VĚŠTĚNÍ

Chiromantie čili věštění z ruky

menu.png, 2,2kB

ŽIVOBYTÍ A MAJETEK ČLOVĚKA

A - 1. Když se rozvětvuje stolní linie nebo linie štěstí, znamená to štěstí i bohatství. Takový člověk nikdy nemusí mít starost o uspokojení svých životních potřeb.

2. Jestliže vystupují ze životní linie větvičky směrem k prstům, znamenají v mládí i mužném věku bohatství i štěstí, když ale tyto větvičky visí v bodu 3 dolů, značí bídné a nuzné stáří, zkalené ještě mnohými nepříjemnostmi.

4. Velký a souměrný stůl umožňuje očekávat netušené bohatství, s kterým je však spojeno také rozhazování a neodpovědné hospodaření, takže předešlé bídné poměry se opět navrátí.

5. Takové čáry na ukazováčku svědčí o zabezpečeném slušném živobytí.

6. Takovéto nazpět směřující větve značí bídu, neštěstí a hlad.

7. Tyto ke svalu směřující čáry varují před škodou, která nás má postihnout činy našich příbuzných.

8. Porovnejte si tuto situaci se situací 4. Směrem ke konci ruky je stůl široký, k druhému konci je úzký. Tím je označeno bohatství v mládí, ale žal, starosti a bída ve stáří.

9. Je-li tato linie na dlani zřetelná a výrazná, symbolizuje štěstí v povolání duchovním, ale i v zemědělství a v hornictví.

10. Taková linie předpovídá štěstí v povoláních souvisejících s vodou. Velmi spokojen s ní může být každý námořník a rybář.

B - 1. Tato linie označuje člověka, kterému přidělený úřad bude přinášet stálý užitek, čest a zisk, bez rozdílu v tom, k jakému stavu přináleží.

2. Tento oblouk slibuje bohatství i štěstí a vznešeným lidem nemalou popularitu.

3. Taková spleť je znakem spořivosti hraničící až s lakomstvím. Zároveň však předpovídá, že člověka může nečekaně stihnout neštěstí nebo dokonce zkáza.

4. Štěstí v průmyslu, obchodě a jakémkoliv podnikání.

5. Čisté a zřetelné čáry od zápěstí k dlani značí velké štěstí v hospodaření nebo podnikání s nemovitostmi.

6. Taková linie slibuje bohatství, štěstí, vážnost a čest.

7. Přízeň a bohatství plynoucí ze štědrosti vlivných lidí bez jakéhokoliv našeho přičinění.

8. Podobné linie na vnitřním svalu dávají naději vojákům a hrdinským povahám na získání štěstí. To platí i tehdy, kdyby tyto symboly byly jenom na jedné ruce.

9. Velice snadno získáme přízeň vlivných osobností, když na svalu palce objevíme takové linie.