Čínský horoskop. Zajíc

Krysa

Buvol

Tygr

Zajíc

Drak

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Vepř


JAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte datum narození ve formě DD/MM/RRRR:     / /    


TÚ – ZAJÍC

Kameny:

ametyst, akvamarín, červený korál, topaz, safír

Kov:

stříbro, měď

Byliny:

máta peprná, lebeda, tužebník, šalvěj, aloe vera

Rostliny:

petrklíč, fialka, kapradí, lotos, olše, jasmín

Živočichové:

všechny ryby, divocí ptáci, morče, pes

Barvy:

blankytná, růžová, lila, všechny pastelové

Silná stránka:

intuice, cílevědomost

Slabá stránka:

nesmělost, nedůtklivost

Charakter:

flegmaticko-sangvinistický

Láska:

stoprocentní a obětavá (při neúspěchu se velmi trápí)

Ideální spojení:

Koza, Pes, Vepř

Negativní spojení:

Kůň, Kohout

Ostatní spojení:

neutrální či průměrná

Humor:

dětský, vstřícný, často dvojsmyslný

Čísla:

2, 4, 24, 37, 69

Příznivé dny:

pátek, sobota, neděle

Nepříznivý den:

čtvrtek

Příznivé měsíce:

únor, březen, červenec, listopad

Příznivé roky:

2006, 2008, 2011, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020...

Talisman pro štěstí:

prastarý keltský kříž (dává naději a ukazuje cestu)

Heslo:

„Láskaje zdrojem života"

Základní rysy člověka narozeného v roce Zajíce

Lidé zrození ve znamení Zajíce jsou ještě přesnější kopií tvorů, které reprezentují ve zvěrokruhu, než ti ostatní.

Přísloví správně říká: “'Zajíc je tvor, kterému nikdy nechybí hlad a chuť pást se. Nikdy však z pastvy neodhání jiné.!

Člověk zrozený ve znamení Zajíce má snad výjimečné víc dobrých vlastností než špatných.

Jeho letora ho předurčuje k družnému životu ve společnosti přátel a hlavně v rodině.

Rád vypráví. Někdy až do vyčerpání, a to potom ještě nadsazuje. Sympatické u něho však je, že zrovna tak jako rád vypráví, umí obětavě poslouchat. Když je třeba, dovede poradit. Cizím lip než sobě. Sám proto potřebuje zpovědníka.

Vůbec vyniká dobromyslností. Bližnímu rád pomůže a potěší jej. Na nějaké hrdinské zásahy mu však chybějí síly. Pro svou útrpnost má přesto mnoho přátel.

Když už něco Zajíc muž chce, prosazuje to tvrdohlavě. Zajíc žena hlavně slzami.

Zajíc je náladový. Je to mudrlant. Rád vybuchne. Před tím ho však dovede ochránit veřejně projevované pochopení jeho partnera.

Zajíc pečuje o svůj vzhled. Lidé narození v tomto znamení mají zálibu ve špercích a ozdobách. Ke cti jim dlužno říci, že vždy zachovávají patřičnou míru vkusu. Většinou jsou decentní, jen málokdy ordinérní.

A ještě jednu výrazně dobrou vlastnost má Zajíc. Neúspěch ho zasahuje výjimečně tvrdě. Přitom však ho dovede překonat rychleji než kdokoliv jiný. Zajíc podobné jako Krysa vždy najde včasný únik z hroutící se budovy.

Shrňme si tu zajímavou zaječí povahu...

Když se Zajíc-muž dost naprohání po všech krajích svého světa uzná za nejvyšší hodnoty poklid, přejícnost a svůj pelíšek. - Stane se téměř vždy zcela nenápadným, což je skoro vždy výhoda. Zejména v naší době, kdy se každá nula naparuje tím víc, čím má před sebou vyšší předčíslí. - To Zajíc je jiný. Je sice obyčejný tvor, ale má řadu významných vlastností.

• Je nesmírně citlivý. Větří a slyší dobře i nebezpečí už z dálky. Má citlivé dlouhé uši a ústa v neustálém pohybu. Nejen proto, že neustále získává životní energii, ale i proto že přitom stále zarputile přemýšlí.

• Raději opustí šťavnatou pastvu, než by se měl postavit nebezpečí. - A člověk pak neví. Je to zbabělost nebo moudrá opatrnost?

• Je ideálně uzpůsoben tomu, aby utekl a vykličkoval z většiny nebezpečných situací, do kterých se mimořádně často dostává.

• Nevadí mu, když se pase místo na jatelince někdy třeba na zaschlé trávě.

• Žije, ale také nechává tvory kolem sebe žít. A nechává je žít slušně. Vždyť slušnost nic nestojí. Vystačí se slušností a mírně optimistickým humorem. - Nemá přece rád štěkání a štvanice.

Žena Zajíc pak pro manžela a rodinu dovede překvapivě vytvořit ten nejpěknější domov. Moudrý, pohodový, s vynalézavou kuchyní i s laskavou postelí. Pro její děti je rodina krásným a spolehlivým útočištěm. Každému členu rodiny dovede udělat pomyšlení. - Nesnáší však, když to ten druhý nedovede ocenit. - Muž jejich představ? Takový, který jí a dětem umí poskytnout dům se zelenající se a kvetoucí zahradou. Ale znáte muže. - Zajíc si rád hoví v pelíšku - ale hlavně aby to bylo v klidu. První větší poškorpení a odhopsá si vyzkoušet, zda to jinde není lepší.

Jak se Zajíc uplatní v pracovní oblasti?

Není to špatný pracovník. Dá se mu především plně důvěřovat a cokoliv mu svěřit bez obav.

Jeho partneři ho někdy neoprávněně považují za příliš změkčilého, protože má a projevuje pochopení a soucit s jinými. Má to však své meze. Tam kde se věci nevyvíjejí podle jeho představ, dovede být až nepříjemně přísný.

Zdálo by se, že pro takovou povahu, jakou má Zajíc, lze nalézt jen velmi málo vhodných profesí. To je však omyl. Zajíc může uspět všude tam, kde je nutné naslouchat, a přitom druhému leccos poradit. Je proto dobrým zpovědníkem, psychologem, ale také právníkem. Jeho podstata ho předurčuje za dobrého spisovatele, tvořivého umělce, který se dobře vžívá do role jiných. Dovede mluvit a přitom držet v dohledu svůj lán. Proto dovede spolehlivě hlídat vše, co je mu svěřeno. Prý s otevřenýma očima i spí.

Žena Zajíc je velmi ochotná, a dovede proto úspěšně zvládnout všechny profese, které zvládá muž. Ba někdy i více.

Lidé zrození v tomto znamení sice milují klid a mír, ale když už v zájmu věci dojde k boji, když je zapotřebí obhájit svá či firemní práva, dovedou záležitost pěkně roztočit. Už jste někdy viděli vzteklého Zajíce? Jde z něho strach.

Hodí se Zajíc za šéfa?

Lidem zrozeným ve znamení Zajíce nejvíc vyhovuje postavení spolehlivého, ceněného pracovníka. Ani se nijak moc neženou do pozice šéfa. Raději mají svůj přidělený lán. Pokud jsou podřízení, dá se jim plně důvěřovat. To si uvědomují i nadřízení, i spolupracovníci. Nepracují sice rychle, ale zato vytrvale. Do problému se dovedou zakousnout, pokud ho neodhodí jako neřešitelný.

Na vedoucí pozici většinou postoupí jen odpracováním let. A tak je jen málo Zajíců šéfů.

Jak se máte chovat k člověku zrozenému ve znamení Zajíce?

Po zkušenostech se sledováním moudré buddhistické typologie vám můžeme dát patero poučení:

• Ze všeho nejdřív mu zajistěte pěknou šťavnatou louku. Jestliže téměř u každého láska žaludkem prochází, pak u Zajíce prochází žaludkem všechno. Přitom je Zajíc skromný. Nemusí to být zrovna exotické lahůdky.

• Hned potom, jakmile se nasytí, popřejte mu klidný pelíšek. S klidným, ale sytým milováním.

• V práci po něm nechtějte bůhvíjaké výkony. Na to není stavěný. Dejte mu klidnou, třebas i zodpovědnou práci. A při jejím výkonu ho často pochvalte.

• Dejte mu často příležitost, aby mohl nejen naslouchat, ale také se dosyta vypovídat. Vždyť se mu říká “zajíc povídálek”.

• Nikdy mu neberte zrcadlo, v němž se zhlíží!

Jaké výchovné postupy je vhodné zvolit při výchově dítěte zrozeného ve znamení Zajíce?

Dítě zrozené ve znamení Zajíce je maminčin miláček. Snad i proto, že se obvykle rodí v drsných měsících 1. čtvrtletí. Jen málokdy inklinuje k otci. A tak jeho výchova je má odnaučit slabosti, která z toho plyne.

Jaká je vlastně ta jejich vrozená charakteristika, která může často přinést v životě problémy?

• Dost dlouho jim trvá, než se osamostatní. Dlouhodobé pobíhání za matkou jim nemůže přinést užitek.

• Píle a svědomitost ve škole sice není zavrženíhodná, ale přece jen by bylo dobré, kdyby v některých situacích projevily větší samostatnost.

• Bojí se příliš rozšiřovat okruh svých známých, a to mohou ve zralém věku postrádat.

A tak neváhejte vyhnat je z vatičky a sem tam trochu nastavit do větru. V dlouhém životě jim takové otužování může jen prospět.

Vlastní sex?

Oba, muž i žena jsou sexuálně založení. Velmi je to v posteli baví. Někdy je to hlavním poutem rodiny. A tak plodí, plodí. Ať praží slunce nebo mrzne až to praští. - Zajíc nepohrdne partnerem jakéhokoliv znamení. Svými sexuálními vlastnostmi je pro Zajíce nejvhodnější Koza a Vepř. Naprosto nevhodný je okázalý Kohout.

Zena Zajíc dovede pro manžela a rodinu vytvořit ten nejhezčí domov, a to po všech stránkách: zařízením, kuchyní i laskavostí. Pro její dítě je rodina spolehlivým útočištěm. Každému členu rodiny dovede udělat pomyšlení. Nesnáší však, když to ten druhý nedovede ocenit.

Muž jejích představ? Takový, který jí může poskytnout dům se zelenou zahradou, kde vše kvete, kde se vše zelená - ale jen pro ni.

Zajíc muž miluje svůj domov. V pelíšku si rád hoví, ale v klidu. Nic mu přitom nebrání, aby jej někdy bez výčitek vyměnil za jiný. Stačí mu k tomu první větší poškorpení s partnerkou. Rázem je rozhodnut: “Přáteli buďme, ale společný džbán se už nezcelitelně rozbil.” A utíká pryč k milování v jiném pelíšku. Někdy se uchýlí k alkoholu. Někdy k jinému lajdačení.

Jaký vztah mívá člověk zrozený ve znamení Zajíce ke svým partnerům?

Milý zajíček málokdy působí svým partnerům problémy. Neublíží, ale také nepomůže. Partner s ním neprodělá, ale vesměs moc nevydělá.

Podívejme se, jak si obvykle vedou partneři různých znamení, když se dostanou dohromady.

Zajíc a Krysa by si měli jít v ústřety. Mají stejnou krevní skupinu a tak jim nehrozí žádné světaborné rozepře. Zvlášť si budou rozumět v hebkém pelíšku a častém milování. Ale i káru dovedou obvykle spolu táhnout.

Zajíc a Buvol mají společné rovnítko - rodinu. Rodinu jako útočiště, rodinu jako důkaz toho, kam až to dotáhli. Rodina je trvalá hodnota i pro čas, kdy je kolem vše rozbouřené. Mají mnoho společného. Oba raději pracují než vynikají.

Zajíc a Tygr. Je to těžké. Oba žijí ve zcela různých světech. Jeden svět je plný mírné pohody, druhý svět je plný síly. A přece. Protivy se přitahují. A tak vznikají často zcela zajímavá a trvalá společenství těch dvou. Snad i proto, že zajíc na shromáždění u Buddhy zastoupil vlastně kočku. Oba musí slevovat.

Zajíc a Zajíc se mezi sebou dostanou do sporu přinejhorším pro milované peníze. Peníze jsou sice peníze, ale nejsou pro Zajíce úplně všechno. V jejich velmi zbožňovaném domové je však víc komůrek. Mezi jinými i kout pro mazlení. A tam se ledacos srovná.

Zajíc a Drak. Je to jedno z mála společenství, které lze na revers doporučit. Drak je pro Zajíce vcelku dobrým společníkem. Hlavně proto, že stále hladoví po lásce. A tak Zajíce nasyceného láskou navíc okouzluje vtipnost, inteligence a vznešenost partnera. Je mu dobře na straně silnějšího.

Zajíc a Had je obvykle partnerství erotiky. Had ovine Zajíce plazivými fígly lásky. V sexu jsou si oba rovni. Zda to však bude stačit pro celý život, ukáže se teprve potom, až se Had odplazí na jinou stezku.

Zajíc a Kůň nejsou vyrovnaným párem. Kůň je příliš sebevědomý a cítí se být nad Zajícem nadřazený. Zajíc snese všechno, jen nadřazenost ne. Krom toho Kůň bytostně potřebuje neomezený výběh. Zajíc naproti tomu nejraději po pastvě zaleze do svého pelíšku. Jak by to tedy mohl být ideální pár? Naopak.

Zajíc a Koza? Koza je tak trochu mudrlant a má smysl pro duchovní oblasti. Někdy ji to odvádí od reálného života. Zajíc to vesměs obdivuje, ale čeho je moc, toho je příliš. Dlouhodobě to může omrzet. Ještě štěstí, že oba tak lpí na domově. Že je jich kontabilita značně silná.

Zajíc a Opice. Je zajímavé, jak dobře se ti dva snášejí. Bude to asi tím, že Opice dovede milovat až do omrzení. A tak Zajíc podivuhodně snáší všechna ta alotria, která ze sebe Opice sype na každém kroku. Doma se někdy zdá, že to bodrého Zajíce vítaně obveseluje.

Zajíc a Kohout - to není to pravé. Kohout je sice přitažlivý, ale nad obyčejného zajíčka se vyvyšuje tak, že se zajíček k němu nemůže připoutat. Ať chce, či nechce. Zajíce povídálka nepřipustí v partnerském životě Kohout pořádně ke slovu, jen si stále kokrhá to svoje.

Zajíc a Pes se snášejí dobře, i když se naoko prohánějí. Ale jen do té doby, než spolu zalehnou. Pes potřebuje právě tolik lásky jako Zajíc. A to všechno klape - pokud se Pes z pocitu nadřazenosti nezačne Zajícovi uzavírat. To pak se Zajíci ztratí úsměv na rtech a rty mu začnou nervózně pocukávat.

Zajíc a Vepř. Je to tak dobrá dvojice jako Zajíc a Koza. Oba si rozumějí tělesně, avšak ještě důležitější je, že si rozumějí duševně. Jsou to dvě nekomplikované duše. Spousta věcí jim ve společném životě vyhovuje. Soužití jim přináší především mír, a to většinou pro celý život.

Co čeká a nemine člověka Zajíce?

Život člověka zrozeného ve znamení Zajíce má vcelku dost neměnný průběh. V mládí, v dospělosti i ve stáří. Dá se říci, že plyne jako klidná řeka, i když samozřejmě jako každá řeka má zákruty, splavy a tišiny. Rozhodně však ne tak dramatické jako tok života u některých jiných znamení.

Zajíc se nevrhá střemhlav do nebezpečí. Je opatrný, což je vesměs dobré. Někdy mu však s plynutím roků bez rizika uplyne i nejedna nevyužitá příležitost.

„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde