Čínský horoskop. Drak

Krysa

Buvol

Tygr

Zajíc

Drak

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Vepř


JAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte datum narození ve formě DD/MM/RRRR:     / /    


LONG – DRAK

Kameny:

diamant, ametyst, smaragd, beryl, granát, rubín

Kov:

železo

Byliny:

meduňka, šalvěj, jarní kopřivy, ženšen, jitrocel

Rostliny:

chryzantéma, tulipán, karafiát, šeřík, dub, jabloň

Živočichové:

beran, ovce, pes, medvěd, orel, sup, vlaštovka

Barvy:

světle modrá, béžová, růžová, červená, černá

Silná stránka:

energie, neodolatelnost

Slabá stránka:

prudkost, nepoddajnost

Charakter:

cholericko-sangvinistický

Láska:

ohnivá, vznětlivá (při neúspěchu to partnerovi spočítá)

Ideální spojení:

Myš, Opice, Kohout

Negativní spojení:

Kůň, Koza, Pes

Ostatní spojení:

neutrální či průměrná

Humor:

peprný, ostrý jako žiletka, dokáže rozesmát davy

Čísla:

1, 5, 13, 17, 45

Příznivé dny:

čtvrtek, sobota, neděle

Nepříznivý den:

pondělí

Příznivé měsíce:

duben, červenec, srpen, listopad

Příznivé roky:

2007, 2008, 2012, 2016, 2017, 2019, 2020, 2025...

Talisman pro štěstí:

Egyptská hvězda života (upravuje biopole organismu)

Heslo:

„Drak vždy pomůže najít ztracené iluze."

Základní rysy člověka narozeného v roce Draka

Všimněte si, že každý z tvorů, jimiž jsou charakterizovány lunární roky, je svým způsobem dokonalý. Jen chvíli spočiňte a pozorujte je. Dospějete k jednoznačnému názoru jako celý Orient, že nejobdivuhodnější je duchaplný a vznešený drak.

Drak je výtvorem lidské fantazie, a proto má vlastnosti, které ctíte a které do něho sami vkládáte. Jsou to vesměs vlastnosti, které obdivujete a které byste rádi měli sami. Drak je symbolem neskutečné krásy i mimořádnosti. Je symbolem hrdé síly, ale i moci a klidného nebeského štěstí. Je vrcholem buddhistického zvěrokruhu.

Přitom je symbolem dlouhověkosti.

Duchovno převažuje tělesno.

Je to přece jenom bájný tvor, kterému věnujete svou plnou důvěru.

Čím víc o něm s posvátnou úctou vyprávíte, čím víc všechny přesvědčujete o jeho výjimečnosti, tím víc dokazujete, jak málo ho vlastně chápete. Stejně jako rozumem nemůžeme vysvětlit své představy a své často protichůdné touhy.

Zamyslete se nad tím, co všechno drak znamená a jaký tedy díky vaší fantazii je. Pak si můžete shrnout i ten nekonečný, seznam vlastností, tradovaných od generace ke generaci.

Znamení draka je znamením aktivním, přináležející k dřevu.

Jak by drak nebyl vážen a uctíván, když je znalcem povznesenosti nad malichernostmi každodenního života, když je strážcem bohatství a moci?

Víc než kterékoli jiné znamení je symbolem císaře a vládce. - Hrdě nese tíhu vlády; “nosí rohy osudu” jak říkají Číňané.

Jaké jsou tedy základní rysy člověka narozeného v roce Draka? Snadno je vyvodíte z bytostných vlastností typického Draka.

Člověk zrozený ve znamení Draka má mnoho vlastností bájného draka.

Je plný energie a síly. To proto, že obvykle nemá problémy se zdravím. Je hrdý a čestný. Nesnáší pokrytectví. Nesnáší klepaření. Pokud vám nevadí, že vám bez obalu naservíruje pravdu, vyslechněte ho a zamyslete se nad jeho radou a názorem. Věřte, že v jeho jednání je téměř vždy inteligentní jádro. Když se do něčeho pustí, snaží se rychle dosáhnout cíle. Přitom projevuje železnou vůli, neuvěřitelnou vytrvalost a neúnavný vzlet.

Člověk zrozený ve znamení Draka má však také nemálo běžných lidských vlastností.

Je tak čestný, že často opomíjí taktiku, a to mu zrovna k zajištění klidného a úspěšného života nepomáhá. Snad je to tím, že mu úspěch stoupá do hlavy. Často se nechá pocitem úspěchu ukolébat. Nikdy netře bídu, ale stává se mu, že občas s vrcholu spadne. Zabředne do svých plápolavých představ - a stačí chvilka nepozornosti, aby šel k zemi. Ach, to také patří k osudu těch, kdo vzlétnou do nebeských výšin. Drak je často sám sobě největším nepřítelem. Především proto, že chce být vždy sebou samým. Nepotřebuje, aby mu někdo radil - má přece vždycky pravdu! To ještě zmnožuje jeho prudkost. Obvykle je mimořádně úspěšným typem člověka! Dovede rychle pochopit ty, s nimiž má co do činění. A tak se v každé společnosti dostává do popředí. Pomáhá mu při tom jeho umění oslnivě mluvit.

Ale jak již to bývá, musí mít skvělý Drak i vlastnosti temných barev. Je vznětlivý a tvrdohlavý. Zbytečně říká věci, které jsou netaktické, a později ho jeho zbrklost zcela určitě mrzí. Někdy z něho pýcha čiší na míle daleko.

Každý Drak je unikát, natožpak když má odlišné pohlaví nebo věk. Drak-muž. Je vynikající, ale dovede to propagovat majestátně a s použitím všech prostředků a tak jsou pro něho první stránky i hlavní pořady, šířící jeho věhlas naprostou samozřejmostí. Vždyť je zvyklý chrlit ohnivé plameny ze svých nozder. - Není dobré s ním okatě bojovat. Zuřivý Drak dovede být až neskutečně nebezpečný. Ať je jakkoliv nebezpečný, někdy i ze zbrklosti, bojuje hrdě a nezáludně.

Drak-muž dovede hromově zařvat, ale přitom je čestný. V boji však nikdy nešvindluje, ani když postupně přijde o všechny své hlavy.

Ať už vyjadřuje jakékoliv postoje, jsou to postoje pravdivé. Lež a střídání postojů jsou mu cizí.

Hrozí mu však velké nebezpečí. Když se stane fanatikem toho, co pokládá za správné. To se pak dopouští jednoho omylu za druhým.

Zena, zrozená ve znaku Draka se vznáší majestátně nad věcmi.

• Nepodléhá planému tlachání ani lichocení. Falešné projevy přízně k ní nedoléhají.

• Je ve svých výšinách přátelská a k pomoci ochotná.

• Nezištně využívá svůj nadhled a radí všem potřebným.

• Zbavuje se ráda každodenní malicherné únavnosti a poznává mnohem raděj moudro, krásno, všeobecné prospěšno.

Čínský Drak je svérázně krásný, žena je všestranně vyladěnější a elegantní.

Když je však uražena, dovede být i panovačná a expanzivní.

Jak se Drak uplatní v pracovní oblasti?

Dá se říct, že ve své práci, v podnikání a podnikatelské spolupráci je Drak úspěšný. Někdy sám sobě namluví, že jeho úspěch je větší, než ve skutečnosti je. Je to tím, že Drak dovede lítat v oblacích.

Bezesporu však lidé v tomto znamení zrození zkrátka umějí. Mají pro podnikání, řešení úkolů a zvládnutí cílů mimořádně dobrý čich. Dovedou všemu, co dělají, bystře přijít na kloub. Muž Drak dovede dobře odhadnout, kudy má letět, aby dosáhl co nejrychlejší kariéry. Drak žena také. I když to řeší většinou výhodným sňatkem, který jí zajišťuje vše, s čím počítá.

Snad tomu přispívá i to, že dovede lítat v oblacích. Jistotně však to, že ovládá umění oslňování.

Drak se dovede s prací poprat, znovu a znovu se ke zdolání problému vracet. Jeho pevná vůle Ijo neustále popohání, touží ulovit raději větší než menší kořist. Jeho rozlet je často tak veliký, že potřebuje někoho, kdo by mu pomohl. Samozřejmě tak, že nebude Drakovu řídící funkci nijak omezovat. Čím víc však Drak přibírá spolupracovníků, tím častěji se mu stává, že ho ti druzí sice obdivují, ale duševně nejsou s to dosáhnout jeho úrovně a pochopit ho, jednoduše ho nelítostně zradí nebo alespoň okradou. Už proto, že je Drak velice důvěřivý.

Hodí se Drak za šéfa?

V Drakově chování není žádný rozdíl, ať je řadovým pracovníkem či velkým šéfem.

Jako podřízený není nijak zvlášť oblíbený. Jeho spolupracovníci příliš dobře vidí, že se Drak žene jen za svou kariérou a na ně se ani na chvíli neohlédne. Ať chtějí či nechtějí, musejí sice Drakovi přiznat, že je chytrý a činorodý, ale k srdci jim nepřirostl.

Jakmile se však Drak stane šéfem, plně se projeví jeho obtížné vlastnosti. Rád se nechá obdivovat, ale přitom je až naivně důvěřivý. Sám sice tvrdě a iniciativně dře, ale co je to platné, když bez jakýchkoliv zábran dovede i ostatní k tvrdé dřině přinutit. Nesnese spolupráci, uznává jen když podřízení plní jeho pokyny. Takový ostrý Drak je lepší v pohádkové knížce než na pracovišti.

Jak se chovat k člověku zrozenému ve znamení Draka?

Návod je jednoduchý.

Vzpomeňte si na pohádky. Jak jste se ve svých představách chovali k báječnému drakovi?

• Obdivujte ho po všech stránkách. A nezapomeňte obdiv projevit alespoň slovy.

• Uznejte jeho moudrost a nechte mu vždycky pocit, že je dirigentem.

• Neraďte mu přímo, ale stůjte při něm i v problematických chvílích.

• Záchvaty prchlivosti přejděte klidně. Je to jenom zamávání křídly, které netrvá dlouho.

Jaké výchovné postupy je vhodné zvolit při výchově dítěte zrozeného ve znamení Draka?

Draka udržíte v klidu a poslušnosti, jen pokud spočívá bezbranně v hnízdě.

Jakmile se začne hýbat, rychle se změní. Je rázem samostatnou osobností. Chce, aby ho respektovali. Nezbývá vám, než poskytnout mu možnost, aby tuto představu měl. Pozor! Období samostatnosti nastává u Draka již v předškolním věku!

A co teprve ve školním věku! Je neuvěřitelně brzo intelektuálně vyzrálý. Dovede si vše srovnat i ve své nedospělé hlavě. Však pozor na to, co mu řeknete. Bude vám věřit jen tak dlouho, pokud neodhalí, že vaše odpovědi odporují pravdě. Ale berte věci, jak jsou. Tohle je přece cesta, jak roste člověk s vlastním názorem.

Když Drak dorůstá, nechte mu naprostý dostatek volnosti. Staletými pravdami ho nepřesvědčíte. Příkazy ho jen vyštvete daleko od sebe.

O jeho sexu a lásce

Drak je v lásce přirozeným vítězem. Ne proto, že by byl sexuálním velmistrem. Partner k němu spěchá především proto, že Drak má v sobě tajuplnou přitažlivost.

Drak muž přelétá z kytky na kytku. Pěknou kytku si rád dá do vázy, aby ji mohl zcela sám obdivovat. Ale to, co se zdálo být nekonečnou láskou, obyčejně rychle uvadá. Drak muž není příliš věrný, a není proto divu, že velmi lehce zanedbává to, co je pro milující ženu potřebné: milování pokud možno bezmezné a silné. A jeho vrozená touha poletovat a zůstat svobodným mládencem? S tím si chytrá žena přece poradí.

Také Drak žena je obvykle obdařena žhavým temperamentem. Nesmírně ráda se v partnerství ponořuje do atmosféry sladkého tajemna, a tak jsou s ní muži rádi. Avšak pozor! Hlavně nežárlit. Bohudík, že Drak žena dovede problémy lehce řešit, i když to s ní není vždycky lehké. Zklamání si obvykle nepřipouští a hluboký žal problémové lásky teprve ne. To, co odplyne, je rychle odepsáno. Vždyť přece i zážitek, který člověka obohatí o jednu zkušenost, není k zahození.

Nemyslete si však, že Draci jsou povrchní! Láska je pro ně součástí domu jejich života, který si pečlivě budují. Nesmírnou důležitost připisují své úspěšné, usilovné práci, jež jim zabírá den, ale večer je čas k mazlení - je třeba se přece odreagovat.

Krása ano, neplodná romantika ne.

A tak partner, který si už jednou zvolil Draka, musí se obrnit porozuměním, přizpůsobivostí pro Drakovy duševní záblesky a trpělivostí při jeho prudkých vznětech. Nakonec musí poznat, že Drak má srdce, ale pod pancéřem, který ho nutí držet si cizí lidi přes masku družnosti tři kroky od těla.

Jaký vztah mívá člověk zrozený ve znamení Draka ke svým Partnerům?

I vztahy mezi lidmi jsou samozřejmě určeny tím, v jakém znamení se partneři zrodili.

Drak a Krysa. To je velmi dobré společenství. Drak přináší ducha a vzlet, krysa bere na sebe všechno pozemské. Největším poutem však je trvalá láska, která mezi nimi může dlouhodobě panovat. A dlouhodobě může panovat proto, že je oba ovládá až neuvěřitelně horká láska, kterou zejména Krysa umí vynalézavě rozněcovat.

Drak a Buvol se hledali, až se našli. Každý jinak, ale oba jsou vytrvalí a houževnatí. Oba nešetří síly, když jdou za vytčeným cílem. Drak přitom hýří iniciativou. Buvol by se udřel. Kupodivu je to obvykle vzletný Drak, který uznává Buvolovu praktičnost. A tak dosahují solidního úspěchu: Proč by to tedy neměl být dobrý pár?

Drak a Tygr. Tygr je nevyzpytatelný partner. Chvíle kočkovité příchylný, mazlivý, temperamentní. Draka úplně fascinuje. Ale dovede rázem zcela nemilosrdně zaútočit. Jaký je partner Tygra, takové je pak celé partnerství. Mohlo by se s výhradami sice udržet, ale ve skutečnosti přetrvává vesměs jen zásluhou Drakovy moudrosti. Pokud se vydaří, je dobré.

Drak a Zajíc. Je to takové nijaké, zkrátka neutrální spojení. Drak fantasta si lítá v oblacích. Zajíc starostlivě pobíhá po zemi. Jeden neohrožený, druhý opatrnický. A přece toto neutrální spojení může přinášet klid a pokoj, - pro oba může být klidnou oázou. Nedivme se proto, že takových neutrálních partnerství je v našem světě neuvěřitelně mnoho. No skromně řečeno, díky za ně.

Drak s Drakem tvoří společenství na vysoké úrovni. Jeden inteligentně respektuje druhého, jeden druhému projevuje i v soukromí úctu. Je však zajímavé, že takových partnerství nalezneme poměrně velmi málo.

Drak s Hadem. Jsou to bytostně příbuzní tvorové, a tak není divu, že mohou vytvořit dobré, dokonce výborné partnerství. Had se dovede do Draka tak vplížit, že ho Drak bere jako svou samozřejmou součást. A pokud Had zavede Draka na určitou cestu, Drak kupodivu neprojevuje svou paličatost. A tak se vlastně vzájemně povzbuzují. Není divu, že vesměs přichází úspěch.

Drak s Koněm. Oba hoří prudkostí. Prudce také plane jejich vzájemné spojení. Jejich soužití je proto bohaté a plodné. Po všech stránkách. Pozor však! Prudký oheň rychleji vyhoří. Proto se stává, že partnerství Draka s Koněm někdy příliš dlouho nevydrží. Lze jen doporučit: všeho s mírou.

Drak a Koza. Ne že by byl nějaký zvlášť velký důvod pro to, proč se tito dva málokdy dávají dohromady. Zkrátka obvykly těžko hledají nějaké společné pouto. Raději nic nelámat přes koleno. Stejně se Drak nikdy nenaučí nepřehlížet tu mekající obyčejnou Kozu, nikdy nedocení její přednosti. Ale když už si jako partneři na sebe zvyknou, obvykle jim to vydrží dlouho.

Drak a Opice. Správně se říká: “Drak je mocný a Opice je lstivá.” A v tom tkví i podstata jejich partnerství. Zvlášť v tvrdém podnikání někdy neškodí spojení těchto dvou protikladů. Přitom jsou k sobě přitahováni v mnoha směrech. Opice by mohla být docela dobrým druhem, kdyby omezila svou šaškovitost a projevila víc moudré vážnosti. Drakovi by neškodilo, kdyby nad některou šaškárnou Opice mávl rukou. Ještě že se shodují v jednom: sex je důležitou součástí jejich života.

Drak a Kohout. Pravda je, že se Kohout rád chlubí partnerstvím s báječným Drakem. Pravda je, že jejich vztahy jsou temperamentní a přinášejí nejen vzruch, ale i potřebnou vzájemnou inspiraci. Někdy to však přeroste až v bouřlivosti. A tak spolu nemají dlouhou chvíli. Normalizační podmínkou mezi těmito rozdílnými a přece si podobnými tvory je, aby překonaly výbuchy temperamentu.

Drak a Pes. Pes je realista, Drak fantasta. To se těžko dává dohromady. Zkusit se to může, ale nejlepší je, když si oba jdou vlastní cestou. Nenechte se oklamat krátkodobým sblížením. To obvykle nemá delšího trvání. Je to jediné partnerství, které je u Draha negativní. Drak je přizpůsobivý a je považován za přijatelného a docela vhodného partnera pro všechna ostatní znamení.

Drak a Vepř. Ti dva snad mají jediné společné: žijí naplno svůj život. Avšak naprosto rozdílně. Drak se vyžívá v uskutečňování svých velkomyslných snů. Divočák v hromadění pracně vyhledávaných bukvic v území, které dovede maximálně rozrýt a využít. Drak je samozřejmě výš, a tak ho Divočák obdivuje. Ale koneckonců je spojuje potěšení z plodného života. Jen to je drží pohromadě.

Co ho čeká a nemine?

Jen velmi krátkou část života trvá Drakovi mládí. Vylétne a má kupodivu hned úspěch. Hlavně je uznáván. Samozřejmě dosahuje největších úspěchů až ve středním věku. Stáří? To obvykle těží ze slušného zajištění, které získal do padesátky.

Ve všech etapách svého žití však bude na své okolí působit svou majestátností a záhadností.

Má takový mimořádný tvor, jako je Drak, nějaké osudové mimořádnosti?

Samozřejmě ano. Jednou za šedesát let se totiž i v tomto znamení rodí lidé se všemi vlastnostmi, schopnostmi a předpoklady vybroušenými jako briliant. Nikdo však neví, je-li to moc anebo méně dobré.

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain