VĚŠTĚNÍ

Chiromantie čili věštění z ruky

menu.png, 2,2kB

O NÁKLONNOSTECH ČLOVĚKA

1. Jestliže se navrchu spojují větve životní‘linie a jestliže jsou naspodu linie svázány, svědčí o člověku, který má mimořádnou náklonnost k hraní.

2. Kvetoucí nehet palce označuje smyslného člověka, který má nevšední úspěchy u druhého pohlaví. Naproti tomu skvrny tmavé nebo černé značí neštěstí.

3. Čím víc máme takových linií, tím víc jsme oddáni nemravnosti a nestydatostem.

4. Takový pás lásky či Venuše svědčí o velké a plné náklonnosti k nestydatostem. Je-li navíc rudý, je znakem až zvířecího pohlavního pudu, vedoucího k různým komplikacím a nesnázím.

6. Dvojitý pás Venušin svědčí o smilstvu, manželské nevěrnosti, nezřídka až zvrhlosti.

7. Mnoho malých krátkých čar na Venušině vrchu označuje zlomyslného, zlého a smyslného člověka, který neváhá použít každého prostředku k ukojení svých vášní.

8. Je-li pás Venušin na začátku přetrhaný čárami, dožije se tento člověk již v mládí velkých nepříjemností a hanby za své nemravnosti.

9. Marsův vrch a malíček hustě posetý čárami jsou známkami mocného pohlavního pudu.

10. Čáry zobrazené na ukazováčku charakterizují jemnou a stydlivou povahu. Čistá mysl a charakter chrání jejich majitele před špatnou společností, které se ho nepodaří snadno svést. Jsou-li však tyto čáry přetáhnuté příčně, prozrazují náklonnost k svádění a nestálosti v lásce.

11. Toto znamení má na vrchu Venušině člověk až nenasytně smyslný.

12. Takové trojhranné znamení na Venušině vrchu nacházíme jenom u lidí velmi nezkrotných, kteří svůj život zasvětili různým radovánkám a prostopášnostem.

13. Je-li pás lásky zřetelný jenom na jednom konci, prozrazuje utajovanou smyslnost člověka.

14. Tato linie dokazuje lehkomyslný, neuspořádaný a smyslný život.

15. Výřečnost a smyslnost.

16. Linie na Venušině vrchu prozrazují velmi divokého člověka, kterého jeho silný pohlavní pud přivede k mnohým nerozvážným a nerozumným činům.