Čínský horoskop. Had

Krysa

Buvol

Tygr

Zajíc

Drak

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Vepř


JAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte datum narození ve formě DD/MM/RRRR:     / /    


ŠE – HAD

Kameny:

smaragd, achát, jaspis, onyx, citrín

Kov:

měď

Byliny:

máta peprná, ostružiník, maliník, lopuch

Rostliny:

kosatec, gladiola, fialka, vrba, modřín

Živočichové:

ještěrka, želva, pes, sova, koroptev, skřivan

Barvy:

zelená, modrá, růžová, bílá, zlatá

Silná stránka:

vytrvalost, kultivovanost

Slabá stránka:

tvrdošíjnost, blahosklonnost

Charakter:

melancholicko-flegmatický

Láska:

vynalézavá (při neúspěchu má poslední slovo)

Ideální spojení:

Buvol, Drak, Kohout

Negativní spojení:

Tygr, Kůň, Opice

Ostatní spojení:

neutrální či průměrná

Humor:

jadrný, srozumitelný, příjemný

Čísla:

6, 8, 22, 46, 57

Příznivé dny:

středa, čtvrtek, neděle

Nepříznivý den:

úterý

Příznivé měsíce:

květen, srpen, září, prosinec

Příznivé roky:

2006, 2008, 2011,2012,2015, 2017, 2020, 2021...

Talisman pro štěstí:

šperk s olivínem (přináší bohatství a rodinné štěstí)

Heslo:

„Nevážím si hlavy, která nedokáže nasytit žaludek."

Základní rysy člověka narozeného v roce Hada

Lidé zrození ve znamení Hada nepostrádají přitažlivosti. Nejen uhrančivý pohled, ale i jakási rozvlněná elegance. Had žena bývá často velmi krásná a dovede svého půvabu plně využít. Had muž se dovede líbivě vlichotit do přízně a má celou řadu vlastností, pro které rychle získá sympatie. Včetně toho, že dovede člověka, na němž má zájem, perfektně umluvit.

Had není, jak je zvykem říkat, falešný. Těžký život ho jen naučil, aby byl ve svých snahách chytrý - až vychytralý. Když chce dosáhnout toho, co si vytkl za cíl, musí použít všech prostředků. Chytrosti, lsti i kohokoliv a čehokoliv kolem sebe, i těch, kteří ho zahrnují přízní.

Hadi jsou přece jen ve vztahu k okolí trochu obojetní. Když někomu přejí, stojí za ním. Pomáhají mu jak mohou, ale stále přitom zvažují, zda ze situace, která se vyvinula, nelze něco vydobýt pro sebe. Běda však těm, kteří u Hada upadnou v nemilost. Had jim to dá sakramentsky znát. Nejen svým známým uhrančivým pohledem. Je zajímavé, že postižený nešťastník obvykle klopýtne bůhvíproč před cílem.

Jinak je k bližním velmi přívětivý. Především k těm, které jakkoliv potřebuje nebo by potřebovat mohl. Dovede je vnímavě vyslechnout a pochopit, dokonce umí dát dobrou radu. Postaví se i za ty, kteří si to někdy ani nezaslouží. Jen s peněžní pomocí se u něho moc počítat nedá.

Had rád riskuje. Rád hraje. A má přitom kupodivu šťastnou ruku. Ale pozor na něj! Neváhá osud třeba i trochu popostrčit. Vůbec mu nevadí, když si při tom pošpiní ruce.

Had má rád kolem sebe dostatek, ba blahobyt. Obvykle ho také dosáhne. Prostě to umí. A tak proklouzává docela dobře všemi úskalími, která přináší život. Dokonce se dá říct, že je vesměs šťasten. Tím také působí na celé své okolí uklidňujícím dojmem a získává si sympatie.

Je velmi výmluvný, na vkus mnoha lidí až příliš. Občas dokonce tlachá. Jakmile už promluvil, trvá na svém. Rozhodně to však neznamená, že by od své paličatosti neustoupil, když je to zapotřebí.

Speciální vztah má Had k penězům a vůbec k majetku. Koneckonců to vyplývá ze všeho, co už bylo řečeno.

Jak se Had uplatní v pracovní oblasti?

Jaké mají lidé narození ve znamení Hada pracovní předpoklady?

Jsou vytrvalí. Dovedou si lidi kolem sebe získat. Dovedou se přímo plazivě vžít do situace toho jiného. Je pak pro ně snadné pomoci účinným slovem a někdy i činem. Dovedou velmi inteligentně argumentovat. V ústních projevech jsou vždycky neobyčejně úspěšní.

Had tedy může uspět v řadě povolání. Jen tak namátkou: ve vědě, v psychologii, ve filozofii (mnozí známí myslitelé se narodili v tomto znamení), v podnikání (všude tam, kde jsou problémy, které je nutno mnohdy zvládnout třebas s odřenýma ušima), ale i v domácnosti, kdy Hadovi leží na bedrech hromada starostí, kterými je třeba se neustále plazit.

Ať je na jakémkoliv místě, dovede rychle a chytře podstatu daného problému pochopit a zvládnout. Hbitě a sebevědomě dovede rozhodovat. Když je třeba, udělá Had okliku, to ano, ale couvat ještě neumí.

Had se řídí tím, co vidí a cítí. Nikdy tím, k čemu ho navádí osud.

Hlavním principem jeho úspěšnosti je, že potřebné lidi nepozorovaně omotá tak, že se ani nemohou hnout jinak, než si Had přeje.

Pro většinu lidí je typické, že se jinak chovají v podřízeném postavení a jinak, stanou-li se vedoucími. Jak je tomu u lidí narozených ve znamení Hada? Hodí se Had za šéfa?

Had je však Had. Ve vztahu ke spolupracovníkům, ve vztahu k nadřízeným, prostě vždycky.

Tím víc k podřízeným, když se stane šéfem

Někdy je to ku prospěchu spolupracovníků. Vesměs však Had spoutá-vá všechny kolem. Někdy jim bere velmi tvrdě i jejich svobodu.

Jeho moudrost je chladná, tvrdě přímá a nemilosrdná.

Jak se máte chovat k člověku zrozenému ve znamení Hada?

Můžeme vám poskytnout čtvero moudrých originálních rad.

• Nešetřte nikdy obdivem nad ladností, elegancí a svéráznou krásou Hada i lidí zrozených v jeho znamení. Obdivujte i to, jak dovede všechno chvályhodně prezentovat.

• Chcete-li si zachovat samostatnost, dávejte pozor, aby vás ne-omotal. Ono vám to stejně nebude moc platné, neboť had je v těsném ovíjení toho, na čem mu záleží, mistrem. A když už se to stane, snažte se s ním proplést tak, abyste vytvořili klubko dvou poměrně samostatných jedinců.

• Nebojte se Hadovi svěřit se svými problémy. On má rád bezradné. Střežte se však toho, aby toho mohl zneužít.

• Nezapomeňte, že chcete-li Hada polapit, musíte se k němu nepozorovaně zezadu přiblížit. Jdete-li zepředu, zaútočí a uštkne.

Jaké výchovné postupy je vhodné zvolit při výchově dítěte zrozeného ve znamení Hada?

V mládí jsou studenokrevná háďata tak trochu malá pohyblivá, jakoby ospalá. Potřebují stálé povzbuzování, aby s učila všemu, co budou do budoucnosti potřebovat. Ta flegmatičnost způsobuje, že než získají potřebné návyky, v ničem nevynikají. Než se z nich stanou skutečně moudří Hadi, potřebují několikrát svléknout kůži. Ale nezapomeňte, že při výměně kůže je Had nevyzpytatelný, ale také nejvíc zamilovaný. Proto s ním jednejte jako v rukavičkách, proto ho chraňte, jak můžete.

Víte, kdy je Had dospělý? Když uloví první kořist.

