Čínský horoskop. Koza

Krysa

Buvol

Tygr

Zajíc

Drak

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Vepř


JAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte datum narození ve formě DD/MM/RRRR:     / /    


JANG – KOZA

Kameny:

měsíční kámen, chalcedon, jadeit, smaragd

Kov:

stříbro

Byliny:

zelený čaj, bazalka, libeček, petrželová nať

Rostliny:

blatouch, konvalinka, sedmikráska, bříza, jedle

Živočichové:

ovce, koza, pes, kráva, labuť, žába, slavík, motýl

Barvy:

duhová, lila, zelená, tmavě modrá

Silná stránka:

intuice, přitažlivost

Slabá stránka:

pesimismus, marnotratnost

Charakter:

flegmatický

Ideální spojení:

Králík, Kůň, Koza, Vepř

Negativní spojení:

Myš, Buvol, Pes

Ostatní spojení:

neutrální či průměrná

Humor:

milý, vtipný, na úrovni

Čísla:

2, 4,12, 27, 48

Příznivé dny:

pondělí, čtvrtek, pátek

Nepříznivý den:

sobota

Příznivé měsíce:

únor, červenec, listopad

Příznivé roky:

2007, 2011, 2014, 2015, 2019, 2023, 2026, 2027...

Talisman pro štěstí:

Pegas (přivolává múzu a inspirací)

Heslo:

„Nezajímají mě hmotné statky, nýbrž duševní souznění."

Základní rysy člověka narozeného v roce Kozy

Člověk zrozený ve znamení Kozy má líbivý vzhled. Muž je elegantní. Žena má značnou erotickou přitažlivost. Už na první pohled ukazuje, že může být vzrušující milenkou i uklidňující matkou.

Pokud člověk zrozený ve znamení Kozy nepropadne osamělosti, bývá velmi dobrým partnerem pro život. Všechny dobré vlastnosti Kozy lze rozvinout, pokud o ně citlivě pečujeme, pokud jim poskytujeme v pravý čas to pravé, co potřebují.

Způsobná a dumavá Koza ráda pomůže a je téměř vždycky cennou přítelkyní. Nelpí nezdravě na penězích, ale dovede je správně ocenit.

Stačí, když jí zajišťují alespoň trochu poklidného života, když jsou zdrojem pohodlí a spokojenosti v rodině.

I když obvykle nenese své srdce na dlani, dovede bližního chápat a udělat pro něj maximum. Tolik, aby mu to prospělo a Koze neuškodilo.

Ať už má Koza ve svém zaměstnání jakýkoliv způsob vyžití, ať se cítí mezi těmi, kdo ji obklopují, jakkoliv, nejvíc miluje svůj domov. Ale ani tady ji neopouští vrtkavost. Nikdy není úplně spokojena ani s těmi ostatními, ani sama se sebou. Náladu dovede měnit obratem ruky. Když je doma, zatouží náhle po zajímavém kulturním představení či tancovačce. A když už je na tancovačce, naráz změní názor. Chtěla by být doma nebo v intimní hospůdce. Avšak pozor, ať má nápady jakékoliv, je pro ni nejlepší být buďto doma, nebo v klidném klínu přírody.

Svou podstatou je Koza melancholická. Melancholii dovede protrhnout velmi razantně, když ji potká výhra v loterii, zaručený úspěch v podnikání, plodná inspirace.

Nejtrvalejší nadějí je pro ni víra, že získá krásný domov. Avšak běda! Když si pěkný domov pracně vybuduje, nepřestává mudrovat, že je nutné spravit tohle a změnit tamhleto.

Pokud jí něco poskytne životní jistotu, je náhle jako vyměněná. Ztělesněný klid.

Nade vše, co se kolem ní děje je Koza až tklivě a jakoby netečně po-vznešená. Není to však tupá netečnost. To je skoro až andělská mírnost. A faktem je, že právě touto mírností a skromností dosahuje obvykle vše.

Zamyšlený nadhled lze skoro vždy pokládat za estetický krasocit. To jí pomáhá často získávat v umění popularitu. Dovede to podtrhnout non-šalantností a vytvořením perspektivního osobního a životního stylu, který je u ní vynikající.

K její cti je jí možno přiznat, že obvykle nehamouní.

Jednou velkou laskavostí ji obvykle život často vyznamenává. Je to nezvykle časté štěstí. Projevuje se to ledajak: Obdivovatelé a ctitelé, ale i přátelé nechodí bez darů. Mocní ji berou pod svou ochranu. Mnoho přátel a známých i nečekaně zařídí, aby Koza při svém životním pádu dopadla měkce. Po příbuzných jí nadprůměrně často pomáhají dědictví, odkazy a dary. - Má zkrátka štěstí na lidi, kteří pomohou.

Jaké předpoklady mají pro podnikání zrozenci znamení Kozy?

Koza jde za určeným cílem jen pokud ji vede pasák. Proto není nic valného do podnikatelského spřežení. - Raději se šourá od sousta k soustu - zcela ji stačí hrst vyschlé trávy.

Jste narozeni ve znamení Kozy? - Pak máte pro podnikání a úspěšné pracovní působení předpoklady.

• Pokud vás nepřevládne naprosto zbytečná změkčilost a ufňukanost, jste dobrým partnerem. Dovedete přemýšlet a dělat. A děláte co můžete.

• Přitom nemáte velké nároky a to se samozřejmě všude cení. Za kousek výsledku obětujete vše, co máte v mozku i ve svalech.

• Dovedete udělat dvakrát víc, když se to s vámi umí.

• Dovedete být přemýšlivý. Dovedete se rychle rozhodnout, když je třeba. A v případě potřeby dovedete být důrazný, ba dovedete i trkat.

• Ve své podstatě je Koza stvořena pro praktický život. Má odvahu. Především k rychlému jednání. - Pokud potře sklony k zadumanému váhání, dosáhne nejvíc. - Velmi dobré je, když se naučí brát život takový, jaký je a méně snít o tom, jaký by měl být. - Také uzavřenost je často k jejímu neprospěchu. Jen velmi těžko se naučí nabídnout srdce na dlani.

• V práci Vám prospívá i to, že nikdy neváháte, dokonce i to, že jste někdy přirozeně drzý.

• Dumavost Kozy ji často vede k tomu, že rozvíjí své tvořivé, někdy až umělecké nadání. - Dovede zapomenout na běh času, když se zabere do práce, ale také při příchodu a odchodu ze zaměstnání. Někdy je to nesnesitelné. Ale to vše se jí odpouští pro její četné klady.

Suma sumárum se dá říci, že zrozenec ve znamení Kozy je v podnikání trochu nedůrazný a potřebuje proto razantnějšího partnera. Partnera, který se ne vždy hodí k životnímu partnerství. Třebas takového Draka, Hada nebo Opici.

A tak je lepší, když nevolí zaměstnání s velkou zodpovědností. To je rozhodně lepší volit svobodné povolání, kde se může Koza spolehnout jen sama na sebe. - Vhodnou kariérou pro Kozu je také výhodný sňatek.

Hodí se Koza za šéfa?

Šéfové obvykle oceňují, že Koza v podřízeném postavení podává spolehlivý výkon. Zejména pokud může v klidu pracovat a tvořit. Pak dovede být inspirátorkou úspěšných nápadů, zárukou precizního splnění daného úkolu i příkladem vytrvalosti. Co Koza vymyslí, to dovede také perfektně realizovat. Proto bohužel zůstane obvykle trčet na místě, kde je třeba projevovat logické myšlení a mimořádný výkon. Málokdy se dostane clo vyššího vedení.

Když spolupracovníci vidí, že to všechno nedělá pro kariéru, ale proto, že taková skutečně je, mají ji přes její nabručenost docela rádi. Dokonce na ni ještě sem tam nějaký ten svůj úkol přesunou.

Jakmile se však Koza dostane do vedoucího postavení, změní se jako skoro každý. Vykračuje si jako generál. Dovede na podřízeného nepříjemně zamečet a občas i naznačit, že umí trkat. Ještě štěstí pro podřízené, že Koza neumí jedno: dávat úkoly a rozhodovat. Většinou proto oddře i ve vedoucí pozici všechno sama.

Jak se máme chovat k člověku zrozenému ve znamení Kozy?

Koza je zrozenec noci, a tedy tvor, který chce být obklopen něhou a péčí, aby noc beze strachu snášela. Proto si poslechněte několik důrazných pokynů:

• Rozežeňte její vrozený sklon k nešťastnosti, někdy sklon zcela bezdůvodný. Věnujte jí třeba až přehnanou pozornost, příchylnost a péči.

• Koza neustále mečí, ať je spokojená či nespokojená. Budete-li mít tento fakt na paměti, ozřejmí se vám spousta věcí z vašeho vzájemného vztahu.

• A když přes všechno pomyšlení Koza mečí dál, nezbývá jiný lék, než ji zasypat šťavnatým krmivém či majetkem.

Jaké výchovné postupy je vhodné zvolit při výchově dítěte zrozeného ve znamení Kozy?

Dítě narozené ve znamení Kozy bývá nesmělé. Proto je musíte obvykle der všeho strkat. Dostrkat je do každé branky, i když se brání. Do-strkáte-li je, kam je třeba, má pak úspěch. Třeba ve škole je schopno mít velmi dobré vysvědčení. Je v podstatě chytré, ale přesto musí být i snaživé. Jeho váhavost je příčinou toho, že nemá moc přátel. To mu zůstane i v dospělosti. Proto má sklony se až do dospělosti držet maminčiny sukně. Ale i to má své výhody: Koza dává ve všem a v každém věku přednost rodině.

O jeho sexu a lásce

I tady se negativně projevuje váhavá nerozhodnost Kozy. Nerozhodnost, která často způsobí, že rozpálený partner rychle vychladne a Koza zůstane rozžhavená sama. - Je sice přítulná, ale je to pro ni všechno úplný obřad. Začne se zbožňováním. Nedovede se rozhodnout pro přímý přechod k akci. Čeká zase bůhvíco - ale jen od partnera. Jakmile zjistí, že partner nevzplanul v době, kdy ona to čekala, rychle ho nabere na rohy a odhodí. Zvlášť nesnáší toho, kdo si myslí, že si u ní bude hovět jako za pecí. Pokud jí s partnerem vyjde dobrý domov, po jakém touží, přímo rozkvete. Dovede partnerovi poskytovat neuvěřitelně chutné plody a je přitom docela skromná. Stačí jí u domku kousek zahrádky a nedaleko les. Docela jí stačí poklidné milování a sem tam trochu zpestření jinými zážitky.

Přestože je obvykle skromná a zaměřená na rodinu, vzplane v ní jednou za čas podvědomá touha po vzruchu, že existuje snad přece někde věčně šťavnatá stráň, která poskytne vzrušující pastvu. To pak Koza neodolá výběhu do zeleně. Neubrání se tomu. A není moudré jí v tom jakkoliv bránit.

v jednom se lidé zrození ve znamení Kozy, muži i ženy, shodují. Zamilovat se mohou častěji, ale srdce ztratí jen jednou. Ten "jediný" musí být někdo, kdo dovede ty zvláštní pancéře stydlivosti a váhavosti, kterými je srdce Kozy opevněno, rozlomit. A pak je překvapen, jakou záplavu citů a ohně za těmito pancíři najde.

Ale pozor! Je třeba mít velké vlohy k pochopení a vnímání citu. Koza je lehce zranitelná! Partner ji musí chovat jako ve vatičce, přehlížet její citové vzněty a pomoci jí při překonání váhavosti.

A ona se dovede odměnit. I když nenosí obyčejně své srdce na dlani, dovede bližního chápat a udělat pro něj maximum. Tolik, aby to bližnímu prospělo a Koze každopádně neublížilo.

Láska a milování? Při vší zdánlivé netečnosti má obého vždy dostatek, buď jich dostane do sytosti, nebo si jich žádané množství dovede nenápadně získat. Třebas i někde jinde.

Sex je u nich velmi často nejobvyklejší recept na stárnutí.

Znamení kozy má nejčastěji a nejtypičtěji náboj minus (yin).

I muž Kozel má v sobě všemožné geny, ale nikdy mu přitom nechybí hluboký cit pro rodinnou atmosféru.

Toto znamení se bohatě rozvíjí u Kozy-ženy:

• Zena má značnou erotickou přitažlivost a už na první pohled ukazuje, že může být oddanou milenkou, ale mít přitom i mateřsky hýčkající náruč.

• Je to něžné, jemné stvoření, které mužům dopřává pocit mužné převahy. Vesměs je to tvor něžně kouzelné, neodolatelné koketerie. Jenom se podívejte na její unylé oči.

• Tvor, který chce být uctíván. - Ale uznejte jí, že svou rodinu dovede udržovat v zářivé brilantnosti, v čistotě až posedlé, v perfektnosti oblečení a v upravenosti nejen sebe, ale i těch co jsou v jejich okolí.

Jaký vztah mívá člověk Koza ke svým partnerům?

Koza je dosti zdrženlivá. Partnera zpytavě pozoruje, takže dlouho neví, na čem vlastně je. Málokdy se nějak spontánně vyjádří. Žádnými vnějšími efekty nehýří. Někdy její klidný výraz a notorické pomekávání vedou partnera ke zcela nesprávným závěrům.

Jak je to u Kozy, když se dva setkají?

Koza s Krysou nemají příliš mnoho společných rysů. Nepotká je láska na první pohled. Spíš se dají dohromady nevyzpytatelnou náhodou. Ale znáte to. Takové společenství není nic moc. Oba partneři obvykle na sobě vidí příliš ostře vzájemné chyby. A tak to bývá den ze dne horší.

Koza s Buvolem se moc dlouho nesnesou, i když je náhoda přivede na společnou cestu. Ono je to s mekavou a uzavřenou kozou opravdu těžké. Málokdo s ní dlouho vydrží. Buvol by chtěl pro vzájemné soužití solidnější záruku, než mu koza může dát. Buvolova důraznost vesměs Kozli děsí. Jinak by toto spojení nebylo pro společné podnikání špatné -ale to by se museli oba naučit ovládat.

Koza s Tygrem. Také nic valného. Tygr je na čínském zvěrokruhu protinožcem Kozy, a to napovídá mnoho. Nemají spolu vlastně nic společného. Proč se tedy nutit do nějakých svazků? Od Tygra by to chtělo cit a od Kozy razantnost. Pro oba je to nesmírně obtížné. Dobré spojenectví je mezi těmito dvěma vzácné jako perly v písku pouště.

Koza se Zajícem. Obvykle soužití docela klape velmi dobře. Mohou dát průchod mnoha společným sklonům: touze po zajištění rodiny, touze, aby jeden stál při druhém v každém podnikání atd. Není proto divu, že si Koza se Zajícem dovedou nesmírně zajímavě povídat, že dovedou spřádat společné plány a kupodivu dovedou tyto plány i společně realizovat.

Koza s Drakem mají mnoho proti kladného. Když se však výjimečně dají dohromady, potom Drak Kozu velmi miluje. Snad proto, že je tak jiná. Ale nač to rozebírat? Když Koza dostane Draka za partnera, může tím jen získat. Drak jí dodá lesk a vzlet, který jí chybí. Pomůže jí od snění k činu. Je to však každopádně partnerství neutrální. Nesmírně záleží na obou. Především na Koze, aby se překonala.

Koza s Hadem. To je další neutrální spojení, kdy jen mimořádná náhoda dopomůže k delšímu trvání. Had musí být přitom ten aktivní partner, který Kozu přesvědčí, kterou cestu je třeba zvolit. Pro Kozu je nejlepší argument majetkové zabezpečení, soulad v lásce a v rodinném soužití a v klidné nevzrušivé životní atmosféře. Jen pak může Koza s Hadem docela slušně vycházet.

Koza s Koněm mohou vytvořit ideální pár. V tomto společenství obvykle vychází všechno dobře. Co Koze chybí v důraznosti, toho má Kůň až přebytek. Kůň má totiž bleskový start, vytrvalý poklus a bystrost v rozhodování. Koza má hlavně snivé a romantické city, které jsou přece také nutné k ideálnímu soužití.

Koza s Kozou - to není špatné spřežení. Jdou stejným krokem. Nemusejí ani moc mluvit a rozumějí si. A pokud mají drobné různice, trknou do sebe a jde se dál. Alespoň zapomenou na každodenní problémy. A tak si žijí běžným životem, i když ničeho převratného nedosáhnou. Ale i to je přece v dnešním hektickém životě klad.

Koza s Opicí mají celkem pestré společenství. Jejich soužití nevede k žádným velkým úspěchům. Ani materiálním, ani citovým. Hlavním nedostatkem je, že žádný z partnerů neudrží peníze. Navíc jsou jejich představy o komfortu přímo nebetyčně vzdálené. Koze se skromný chlívek zdá být salónem. Opice se jej snaží ověsit lampióny a cingrlátky, aby jí připadal zajímavý. To všechno by se dalo vydržet. Ale ty peníze, ty peníze!

Koza s Kohoutem mohou spolu žít v pohodě jen krátký čas. Kohoutovi rychle naroste hřebínek, a ten ho nutí, aby byl nahoře, na hřadu, vysoko nad Kozou. Jenže to není dobré. 1 když je Koza skromná, nemůže přijmout Kohoutovu neústupnost. Co je potom platné, že se ráda chlubí Kohoutem, že ukazuje, jakého šarmantního partnera získala.

Koza se Psem. To je dobrý pár. Pes je věrným partnerem Kozy. Dobře spolu vycházejí, pokud Koza nedělá zbytečné problémy z toho, že Pes obhajuje svou pravdu hlasitým štěkotem. To může citlivou Kozu dost mrzet.

Koza s Vepřem se dají velmi často dohromady a je to skoro vždycky ideální pár. Divočák může u Kozy najít mimořádné pochopení. Často to bývá láska na první pohled. A tak není třeba dlouho hledat. Ti dva se najdou velmi rychle. Avšak pozor, i při tomto ideálním vztahu platí u Vepře: odsud až potud.

Co čeká a nemine člověka Kozu?

Koza má nejvíc štěstí v mládí a pak ve věku zralosti - po čtyřicítce. Mezitím ji přináší mnoho neklidu její chtivost po lásce, její snivost, její váhavost, její nálady. Často jí pomůže, když v tom období má někoho, kdo ji vede pevnou rukou.

Má takový běžný tvor, jako je Koza, také nějaké osudové mimořádnosti?

Samozřejmě že ano. Jednou za šedesát let se totiž i v tomto znamení rodí lidé, v nichž jsou všechny rodové vlastnosti a předpoklady koncentrovány do neobvykle výrazného tvaru.

V roce Kozy nastává obvykle v průměru uklidnění. Při volbách nastupují k vládě umírnění, rozumní politici. Mnoho velkých a drásavých konfliktů uhasíná.

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde