Čínský horoskop. Pes

Krysa

Buvol

Tygr

Zajíc

Drak

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Vepř


JAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte datum narození ve formě DD/MM/RRRR:     / /    


GOU – PES

Kameny:

diamant, beryl, safír, tyrkys

Kov:

měď, železo

Byliny:

mateřídouška, heřmánek, měsíček, meduňka, máta

Rostliny:

lilie, šípková růže, hyacint, azalka, olše, vrba

Živočichové:

všechna domácí zvířata, vlk, medvěd, datel

Barvy:

bílá, bledě modrá, žlutá, zelenkavá, hnědá

Silná stránka:

vyrovnanost, spravedlnost

Slabá stránka:

servilnost, podřízenost

Charakter:

sangvinicko-flegmatický

Láska:

věrná, obětující (při neúspěchu zaleze do pelíšku)

Ideální pojení:

Myš, Tygr, Králík, Kůň, Opice

Negativní spojení:

Buvol, Drak, Koza

Ostatní spojení:

neutrální či průměrná

Humor:

osobitý, víc se baví uvnitř než navenek

Čísla:

7,11,27, 49,58

Příznivé dny:

středa, pátek, neděle

Nepříznivý den:

úterý

Příznivé měsíce:

červen, července, říjen, listopad

Příznivé roky:

2008, 2010, 2011, 2014,2016, 2018, 2020, 2022...

Talisman pro štěstí:

přívěšek Venuše (přeje lásce, dodává pocit bezpečí)

Heslo:

„Miluji život a plně si ho vychutnám!"

Základní rysy člověka narozeného v roce Psa

Člověk zrozený ve znamení Psa má neuvěřitelně pestrou paletu vlastností. Snad ty zlé i dobré získal v soužití s člověkem.

Nejdříve uveďme jejich výčet.

• Pes se dovede obětavě lísat k “páníčkovi”.

• Zato nejrůznějším způsobem se chová k těm, kdo nepatří do jeho okruhu. Dovede být štěkavý, až by se toho jeden polekal. Dovede se tvářit nevšímavě, ať se děje co se děje. Všechno odsuzuje ať právem či neprávem. U cizích mu všechno připadá horší, než to skutečně je.

• Je si nejistý svou pozicí v prostředí, v němž žije. Snadno se křivdou rozlítostní. Ta jeho hraná chladnokrevnost je opravdu víc hraná než skutečná - vůči svým pánům je opravdově věrný, poctivý. Dovede se za ně rvát. Jako přítel je naprosto spolehlivý.

• Lip dovede napjatě poslouchat, než duchaplně (třeba i prázdně) povídat za každou cenu. Přitom je nadprůměrně inteligentní. Když už něco řekne, je to chytré. Má to vždycky hlavu a patu. A proto je u chytrých ceněn. Ti ostatní mu mohou být ukradeni.

• Je velkorysý. Přátelská služba pro něho obvykle znamená víc než měšec zlaťáků.

• Pes je obětavý. Dovede záležitost, o níž je přesvědčen, obhajovat do krajnosti. Protivníka velmi často přinutí k útěku svou zuřivostí.

• Pes umí zůstat chladnokrevný a ve střehu ve všech situacích.

I kritických. Instinktivně vycítí, kdy je zapotřebí vytáhnout z kritické situace toho, koho má rád. Nezaváhá přitom ani na chvilku. Snad jen ptáci mají větší orientační smysl než milující Pes.

• Jeho nekompromisnost má jednu vadu. Mimo černé a bílé nezná žádnou jinou mezibarvu.

• Jeho nekompromisnost má však také jeden klad. Kritéria na posuzování jiných uplatňuje Pes i na sebe.

• I když má raději tučnou kost než kost hubenou a dovede se o ni nemilosrdně servat, není otrokem majetku. Pokud Pes má, dovede být velkorysý a štědrý.

• Je to vůbec typické. Pokud máte za přítele Psa, máte nedocenitelný poklad. Je vám kdykoliv připraven k pomoci. Nikdy pána neopustí, když se dostane do problému a nedostatků.

