VĚŠTĚNÍ

Chiromantie čili věštění z ruky

menu.png, 2,2kB

POVAHA ČLOVĚKA, JEHO VÁŠNĚ A NÁKLONNOSTI

1. Obloukovité nebo spletité čáry na Měsíčním vrchu označují pověrčivého člověka věřícího v nadpřirozené věci, který miluje samotu a bývá zcela ovládán chmurnými myšlenkami.

2. Dvojitou životní linii má člověk duševně i tělesně silný.

3. Menší čáry mezi hlavní a životní linií označují vášnivého člověka i vášnivého hráče.

4. Čisté a stydlivé povahy je člověk, který má na ukazováčku nad Jupiterovým vrchem zřetelné rovné čáry.

5. Jestliže je linie jater vyznačena na ruce výrazně a má-li pěknou rudou barvu, svědčí o stálém zdraví, chuti k jídlu a znamenitém žaludku.

6. Když malá čára vedoucí od Merkurova vrchu přetrhává životní linii, prozrazuje to horkokrevnou povahu, ale též náchylnost k nemocem souvisejícím se žlučníkem.

7. Drzý, zlomyslný a dotíravý člověk má linii štěstí a stolní linii rozdělenou na více větví na jejím začátku a na konci.


1. Člověk mající ve čtverci kříž je považován za věrného, veselého, ale i pobožného.

2. Je-li ukazováček mezi ohyby označen mnoha čárami, máme před sebou člověka s teplým a přítulným přirozeným chováním, který je často rád rozveselován.

3. Kolmé linie na malíčku prozrazují sklon k podvodu a ke krádežím.

4. Jestliže je linie Sluneční zkrácena linií Venušinou až do té míry, že nedosahuje k prstům, máme co činit s člověkem, který pro ukojení svých vášní neváhá obětovat i čest.

5. Body nebo kruhy na hlavní linii označují člověka velmi tvrdého, krutého. Je-li vzhled znásoben ještě výrazným zbarvením hlavní linie, poukazuje to na nebezpečí násilí nebo i vraždy.

6. Široká životní linie rozvětvená na koncích označuje člověka ohnivého, horkokrevného, který se jen stěží krotí a v rozrušení je všeho schopen.

7. Vede-li Saturnova linie od zápěstí k prostřednímu prstu, jde o člověka nesnášenlivého, těžkopádného a protivného.

8. Jestliže netvoří životní linie s hlavní linií na jejich začátku žádný ostrý úhel, čili když se nahoře nesbíhají a úhel zůstává otevřený, není to dobré znamení. Takový člověk bývá tvrdý a lakomý a nezřídka trpí pro nespořádaný život mnohými chorobami.

9. Člověk tvrdý, nepoddajný a někdy až bezcitný má životní linii silnou a rudou po celé její délce.

10. Když životní linie vyúsťuje větví na Venušin vrch, znamená, že člověk je podivínský, lidé ho těžko chápou, ale dá se velmi lehce ovládat a svádět lehkomyslnými ženami.

11. Velkorysý, přitom však mnohých ukrutností schopný člověk je označen nepravidelnými trojúhelníky v trojhranu.

12. Nacházíme-li na Saturnově vrchu mnohé čáry, svědčí to o velké spořivosti, něžnosti a mírumilovnosti.