VĚŠTĚNÍ

Chiromantie čili věštění z ruky

menu.png, 2,2kB

NÁCHYLNOST K NEMOCEM

1. Je-li životní linie přetrhnuta čárami vybíhajícími z trojhranu, značí náchylnost k horečkám a zimnicím.

2. Jak často je přerušena životní linie menšími čárami, tak často toho člověka navštíví nebezpečné choroby. Přitom čáry na horním dílu označují choroby v mládí a na dolním ve stáří.

3. Jestliže je hlavní linie takto přetrhnuta menšími čárami, jsou to příznaky nemoci hlavy.

4. Takovou spojovací linií je naznačeno stálé zdraví.

5. Zeny s podobnými příčnými čárami mimořádně těžko rodí a často porod nepřežijí.

6. Symbol lidí trpících padoucnicí.

7. Různé skryté, tajné choroby hrozí člověku, u kterého vysílá hlavní linie větve k vrchu Venušinu.

8. Je-li Sluneční vrch prostoupen čárami tak, jak je vidět na obrázku, svědčí to o nervových poruchách.

9. Větev životní linie směřující k Saturnovu vrchu se vyskytuje u lidí, kteří podlehnou epidemiím a nákazám.

10. Malé, od prostředního prstu vycházející čáry signalizují chorobu v celém těle, například revmatismus, dnu apod.

11. Čím víc je zakroucen konec linie štěstí nebo linie stolní, tím větší jsou těžkosti při porode. Pro osoby mužského pohlaví značí zranění na krku nebo choroby hrdla.

12. Spletené linie na Venušině vrchu - tajné nemoci.

13. Je-li trojúhelník malý a úzký, značí horečnaté onemocnění.

14. Horečková onemocnění bývají též označena vybíhajícími čárami z linie štěstí nebo stolní linie k malíčku.

15. Smrtelné onemocnění způsobené nemravností.

16. Takové linie svědčí o smrtelném nebezpečí, slabosti, úraze. Pokud je Saturnova linie v trojúhelníku přetržena, chraňme se před smrtelným úrazem.

17. Choroby zaviněné nadměrnou vlhkostí. Jde však jen o onemocnění lehčího charakteru a kratšího trvání.

18. Krátké a zakřivené čáry v těchto končinách značí nemoci způsobené nachlazením. Tyto nemoci mají nepříznivý vliv na psychický stav člověka.