Numerologie

MŘÍŽKA

menu.png, 2,2kB

Datum narození

Zadejte datum narození ve formě DD/MM/RRRR:
    / /    


Každý z nás zahajuje svůj vlastní osobní cyklus v den, kdy se narodí; čísla v našem datu narození nám poskytují mřížku – vzorec, kterým můžeme měřit kvalitu své existence.

Z této mřížky je možno vyčíst všechny individuální schopnosti a předpoklady, s nimiž jsme se narodili, stejně jako naše záporné vlastnosti a ponaučení, která si na tomto světě musíme osvojit.

VÝZNAM ČÍSEL V MŘÍŽCE

Pojmová představivost a mentální postřeh

3

Boj o život

Láska ke kráse, domovu a rodině

6

Obchodní schopnosti

Analytické schopnosti

9

Duchovno

Intuice

2

Cit

Citová hloubka a vůle

5

Kontakt s lidmi

Logika a intelekt. Obrazuschopnost

8

Karma (materiální a fyzická)

Slovní vyjádření citu

1

Inteligence

Zručnost a asertivita

4

Pracovitost

Pochopení a účast

7

Karma (citová)

Každé číslo představuje určitou hladinu energie. Jakou formu na sebe tato energie bere, nám ukáže význam pole, do něhož číslo spadá.

Sestavení mřížky

K sestavení individuální mřížky použijeme diagramu s čísly sestavenými do tří řádek po třech číslech. Nejjednodušší způsob, jak to provést, je nakreslit si magický čtverec, matematicky využívaný za starověku v mnoha zemích. Tento magický čtverec je rozdělen do devíti polí, takže každé číslo v něm bude mít svoje místo.

     
     
     

Použijeme jednoduchého uspořádání čísel. Začneme číslem jedna v dolním poli vlevo a budeme pokračovat přes všechny čtverečky, jak ukazuje následující obrázek.

3 6 9
2 5 8
1 4 7

Nezáleží na tom, kolikrát se kterékoli z čísel v datu narození opakuje, umístíme ho vždy do příslušného pole. Žádné datum narození nemůže obsadit pole všechna, některá proto zůstanou prázdná.

Na několika příkladech dat narození známých osobností si to ukážeme prakticky. Roger Miller se narodil 2. 1. 1936. Jeho mřížka vypadá takhle:

3 6 9
2    
11    

Když najdeme v určitém poli číslo několikrát, zjistíme i zvýšenou hladinu energie v daném směru. Z toho může někdy vznikat problém, dokud se dotyčné osobě nepodaří najít pozitivní způsob, kterým nahromaděnou energii odvést.

Svůj význam mají rovnéž políčka mřížky, kde nejsou čísla. Dále si uvedeme stručné charakteristiky vlastností pro tyto případy, tj. když v mřížce chybí některé číslo. Naše datum narození nemá některá čísla.

Izolovaná čísla

Izolovanými čísly rozumíme v mřížce taková čísla, která nemají kolem sebe další čísla. Svým způsobem tato izolovaná čísla ukazují na stav vnitřní energie a také zdraví.

3 6 9
     
11    

V této mřížce jsou jedničky izolované od ostatních čísel.

Plné a prázdné roviny

Čísla našeho data narození se mohou seskupit do tzv. rovin, a to plných nebo prázdných. Chybějící čísla pak tvoří tzv. prázdnou rovinu.

Existují tri vodorovné, tri svislé a dvě úhlopříčně roviny, které se mohou objevit ve dvacátém a jedenadvacátém století. Dost možná, že ve své mřížce nebo v mřížce svého partnera plnou číselnou rovinu nenajdete. To je dost běžné a znamená to jen, že její působení se omezuje pouze na čísla, která v ní jsou, a na chybějící čísla.

3 6 9
     
     

(Plna rovina 3,6,9 a prázdné roviny 1,4,7 a 2,5,8).