VĚŠTĚNÍ

Chiromantie čili věštění z ruky

menu.png, 2,2kB

O UKONČENÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA

1. Linie štěstí utvořená tak, jak je vidět na obrázku, nevylučuje možnost sebevraždy.

2. Takové znaménko na horní části prostředního prstu předpovídá smrt utopením.

3. Je-li hlavní linie úzce rozčleněna, není jisté, zdali tento člověk dospěje ke klidnému' konci života.

4. Nepřirozenou smrt zaviněnou divokým zvířetem může očekávat člověk, který má v dlani takovou linii, jaká je na obrázku.

5. Taková čára na Venušině vrchu značí smrt daleko od rodné země.

6. Jestliže je tato hlavní linie obrácena k linii štěstí nebo k stolní linii, anebo když se jich dotýká, neznamená nic dobrého. Takový člověk prožije mnoho neštěstí, zármutku a bídy, až ho z toho vytrhne smrt.

7. Taková znamení a nepravidelnosti svědčí o poraněních ohněm.

8. Tato čára věští smrt v cizině.

9. Neštěstí ve vodě.

10. Jestliže vedou od kloubové linie směrem k Měsíčnímu vrchu nějaké čáry, znamenají tichou smrt ve vlasti.

11. Stejný význam mají čáry okolo kloubu, jsou-li zřetelné.

12. V případě, že čára od prostředního prstu jde do středu dlaně, přičemž je na ní pás lásky nebo hlavní linie přetržena, může takový člověk očekávat strašný a krutý trest za cizoložství nebo jinou zvrhlost. Tento účinek se znásobuje, pokud tato čára sahá až k trojúhelníku.

13. Není-li hlavní linie se životní linií spojena hned na začátku tak, že tvoří trojúhelník, naznačuje to lakomost, nedůvěřivost a smyslnost, které často přinášejí zlé následky.

14. Velké kruhové linie kolem palce hrozí nepřirozenou smrtí.

15. Taková linie věští popravu anebo jiný těžký trest za zavraždění dítěte.