Numerologie

ČÍSLA DNE, MĚSÍCE A ROKU

menu.png, 2,2kB
Datum narození

Zadejte datum narození ve formě DD/MM/RRRR:
    / /    


Den narození je jedním z velmi důležitých údajů pro každého. Ukazuje nám na charakteristické vlastnosti, ponaučení a rovněž i slabiny, kterých je třeba se vystříhat.

Směr a úkoly současného života lze stanovit z data narození, a to především příslušného dne narození v týdnu, tj. pondělí až neděle. Význam těchto kalendářních dnů je symbolicky charakterizován planetami.

Přiřazení planet jednotlivým dnům

1 - pondělí

Měsíc

2 - úterý

Mars

3 - středa

Merkur

4 - čtvrtek

Jupiter

5 - pátek

Venuše

6 - sobota

Saturn

7 - neděle

Slunce

Krátké charakteristiky jednotlivých planet a tím i příslušných dnů:

a) Měsíc - Láska k citu. Domov, rodina a vztahy. Způsoby vyjádření sama sebe. Náladovost.

b) Mars - Láska k činu. Řešení praktických problémů. Jednání vůči ostatním. Iniciativa, aktivita a sebeprosazení. Emocionální projevy.

c) Merkur - Láska ke slovům. Všechny druhy komunikace. Poznávání a získávání znalostí. Povrchnost.

d) Jupiter - Láska k vesmíru. Růst a rozvoj v kterékoliv oblasti. Moudrost a velkorysost. Filosofie a právo. Požitky.

e) Venuše - Láska k harmonii. Láskyplnost a tvořivost. Diplomatické a citové vlastnosti. Jemnocit a ohleduplnost. Žárlivost a závist.

f) Saturn - Láska k povinnosti. Sebedisciplína a sebeovládání. Organizační schopnosti. Změny života. Omezování a zábrany. Materiální překážky a potíže.

g) Slunce - Láska k životu. Výkonnost, činorodost a samotný život. Symbolizuje moc. Vysoké ego. Falešné chápání života.

Číslo měsíce narození se pro další rozbor redukuje na číslo 1 až 9. Jde především o 10., 11. a 12. měsíc. Význam je obvykle menší než u data narození. Často se význam čísla měsíce spojuje s významem čísla roku narození redukovaného na číslo 1 až 9. V některých aplikacích se neprovádí redukce samotného měsíce, ale až po sečtení s rokem narození.

Význam čísla měsíce a roku po zredukování na čísla 1 až 9 je v mnoha ohledech shodný.