VĚŠTĚNÍ

Chiromantie čili věštění z ruky

menu.png, 2,2kB

POMĚR ČLOVĚKA K PŘÍBUZNÝM

1. Čtverec na Měsíčním vrchu nás varuje před nebezpečím ze strany našich příbuzných. Usilují o to, jak nás zbavit toho nejcennějšího - života.

2. Tento tvar upozorňuje na úhlavního odpůrce taktéž z řad našich nejbližších. Tento význam se už nesčetněkrát v praxi potvrdil.

3. Takový oblouk nevěští nic dobrého. Jeho majitel má způsobit svému nejbližšímu příbuznému těžké zranění, ne-li smrt.

4. Jsou-li na nehtu prostředního prstu černé skvrny, znamená to neštěstí, nepřátelství a spory s rodiči, sourozenci nebo jinými pokrevními příbuznými.

5. Jestliže jsou tyto skvrny bílé, dočkáme se velké lásky naší rodiny a příbuzných, popřípadě též vyznamenání v duchovních oblastech lidské činnosti.

6. Vybíhá-li ze stolní linie velká a silná čára směřující k Měsíčnímu vrchu, neslibuje žádné mimořádné pochopení a vztah k rodičům. V mnoha případech tato čára byla na dlaních otcovrahů.

7. Vede-li taková linie bez jakéhokoliv zakřivení, jak je to vidět na obrázku, pak takový člověk je velmi tvrdý a neústupný vůči rodičům i příbuzným, z čehož vznikají mnohé diference a spory.

8. Bílé skvrny na nehtu palce předpovídají skutečné štěstí v kruhu příbuzných, hlavně však v řadách žen.

9. Když je linie cti nebo Sluneční linie prostoupena příčnými čára

mi, varuje nás. Takový člověk nemá dobré příbuzné. Snaží se ho různými intrikami a úskoky připravit o štěstí a spokojenost.