O jeho sexu a lásce

Lidé zrození ve znamení Hada si dovedou s láskou velmi dobře pohrávat. Toho, kdo se jim líbí, berou s úplnou samozřejmostí jako svůj majetek. Avšak běda, když mají důvod k žárlivosti! Sami jsou však ‘'mistry světa v zahýbání”. Ale ať už je to se sexualitou jakkoliv, bývá hadí hnízdo naplněno často klubkem háďat.

• Had žena dovede při působení na svého partnera využít všechno. Dovede pěstovat a zušlechťovat svou krásu. Dovede využít módu tak, aby rafinovaně zdůraznila všechny její přednosti. Všemi prostředky dovede působit na muže a to nejen na svého vlastního. A konečný cíl? Výhodný sňatek.

• Lidé narození ve znamení Hada si dovedou s láskou velmi dobře hrát. Toho, kdo se jim líbí, berou samozřejmě jako svůj majetek. Ale běda, když mají důvod k žárlivosti! Přitom jsou však dost obratní, aby si pro sebe našli dostatek příležitosti k nevěře. Nač se o tom šířit? Had je zkrátka v zahýbání “mistrem světa”.

• A přesto je Had celou svou existencí jako stvořený pro manželství. Jsou to zkrátka tvorové z masa a krve. Chytrý partner upoutává toho druhého tím, že ho vede k dětem, rodině, k domácnosti.

Jak kdo s kým?

Lidé zrození ve znamení Hada to s lidmi obvykle umí. Velmi věrohodně dovedou na názor přitakat, někdy dokonce tak přesvědčivě, že tomu začnou sami věřit. Rychle si získávají sympatie partnera. Jenom aby to vydrželo při dalším soužití. Dovedou na partnera rychle zaútočit a nesmírně aktivně ho připoutat. I když nejsou zrovna nejhorším stálým partnerem, chovají se žhavěji a aktivněji jako partneři dočasní. Chtějí se víc předvést.

Had s Krysou mají časté vzájemné výhrady. Obvykle je schovávají za líbivá a prázdná slova. Výhrady však zůstávají. Plápolavý plamínek může kdykoliv vybuchnout. Má-li Krysa rozum a chce-li partnerství udržet, měla by Hadovi ustoupit. Mnoho problémů napraví sex i hra na něj -pokud je ve znamení Hada zrozena žena. Jinak v tomto páru panuje věcnost. A tak je to docela dobré.

Had s Buvolem je dobré spojení, pokud Had Buvola obdivuje a dává mu to neustále jasně najevo. Stále by měl přitom zdůrazňovat, že Buvol je hlavou tohoto partnerského vztahu. Alespoň slovy. Za těchto předpokladů dovede Buvol Hada až nezřízeně milovat. Podobných svazků je kolem nás velmi mnoho.

Had s Tygrem - soužití se daří, když je založeno na tom, že Had se skutečně obdivuje Tygrovi. Potom je jejich spojení dravé a úspěšné. Had přece má Tygra proč obdivovat. Tygr dovede svou útočnou silou řešit to, v čem se Had musí jen plazit. Obdiv by měl být tak silný, že Hadovi ani nedovolí flirtovat jinde a vzbudit tak v Tygrovi zuřivou žárlivost. Žel se to obvykle nedaří. Těch podmínek dobrého soužití je přece jen trochu moc.

Had se Zajícem je partnerstvím oboustranně vyhovující erotiky. Had obvykle dovede svými fígly tak spoutat Zajíce, že si ho úplně získá. A popravdě řečeno Zajíc se rád nechá získat. Naopak je to on, kdo dělá vše, aby měl Hada co nejdříve doma. Přitom mírný Zajíček na všechno přitakává. Nelituje ani tehdy, když vzniknout problémy a když ho Had až nemilosrdně tiskne. Zato když se chce z partnerství vyvléct, ví perfektně, jak na to.

Had s Drakem mají mnoho společného. Není proto divu, že se toto spojení velmi často vydaří. Vždyť i podstata dračí a hadí povahy se v zásadě neliší. Stačí, když Had vyjde trochu vstříc Drakovi - a to on přece umí. Než se Drak vzpamatuje, má ho Had omotaného kolem prstu. Nic pak nestojí v cestě tomu, aby se jim vedlo dobře. Je až podivuhodné, jak dobře se doplňují. Jak jeden dovede podržet druhého. Drak přináší do společenství svou neutuchající iniciativu a jiskřivou nápaditost. Had taktiku.

Had s Hadem. Nemusí to být špatné společenství. Kazí je však moře vzájemné žárlivosti a závisti. A ty dělají partnerství horší, než by jinak mohlo být. Když se však úskalí zlob překonají, poplyne partnerství sametově jak kouzelná vinoucí se řeka.

Had s Koněm. Špatný pár. Neumí dodržet řadu podmiňujících podmínek. Kůň by měl kousek udržet svůj temperament vůči Hadovi na uzdě. Ve věcech společného zájmu je vhodné, aby Kůň cválal o pár kroků za Hadem. Hlavně by přitom Had neměl před Koněm prokázat váhavost. Had se tohoto společenství obvykle velmi pevně drží, protože z něj cítí prospěch.

Had s Kozou je trkavý pár. Koza má umíněné požadavky na vlastnosti partnera, a ty had většinou nesplňuje. Teď jde jen o to, zda je některý z nich ochoten dostatečně slevit. A tet se stává jen málokdy. Oba jsou poměrně dosti tvrdohlaví. Spojení Hada s Kozou je tedy nejisté.

Had s Opicí. Je to celkem nijaké partnerství. Opice dělá ze všeho příliš velké problémy. Proměňuje život v hru a u Hada jí to však neprochází. Had Opici zkrátka neakceptuje se vším všudy. Stejně hraje v tomto páru svou mazaností většinou prim nedostatek důvěry a dobré vůle.

Had s Kohoutem. V sexu ano. Ale v práci a podnikám? V sexu je totiž Had Kohoutovi plnoprávným partnerem, který naplňuje dostatečně jeho životní touhy - i když to nebrání záletům. V práci je třeba nalézt správný systém spolupráce, který přesně určí, co Had a co Kohout. Celkem to však bývá velmi úspěšný pár, který si většinou rozumí. Všechno srovnává v posteli a na parketu.

Had se Psem. Může to mimořádně klapat. Záleží na Hadovi. Pes ani neumí být jiný než věrný a spolehlivý. A pokud se tomu Had alespoň trochu přizpůsobí, mohou být úspěšní po všech stránkách. Teprve každodenní život ukáže, zda to Had dovede.

Had s Vepřem kupodivu nenajdou ani jednu společnou kořist. Lepší je jejich jednoúčelové spojenectví než společenství trvalé, a tak líbánky mezi nimi většinou netrvají dlouho. Divočák nemůže po boku Hada dosáhnout toho, po čem toužil a snil. Vepř se cítí být brzy nasycený. Všeho moc škodí. I toho Hadova těsného vinutí.

Co čeká a nemine člověka Hada?

Kdo si myslí, že Had vede vzrušující život, je na omylu. Plazení a sledování kořisti je jen součástí Hadova životního stylu. Teprve po čtyřicítce před ním náhle vyvstane otázka, zda by neměl styl svého života změnit. Většinou zjistí, že ne. Že by měl být jen mnohem taktičtější. Musíme mu to jen doporučit. Zejména v přestupných letech by měl být Had mnohem opatrnější.

Má takový neobyčejný tvor, jako je Had, nějaké osudové zvláštnosti?

Samozřejmě že ano. Jednou za šedesát let se totiž i v tomto znamení rodí lidé, v nichž jsou všechny rodové vlastnosti a podklady Hada vycizelovány do brilantní podoby.

V přestupných letech by si měl Had dát pozor na to, aby neprojevil své typické vlastnosti. Jsou to roky vyrovnání.

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich