VĚŠTĚNÍ

Chiromantie čili věštění z ruky

menu.png, 2,2kB

Chiromantie – věštění z ruky

Chiromantie je uznávána jako jedna z nejstarších pověr, ačkoli v posledních letech se jí zabývají i uznávaní vědečtí pracovníci mnohých zemí. Již ve starém Řecku byli vysoce vážení věštci, kteří z rozevřené dlaně, z jejího tvaru a čar, vyčetli povahu a osud člověka. Jak asi na to přišli?

Bezpochyby si uvědomili, že lidská ruka je jednou z nejdůležitějších částí těla. Právě ona v konečné fázi uspokojuje všechna přání, žádosti a potřeby člověka, přichází do bezprostředního styku s předměty naší denní potřeby a tak není divu, že na ní najdeme jejich dlouhodobé stopy. Protože stejně jako ruka působí na všechno, tak též všechno působí na ruku. V žádném případě tedy nelze kategoricky zamítnout tvrzení některých vědců, kteří se shodli v tom, že lidská ruka je vedle oka nejvěrnějším obrazem nitra člověka. Jí kromě rozumu a cílevědomé práce se člověk liší od všech ostatních tvorů této planety, je nejdůmyslnějším nástrojem, jakým příroda člověka obdařila.

Sir Arthur Conan Doyle, tvůrce světoznámého legendárního Sherlocka Holmese, nemohl ve svém díle opomenout ani lidské ruce. Odvolává se na ně v mnohých příbězích, někde jsou lidské ruce dokonce zápletkou detektivního příběhu. Co by na to asi řekl slavný Sherlock Holmes, zidealizovaný mistr dedukce? Pravděpodobně toto:

„Milý Watsone, ruka člověka, který zachází po dlouhá léta s kladivem, musí být zákonitě jiná než ruka učence, spisovatele nebo vojáka. Podívejte se na něžnou ručku vaší jemné a křehké manželky a porovnejte ji s leckterou jinou rukou na světě - nemůžete jí najít dvojníka!"

A to by pan Holmes bezpochyby tvrdil už tehdy, kdy kriminalistika ještě ani nesnila o daktyloskopii, kdy otisky prstů nebyly přesvědčivým důkazem o vině či nevině podezřelého.

Nechejme však stranou různé hypotézy a podívejme se na chiromantii pohledem odborníků z několika desetiletí. Za tuto dobu i chiromantie prošla revolučním vývojem, hlavní zásady však jsou už po staletí nezměněné. Na dalších stranách vám umožníme vniknout do spleti vyvýšenin a čar lidské dlaně. Dáme vám možnost zorientovat se v této složité mapě - a to už necháváme na vás. Budete-li věřit „osudu" zcela, částečně, anebo vůbec - to je vaše osobní věc. My vám však upřímně radíme: berte vše s rezervou a spoléhejte se více na věci, které můžete přímo ovlivnit.