VĚŠTĚNÍ

Chiromantie čili věštění z ruky

menu.png, 2,2kB

ŠTĚSTÍ A NEŠTĚSTÍ, PŘÁTELÉ A NEPŘÁTELÉ

1. Můžeme očekávat štěstí a užitek od našich přátel.

2. Černé body na nehtu malíčku nás upozorňují na nepřátelství lidí pracujících v obchodě.

3. Černé body na nehtu prsteníku varují před nepřízní lidí ovládaných Sluncem.

4. Černé body na nehtu prostředního prstu říkají, že nám nebudou přátelsky nakloněni lidé ovládání Saturnem.

5. Černé body na nehtu ukazováčku naznačují nepřátelství osob, které jsou pod vládou Jupitera. Jsou-li na tomto prstu body nebo skvrny bílé, znamenají přátelství dotyčných osob.

6. Štěstí nám přinese láska žen, nebude to však zjev trvalý. Dříve či později toto štěstí opět ztratíme.

7. Vede-li konec této linie k Měsíčnímu vrchu, najdeme přátele v cizině, ale budou to přátelé vrtkaví.

8. Chraňme se před uvězněním, jestliže na Měsíční vrch vede jedna nebo víc takových linií.

9. Je-li tu jedna linie zahnuta dozadu ke kloubu, najdeme v cizině věrné a oddané přátele. Ti však budou tak chudobní, že svoje přátelství nebudou moci dokázat skutky v materiální formě.

10. Tato od nehtu palce po Venušině vrchu vedoucí linie znamená nebezpečného nepřítele.

11. Jestliže je linie vpředu i vzadu rozvětvena, zvítězíme nad našimi skrytými i zjevnými nepřáteli.

12. Kříž v tomto místě signalizuje, že budeme mít mnoho nepřátel. Budou nás pronásledovat vytrvale a houževnatě, což nás může přivést až k záhubě.

13. Trojúhelník proti čárám kloubu věští dlouhé vězení.

14. Potěšení v neštěstí.

15. Běží-li hlavní linie hned od začátku vedle linie životní, aniž by byla kromě malých čar s ní jinak spojena, je zřejmé, že se vyhneme všem nepřátelským nástrahám.

16. Kolikrát je přetržena linie cti, tolikrát nám naši nepřátelé připraví vážnější nepříjemnosti.

17. Je-li tento čtverec široký, dočkáme se mnoho dobrého od svých početných přátel.

18. Veselí lidé tě připraví o blahobyt a štěstí.

19. Štěstí v hornictví a v obdělávání půdy.

20. Jestliže trojúhelník obsahuje síťovinu čar, hrozí nám nepřízeň a nepřátelství vojenských osob. Z toho vždy pochází velké neštěstí.