• Pořádný Pes je tvrdý, houževnatý a má výdrž. Snáší bez zavrnění i dosti značné obtíže. Vidíte, pokud ho znáte, že si přál, aby okolní svět byl lepší.

Důsledkem komplexu všech jeho vlastností je Pes téměř vždy zamilován a pokládán za člena rodiny.

Jak se Pes uplatní v pracovní oblasti?

Může si zvolit mnoho druhu zaměstnání, kde se pro svou věrnost osvědčí. Věnuje se mu totiž obvykle s obětavostí a plnou silou, kterou je s to vyvinout.

Pro svou věrnost a krajní obětavost může se Pes osvědčit jako advokát, učitel, soudce, Funkcionář. Protože umí vidět svět po svém, může se člověk narozený ve znamení Psa osvědčit jako svérázný umělec. Protože dovede mít pochopení pro lidi, pro přírodu a pro rodinu, může se stát v každé profesi, kam ho osud zavál, požehnáním. Je zajímavé, že Pes uspěje i tam, kde je třeba vynaložit nejen dřinu, ale i cit k rukodělné práci.

Pes se velmi osvědčuje jako pravá ruka svého šéfa. Proto je štěstím pro každého z nich. Přitom umí organizovat. Umí trpělivě napravovat chyby toho druhého.

A podnikání?

• Zůstává za každé situace být neochvějně věrný svým partnerům. - Ale i cílům, které si jednou vytýčil.

• Může se pro společnou věc i strhat, zvlášť když jej jeho společník pochválí.

• Pro svou skutečně psovskou věrnost ke “svým” dovede být neústupným zastáncem svých společníků - dokonce i takových, kteří si to nezaslouží. - Je proto dobrým šéfem.

• Nikdo proto neprohloupí, kdo si ho vezme za společníka, pobočníka či zaměstnance. Zvlášť když mu dá najevo, že s ním počítá.

• Snad je stvořen k tomu, aby navždy zůstal tím spolehlivým “druhým” u obdivovaného nadřízeného.

Hodí se Pes za šéfa?

Nadřazenost svého šéfa uznávají tito lidé jako něco naprosto přirozeného. Poslouchají na slovo, i když přitom někdy zavrčí nebo vycení zuby. Ale stejně potom udělají to, co vyhoví šéfovi. Dovedou splnit i tvrdý rozkaz. Dříve však se s tím musí smířit, sami sebe přesvědčit o únosnosti příkazu. A kupodivu to dovedou udělat velmi snaživě.

Pes svědomitě dohlíží na to, aby se ostatní spolupracovníci chovali stejně jako on. Ani štěkáním nešetří.

Co když se pes stane šéfem?

Štěká a shání podřízené k plnění úkolu. Snad ještě víc než ovčácký pes.

Jak se máme chovat k člověku zrozenému ve znamení Psa?

Snad u žádného tvora čínského zvířetníku nebylo stanoveno tolik pravidel a moudrostí v zacházení s ním jako u psa. Většina z nich téměř bez výjimky platí i pro jednání s člověkem, který se narodil ve znamení Psa. A není divu. Málokteré soužití je tak staré a pevné jako soužití člověka a psa.

• Nikdy nehlaďte Psa proti srsti. Mohly by se mu naježit chlupy a on by se pak musel chovat jako vlk.

• Psa milujte tak jak on vás. Menší míru lásky od vás vycítí, trpí a může udělat něco nepředloženého.

• Poskytněte Psovi čas od času možnost, aby si v klidu zatesknil a třeba i zavyl. Obvykle brzy přijde na to, že to není k ničemu. Zároveň však nabude síly do budoucnosti.

Jaké výchovné postupy je vhodné zvolit při výchově dítěte zrozeného ve znamení Psa?

Psí mládě je třeba velmi pečlivě vychovávat. Nejen drezůrou, ale především laskavým slovem i činem. A tak rodiče dětí narozených ve znamení Psa mají podstatně víc práce než jiní.

Na jednotlivých stupních vývoje prokazuje dobře vedený Pes velké pokroky. Mívá úspěchy v předškolním věku, kdy nenajdete hravějšího tvora, než je psí mládě. Dělá vám radost ve školním věku, kdy nosí dobré vysvědčení, kdy patří k oblíbeným žákům svých učitelů. Ale i v dospívání potřebuje pes teplo rodinné boudy. Až do té doby, kdy si ho do péče převezme od rodičů nový velitel - partner.

Ze všeho nejraději si však hraje. Mazlení je mu nejlepší odměnou.

O jeho sexu a lásce

Mnoha lidem se neoprávněně zdá, že Pes je příliš zdrženlivý. Ne-nechte se mýlit! V jeho nitru plane vulkán vášně. Pamatujte však také na to, že vulkán vybuchuje jen někdy! Škoda, když vášeň zůstává nevyužita. A přece je ji možno zcela lehce probudit a roznítit mazlením, něžným hlazením a chápající chválou. Nezapomínejte, že pes miluje intimitu, šero, soumrak i temnotu. Pak u něho dosáhnete všeho. Při milování a při jakémkoliv intimním jednání totiž nesnáší ostré světlo. Muž ještě víc než žena. Ať tak či onak - bez lásky Pes neuvěřitelně trpí. A přitom je Pes vesměs velmi cudný a totéž očekává od partnera. Zkrátka -partner to s ním nemá zrovna lehké. Nezbývá mu, než být vždy připraven a odhadnout správnou chvíli.

V rodině se Pes osvědčuje. Ale i tady mu vadí, že se i zde za všechnu péči dost často dočká toho, že jeho snaha není pochopena. Jen velmi těžko uznává, že jeho názory nejsou ty nejlepší, a jen velmi těžko se jich vzdává. Bohužel partner jeho názory někdy lehkomyslně odmítá, i když třeba nejsou špatné.

U Psa je zajímavé, že rozdíl mezi psychikou muže a ženy není skoro žádný.

Jaký vztah mívá člověk narozený ve znamení Psa ke svým partnerům?

Dvojí. Buďto ho uznává jako svého pána, nebo ne.

A tak je dobře meditovat, kterou cestou chcete jít. Ať už jste kdokoliv. Vždyť i osudové předurčení lze svými činy a jednáním ovlivnit k lepšímu či k horšímu.

A jaké to osudové určení je?

Pes s Krysou. Krysa může být pro Psa docela dobrým společníkem. Když má Pes špatnou náladu, Krysa mu docela ráda předvede svá alotria, aby ho rozptýlila. Pokud oba mají alespoň trochu snahy, může se jim společný život vydařit. Je to láska? Myslím, že spíš kamarádství.

Pes a Buvol mohou být dobrými partnery. Oba mají plno temperamentu, jenže každý jiného zaměření. Buvol je dobrý zápřah do společné práce. Pes je vynikající pro neúnavný a usilovný běh za dosažením vytčeného cíle. A tak přes příbuznost základních povah musejí oba často řešit nejeden problém.

Pes a Tygr. Oba jsou toulaví fantastové, a tak mohou při svých toulkách světem zažít krásná dobrodružství. To je sbližuje. Chce to ovšem, aby si oba vymezili každý to své “odsud až potud”. Jinak se občas rafají, ale které nebe je bez mráčku? Hádka může být docela dobrým osvěžením. Partnerství může být přesto výborné.

Pes a Zajíc. Snášejí se docela dobře. Někdy to jen hrají a perfektní jsou až tehdy, když spolu zalehnout. Oba totiž potřebují moře lásky. A tak všechno klape potud, pokud Zajíc nezačne z pocitu nadřazenosti Psa utlačovat. Je to totiž zcela neoprávněné. Vždyť na stupnici by měl stát Pes vždycky výš než Zajíc. Je proto správné, že si Zajíc dovede vážit věrnosti Psa a že Psovi dovede vždycky oplatit každou jeho dobrou snahu - třebas i hraným temperamentem. A tak je to dobré společenství, vzájemné vztahy jsou pokud možno vždycky uvážené.

Pes a Drak. Nevím, nevím. Drak nesnáší přítomnost Psa. Nesnáší jeho kritičnost a někdy i pohrdavost, která vyplývá z pocitu méněcennosti Psa vůči Drakovi. Avšak není dobře, když se Drak zřekne Psa. Ztrácí zbytečně partnera, kterého by mohl v případě potřeby využít. Ale tak? Je to mezi nimi mizerné.

Pes a Had. Je to unikátní partnerství. Na pivní pohled se tito dva k sobě nehodí. Ale opak je pravdou. Je to záhada, ale Had dovede vniknout do srdce Psa tak šikovně a tak pevně, že Pes úplně ztratí hlavu. A takové zanícení je předpokladem pro velmi kladné spojenectví. Na dlouhou dobu či dokonce natrvalo. Není ovšem dobré, aby Had Psa nějak podceňoval, ale ono to bývá naopak. Had vyvine všechno úsilí, aby Psa maximálně využil. Vždyť přece ví, že pro něho Pes může být všestranně užitečný.

Pes a Kůň - to bývá láska na první pohled a může vést k dlouhodobému štěstí. Ale k udržení štěstí je třeba vyvinout vždycky alespoň z jedné strany snahu. To Pes dovede. Vytvoří Koni představu, že on sám rozhoduje, kterým směrem se cválá, i když vlastně svým poštěkáváním orientuje chod Koně, kam chce. A tak se dá konstatovat, že Kuň a Pes jsou obvykle ideálními partnery. V lásce i v podnikání.

Pes a Koza je jakž takž spojení, pokud se podaří překonat vrtochy stále roztěkané Kozy. Jaké? Koza inklinuje neoprávněně k tomu, aby Psa přehlížela, protože je menší. Koza si myslí, že Pes má řadu nectností -víc než je pravda. Obvykle se vztah vydaří a pak bývá často obzvlášť pevný, když jeden ustupuje druhému.

Pes a Opice. To není nijak zvlášť perspektivní spojení. Podmínkou je, aby oba překonali rozdíly ve své letoře. Opice nemůže pochopit, proč Pes bere život tak vážně. Pes zase nestačí sledovat a vnímat opičí temperament. A tak to nemají spolu moc lehké. Přesto se stává, že se i toto společenství vyvede.

Pes a Kohout se mohou jen těžko shodnout. Kohout je naprosto jiný než Pes. Pes obvykle chce klidně ležet u boudy a pozorovat, co se děje. Vítat známé a štěkat na cizí. Kohout nemá jiné starosti, než aby hlídal každou příležitost, kdy by mohl vylétnout vzhůru a předvést se. Kokrháním i natřásáním svého peří. Jen při značném sebezapření mohou být ti dva spolu.

Pes a Pes. Je to společenství vzájemného klidu. Oba nejraději leží klidně u své boudy. Jeden druhého neruší. Oba mají stejné záliby i nectnosti.

Pes a Vepř. Pes se do Divočáka velmi rychle zamiluje, protože je to pro něj vzrušující partner. Ale i Divočák přijde Psovi často na chuť. Oceňuje jeho věrnost, jeho strážení klidu, jeho odhánění všech vetřelců. V klidu si oba mohou docela dobře užívat.

Co čeká a nemine člověka Psa?

Je to zajímavé. Pes bude plnit své povinnosti na jedničku. I když nebude vždycky plně přesvědčen o jejich účinnosti. Pochybovačnost v něm vzplane už v mládí a poroste v dalších letech. Ale to je celý Pes. Vrtěl nad vším hlavou. Kdyby nebyl Pes tak pochybovačný, dosáhl by v mládí, v dospělosti i ve stáří mnohem víc úspěchů.

Má takový věrný tvor, jako je Pes, také nějaké osudové mimořádnosti?

Samozřejmě že ano.

Jednou za šedesát let se totiž i v tomto znamení rodí lidé, v nichž jsou všechny rodové vlastnosti a předpoklady typického Psa maximálně zkoncentrovány.

Tito jubilejní Psi jsou méně plaší a víc útoční. Když je nečekaně potkáte, zůstaňte stát.

Přitom Pes narozený v noci bývá agresivnější a citlivější než Pes narozený ve dne.

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich