Čínský horoskop. Vepř

Krysa

Buvol

Tygr

Zajíc

Drak

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Vepř


JAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte datum narození ve formě DD/MM/RRRR:     / /    


DŽU – VEPŘ

Kameny

topas, granát, opál, žula

Kov

ocel, železo

Byliny

šalvěj, mateřídouška, bazalka, libeček

Rostliny

narcis, gerbera, kosatec, anturie, cypřiš, cedr

Živočichové

všechna domácí i divoká zvířata

Barvy

oranžová, lahvově zelená, modrá, šedočerná

Silná stránka

důvtip, smyslnost

Slabá stránka

neústupnost, sobeckost

Charakter

flegmaticko-cholerický

Láska

vášnivá, bezbřehá (při neúspěchu se nevzdává)

Ideální spojení

Myš, Tygr, Králík, Koza

Negativní spojení

Had, Opice, Kohout

Ostatní spojení

neutrální či průměrná

Humor

rafinovaný, silně protkaný erotikou

Čísla

1,7,12,47,56

Příznivé dny

čtvrtek, pátek, neděle

Nepříznivý den

sobota

Příznivé měsíce

duben, květen, říjen, listopad

Příznivé roky

2008, 2010, 2011, 2015,2016, 2019, 2020, 2022

Talisman pro štěstí

křišťál (dodává energii a chrání)

Heslo

„Všude dobře, doma nejlíp!"

Základní rysy člověka narozeného v roce Vepře

Jako každý tvor, který je reprezentantem dálnovýchodního zvířetníku, je i Divočák nesmírně zajímavý. O jeho vlastnostech by se daly vyprávět celé romány. Uveďme si alespoň několik kapitol.

• Lidé zrození v roce Divočáka jsou tiší fanatici pravdy. Jinak to ani nelze říct. Neznají lež, a proto taky nedovedou dobře lhát. Pravdu však po uzrání “vysypou”, aniž si předem uvědomí, že z toho mohou mít problémy. Fakt je, že jejich otevřenost k pravdě jim v jejich okolí zrovna přátele nedělá. Naši bližní totiž o pravdu moc nestojí.

• K tomu ještě přistupuje skutečnost, že Vepř divočák často dlouho váhá a uvažuje, než se rozhodne, zda událost, kterou musí řešit, je významná či není. Od podružné odkluše. A to je mnohými považováno za znak nejistoty. Ale když už se jednou rozhodne, je jeho rozhodnutí nezvratné. Umí se bránit proti všemu a proti každému.

• Má dost sebedůvěry k tomu, aby se prosadil. Je však i dost chytrý, aby dovedl uzavírat kompromisy.

• Rozhodně je člověk zrozený v tomto znamení chytrý. Dovede podat všude významný výkon. Co však v pracovním a přátelském společenství nesnáší, jsou hádky a násilí. To je také důvod, proč se v zaměstnání i v rodině drží raději stranou, než aby zapadl do podobných nechutností. Jenže i toho dovedou lidé, jako ostatně všeho, zneužít. Tvrdí o něm, že je měkký a že má slabý charakter. Proto není Divočák žádným horlivým obdivovatelem svých bližních. To mu samozřejmě mnohdy škodí v kariéře i v mezilidských vztazích.

• Přece však v podstatě miluje život. Raději než velkolepé oslavy má skromné intimní posezení. Může často hodiny tiše přemýšlivě sedět a hloubavě zírat do krbu. Dovede dobře naslouchat druhému. A když má problém, umí ho partnerovi velmi barvitě popsat - někdy až moc doširoka.

• Divočák se dovede sám sobě smát. Je dobrým přítelem těm, kteří ho milují. Někdy zažívá mnoho zklamání. Na druhé straně má však mnohdy neuvěřitelné štěstí. “Prasátko pro štěstí” - to je vlastně jeho pravý pojem. Má nadprůměrné štěstí v sázkách. Bývá často dědicem, neboť dovede projevit lidem v posledních letech života péči a laskavost.

• Považuje mírně udržovaný, ale účelný nesoulad věcí kolem sebe za lepší než přehnané bezduché puntičkářství. Obvykle je ležérnější než jeho okolí. Projevuje se to leckde. Třeba ve vzhledu. Jeho móda je sice ležérní, ale šik. Svému zjevu, hlavně váze, věnuje mnoho péče.

• Pozor! Vepř svůj žal nejraději zapíjí. Rád hledá také jiný únik.

Vepř divočák má ve svém bahništi rád stádní život. Zúčastní se organizovaných akcí, spolků, stranického klokotání. To je pak ve svém živlu. Je zdrojem nálady, hájí velkoryse velkorysé ideály. Nesnáší malichernost. Dělá pro své stádo mnoho, ale nedere se mermomocí do čela. Ba naopak nemá námitek, když ho jiní očividně využívají.

Všechny problémy si řeší nejraději sám. Způsobem nejvhodnějším: vervou nebo dříčstvím. - Velmi nerad žádá o pomoc někoho jiného.

Běda však, když se Vepř zvrhne. To se v něm pak rozbují všechny nectnosti, které vedly k tomu, že pojem prase je ti nás pojmem všeobecně hanlivým. To se pak v tomto tvorovi projevuje více či méně nestřídmá honba za požitky, všestranná bahnitá línost, necudné a nerudné smyslné choutky.

Žena, zrozená ve znamení Vepře divočáka bývá zkrátka plodná, dobrosrdečné pochrochtávající bachyně. - Žije především až otrocky pro rodinu a pro svého partnera. - Není žádná putička. Dovede být velmi společenská. Dobře ví co vše je v životě důležité.

Jak se Vepř divočák uplatní v pracovní oblasti?

Člověk zrozený ve znamení Vepře divočáka má řadu předpokladů pro úspěšné podnikání a pro dobré uplatnění v zaměstnání.

Je solidní. Tet říká mnoho.

Nemá rád komplikace. Raději vezme problémy, ale i práci jiných na sebe, než by o neúspěchu jiných mluvil. Dovede jej raději mlčky přejít nebo vesele omluvit.

Nesmírným kladem je jeho až chorobná touha po vědění. Chce znát všecko, co souvisí s jeho profesí, ale i to, co se zahrnuje do oblasti všeobecné inteligence. Někdy se mu tato snaha vydaří, někdy zůstane jen na povrchu.

Povinnosti, které přijme za své, vykonává s přesvědčením.

A tak může uspět v nejrůznějších povoláních. Při jejich výkonu je svědomitý, pracovitý a dříčský, dává své práci cit. Dělá, co může, ale když je to možné, nedělá nic. To se pak bahní, to mu také vyhovuje.

Příliš fanatického a vyzývavého lpění na pravdě. Vždyť i pravda muže mít rub a líc. Jedna z nejvzácnějších pravd říká "dvakrát měř a jednou řež”.

Dobré je, že tito lidé jdou téměř ve všem do důsledku. Umět důsledně respektovat potřebný sled událostí je nakonec nejlepší cestou od květů k plodům.

Jak je to s jeho smyslem pro podnikání:

• Je to dobrý partner - pokud se ovšem vyvaruje dvěma vrozeným vlastnostem: 1. Musí se zbavit dlouhého váhání, které ostatní zbytečně považují za slabost. 2. Neměl by být tak zbrklý. Ani fanatici pravdy nemusí být uznávání.

• Výhodou je, že je důsledný. Když se rozhodne, jde do důsledku a proto obvykle zvítězí.

Přitom má obvykle dost sebedůvěry, je chytrý a v pracovním zapojení obdivuhodně vytrvalý. - Pracuje seriózně. Hašteření mu každopádně nesedí a to se mu obvykle vyplatí. - Na konec je to úspěšný společník.

Pro většinu lidí je typické, že se jinak chovají v podřízeném postavení a jinak, stanou-li se vedoucími. Jak je tomu u lidí narozených ve znamení Vepře divočáka? Hodí se Vepř divočák za šéfa?

Jako běžný řadový pracovník si jede Divočák po své brázdě, výhrabává drobné zisky, které mu zajišťují docela slušné živobytí. Ke spolupracovníkům se chová neutrálně, spíš plaše. Úplně mu stačí jeho rodina. Žít a nechat žít - to je jeho dominantní životní krédo.

Pokud se náhodou stane šéfem, je vlastně vyveden z míry. Najednou je mu přidělena neobvyklá role. A tak není divu, že jednou to řeší tím, že ještě víc individualisticky dře. Jindy však začne zmatkovat. Rozhodně lidé narození ve znamení Vepře divočáka nejsou z rodu vůdců.

Jak se chovat k člověku zrozenému ve znamení Vepře divočáka?

Víte co?

Ponechte mu pět oblastí svobody a vlastních názorů:

• Nechte ho klidně se vymluvit, když vám dá najevo, že je to třeba. Přináší mu to uklidnění, které by jinak musel hledat v neadekvátních skutcích.

• Nezdůrazňujte mu, že sex je pro vás to prvotní. Uznává, že je sex formou výborného odpočinku, ale prvotní hodnoty jsou pro něho rodina a práce pro ni.

• Rád vše pozoruje zpovzdálí a v skrytu. O to však pozorněji. A o to uváženěji se dovede rozhodovat. Nenuťte ho, aby se dral do popředí.

• Když se dá do útoku, nechte ho být. Stejně nic nezměníte. A bu-dete-li mu v útoku bránit, můžete se stát nečekaně jeho centrem.

• Pokud chcete s Vepřem divočákem taktizovat, udělejte to vždycky tak, aby nezískal dojem, že na něj jdete s nepravdou. Tu nesnáší.

Jaké výchovné postupy je vhodné zvolit při výchově dítěte zrozeného ve znamení Divočáka?

Divocí vepři jsou paličáky už od narození. Táhnou se za matkou, ale odskakují si, kde jen mohou. Dělá jim sice dobře, že je matka žárlivě střeží, ale snaží se při každé příležitosti dokázat, že to nepotřebují. Přesto u matky zůstávají poměrně dlouho.

Nechte jim od útlého mládí pocit samostatnosti.

Budou se stydět za každý neúspěch. Tím víc se budou vracet do rodinného houfu.

Mládě je nesmírně citlivé na každou nespravedlnost. Rodičů, učitelů i přátel. A v tom najdete téměř vždycky vysvětlení, proč se někdy zachová nevyzpytatelně.

A nadám? Vepřům divočákům to tak trochu pomalu zapaluje, ale co jednou od základu pochopí, to zvládnou pro celý život.

Vepř a Myš se nikdy nemusí nutit do jídla. I mláďata není třeba rozmazlovat. Jedí a pracují vždy s chutí. To proto, že má od malička závidění-hodný zdroj energie.

O jeho sexu a lásce

Od člověka zrozeného v tomto znamení nelze očekávat, že by uměl rozdmýchat velké vášně, přestože se mu říká Divočák. On raději čeká, jak se to samo vyvine.

Muž i žena tohoto znamení jdou životem cestou, kterou si promyšleně vytyčí. Přitom však jdou tak nekompromisně a přímo, že na konci cesty obvykle nacházejí jen málo přátel. To, že jsou na přátelské styky vcelku chudobní, jim způsobuje velké zklamání.

V lásce je to také tak. Člověk zrozený v tomto znamení se stále jen rozhoduje. Partner na něj musí v lásce několikrát zaútočit, než konečně vznikne pevné spojení. Přestanou se často namáhat a odklušou. Teprve později si uvědomí, co ztratili.

V manželství se vyvine Vepř muž ve vzorného nepedantického manžela. Je věrný, shovívavý a chce své rodině vytvořit nebe na zemi. Někdy mu však nestačí peníze - hlavně když se ukáže to nebe být pro něho, obyčejného dříče, drahé.

Vepř žena je obvykle nejlepší matka, jakou si člověk může představit. Nejmilejší manželka i když trochu ubrblaná. To proto, že by se chtěla vyrovnat muži.

Hlavní přitažlivost rodinného života s Vepřem divočákem není ani tak divoký sex, jako pěkná pohoda milování, ani tak prudké vybuchující gejzíry vášně, jako spíše kouzelné bublavé potůčky něhy.

Anonymita v lásce je jeho i její specialitou, své city, sexuální představy a touhy si nechává pro sebe a tak je jen skutečnou náhodou, když na ně partner kápne. I když miluje, velmi úpěnlivě dává přednost tajné lásce. Dovede jí hořet nepoznaně celá léta.

A tak vzorec jeho spokojenosti v manželství je umění trpělivě naslouchat a v případě potřeby dlouho vyprávět.

Jaký vztah mívá člověk narozený ve znamení Vepře ke svým partnerům?

Je zajímavé, že s Vepřem divočákem mohou vycházet tvorové všech dvanácti znamení buddhistického zvířetníku. Už to samo o sobě napovídá mnohé o podstatě zrozenců ve znamení Divočáka.

Jak to tedy vypadá s Vepřem divočákem a ostatními znameními?

Divočák s Krysou je neutrální, trochu rozpačité společenství. Je dobře, když se vzájemné ústupky vyrovnávají. Pak mohou spolu lecčeho dosáhnout. Oba jsou vlastně naladěni na stejné vlně. Kiysa se obvykle víc stará o Divočáka než on o ni.

Divočák s Buvolem jsou si v mnohém blízcí. Oba dovedou při boji o zisky nasadit svoji brázdu a zpracovávat ji s maximálním vynaložením sil. To je většinou základ pro jejich poklidné soužití. I jejich trochu odlišný životní styl může vést k tomu, že se doplňují.

Divočák s Tygrem si rádi hrají. To je pro poctivého Divočáka vítaným luxusem. Pro Tygra je to podivuhodné. Když však vidí Tygr ten čestný Divočákuv přístup k vzájemnému vztahu, získá k Divočákovi docela jiný poměr. Někdy je to důvod i k lásce. Přestane si s ním zahrávat a bere ho vážně.

Divočák se Zajícem jsou ideální partneři. Žádný z nich nenadělá moc řečí. Oba se raději ztratí, když hrozí nějaký vzruch. Jejich soužití plyne klidně - žádné spory, žádné hektické záchvaty z omrzelosti. Vzhledem k tomu, že si rozumějí duševně, rozumějí si obvykle i tělesně. Jsou vzorem toho, že nekomplikovanost tvorů může vést k velmi dobrému nekomplikovanému partnerství. Snad to tkví v plachosti, že tito partneři bývají k sobě milí a něžní a že u nich líbánky trvají neuvěřitelně dlouho.

Divočák s Drakem bývá dobré společenství. Jen si všimněte, že se dovedou vzájemně velmi dobře respektovat. Snad pro ně pro oba intelekt znamená víc než poživačnost. S malou odchylkou. Drak má přece jenom svůj intelekt víc propojen na tělesno. Vepř víc na hledání obživy. Ať už se kdokoliv z nich nadchne pro cokoliv, žádný nezapomene, že je třeba jít za všech okolností na pastvu. Vepř při hledání bukvic v půdě obdivné vzhlíží k Drakovi, který poletuje ve snových výšinách. V podnikání je výhodné, když jeden partner zaručuje vzlet, a druhý dohlíží na nutnost chodit po zemi.

Divočák s Hadem jsou špatnou dvojicí. Trochu klidu, mnoho starostí. Nic ideálního. Někdy se člověk s lecčíms smíří a přijímá to za docela dobré. Ale je to ideální? Na Divočákovi záleží, zda je dobra ve vztazích více či méně. Někdy má co dělat, aby Hada, který se vytrvale plazí za tím svým, uhlídal.

Divočák s Koněm. Pokud se tito dva dají dohromady, může to být v průměru dobré partnerství. Pokud ovšem oba snesou, že je jejich soužití více či méně dramatické. Dalo by se to nazvat partnerstvím věčných rozchodů a návratů. Kůň je stále naladěn k tomu, aby cválal vstříc neznámým dobrodružstvím. Divočák si raději zasedne a dívá se na televizi. A přece se Kůň vrací téměř vždycky k svému "prasátku” do klidného domova. Konečný výsledek je docela dobrý.

Divočák s Kozou jsou velmi rozdílní. Životní zaměření je u každého jiné. Vepř divočák považuje za vyvrcholení svého snažení, když objeví plné koryto, území bohaté na stravu. Koza se pase systematicky trvale,

neboť ví, že musí spásat sousto za soustem. A tato rozdílnost je snad tím nejlepším pojítkem obou. Snad právě proto bývá toto partnerství nadprůměrně dobré. Plus a minus - to je dobrý celek. Různé způsoby k získání obživy obvykle zaručují dostatek. Pokud jsou spokojeni hmotně, inspiruje je to i tělesně. Láska prochází žaludkem. Sytým i milování více chutná.

Divočák s Opicí. Není to špatné spojení. Hlavně tehdy, když se Divočák snaží ukázat, že není žádný morous, a snaží se akceptovat ty nekonečné opičárny svého partnera. Ale co naplat - z Divočáka nikdy Opici neuděláš. Může při zamilovanosti nějaký čas hrát tu cizí roli. Je však jen otázkou času, kdy toho nechá. A proto je také otázka času, jak dlouho spojení vydrží. Nejkratší dobu trvá tento stav tam, kde převezme Vepř od Opice lehkomyslnost i v práci i v lásce.

Divočák s Kohoutem. To je nerovné partnerství. Hlavní tíhu povinností musí nést Vepř, pokud má toto společenství mít vůbec nějakou výdrž. A on to často nese a docela rád. Pestrost také dovede lákat při každodenní lopotě, při každodenní jednotvárnosti. A tak se trocha Kohoutova fanfarónství může hodit k přehození výhybek. Je však pošetilý ten, kdo by v tomto společenství chtěl Kohouta zapřáhnout do žebři-ňáku, donutit ho k tomu, aby neviděl houf slepic, co se popelí kolem.

Divočák se Psem bývá uvážlivým solidním partnerstvím. Už proto, že Divočák umí přivřít svá malá očka nad vlastnostmi, které mu nesedí, a dovede velmi zřetelně ocenit všechny klady Psa - nejvíc jeho věrnost a spolehlivost v lásce, podnikání i v každodenní práci. Někdy tomuto partnerství chybí trochu inspirace, a to vadí především v samostatném podnikání. Ale v manželském životě to někdy vede k solidní fádnosti. Snad je dobře, že těchto partnerství je u nás habaděj.

Divočák s Divočákem. Je to spojenectví zcela špatné. Mají sice oba stejné základní rysy, ale každý si jede po svém prkně. Obstojně spolu mohou žít jedině snad v manželství, kde každý z nich uplatňuje rozum. Jinak jeden na druhého chrochtá - jeden druhému závidí každý žvanec. Někdy se to kupodivu s léty poddá.

Co čeká a nemine člověka Vepře divočáka?

Střídání dobra a zla jako konečně u každého tvora. Jenom s tím rozdílem, že Divočák všecko snáší poměrně klidněji než ti ostatní. Nerváky, to není jeho program. Co ho život do věku dospělosti naučí je, že se mají rány oplácet. A tak vyspělý Divočák je proto úspěšný, že si za žádnou cenu nenechá vzít ani sebemenší sousto.

Má takový tvor, jako je Vepř divočák, také nějaké osudové mimořádnosti?

Samozřejmě že ano. Jednou za šedesát let se totiž i v tomto znamení rodí lidé, v nichž jsou všechny rodové vlastnosti a předpoklady typického divokého vepře zkoncentrovány do podoby přímo křišťálové.

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich