VĚŠTĚNÍ

Chiromantie čili věštění z ruky

menu.png, 2,2kB

O VYVÝŠENINÁCH V DLANI

Hlavní zásadou chiromantie je, že každá vyvýšenina v dlani má svůj význam, každá něco charakterizuje a podle starých mudrců každá vyvýšenina je podřízená některé z planet, která jí propůjčuje některou z dobrých nebo špatných vlastností. Na obrázku jsou tyto vyvýšeniny očíslovány a tak můžete posoudit, co která znamená.

1. Největší vyvýšenina v dlani je pod palcem směrem k zápěstí; je starými mudrci zasvěcena Venuši a proto ji nazvali Venušiným vrchem.

2. Malá vyvýšenina pod ukazováčkem se nazývá vrch Jupiterův.

3. Menší vyvýšenina pod středním prstem je ovlivněna Saturnem a podle toho se jmenuje Saturnův vrch.

4. Vrch Slunce v chiromantii je umístěn pod prsteníkem.

5. Merkur má vyvýšeninu pod malíčkem, která je též podle toho pojmenována jako vrch Merkurův.

6. Dole na svahu či vrchu Venušině je mezi liniemi nepatrná vyvýšenina, která je vedle Venušina vrchu nejvyšší a pojmenovali ji jako vrch Marsův.

7. Směrem k vnitřní straně dlaně najdeme ještě jednu vyvýšeninu, která se táhne ke spodu ruky - je to vrch Měsíce.

Jako všeobecné pravidlo platí, že je dobrým znamením, když všechny tyto vyvýšeniny jsou na svém určeném místě, když nemají žádné skvrny, bradavice nebo spletené linie. Jejich význam se vysvětluje následovně:

1. Je-li vrch Venušin čistý, charakterizuje člověka veselého, dobrého společníka, který je ve společnosti oblíben a má velký úspěch u druhého pohlaví. Když je však tento vrch rozpolcen dlouhou silnou čárou, má se mít před ním druhé pohlaví na pozoru, protože může být podváděno.

2. Spravedlivý a přívětivý člověk je ozdoben čistým vrchem Jupiterovým. Má úspěch u duchovních a vznešených osob. Štěstí v životě je označeno na tomto vrchu příčnými čárami, hvězda nebo kříž na tomto vrchu znamená vždy dědictví a bohatství.

3. Čistý, i když několika svislými čárami poznačený vrch Saturnův má člověk spořivý a šťastný v domácím životě. Hvězda nebo kříž na tomto vrchu však znamená opak tohoto.

4. Je-li Sluneční.vrch čistý, značí štěstí a přízeň vysoko postavených osob, kulatý znak v něm tento význam potvrzuje. Příčné čáry varují před nebezpečnými a mocnými nepřáteli, před pomlouvači a intrikány.

5. Je-li vrch Merkurův čistý, značí dobrý výsledek ve studiích, v podnikání, v manželství. Člověk výmluvný a bystrý má tento vrch zpestřen mnohými rovnými liniemi.

6. Štěstí v bojích i sporech má ten, kdo se může pochlubit čistým vrchem Maršovým.

7. Čistý povrch Měsíčního vrchu slibuje stálé a pevné zdraví, odolnost celé tělesné soustavy vůči nástrahám okolí.