Čínský horoskop. Tygr

Krysa

Buvol

Tygr

Zajíc

Drak

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Vepř


JAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte datum narození ve formě DD/MM/RRRR:     / /    


HU – TYGR

Kameny:

diamant, akvamarín, safír, opál

Kov:

uran a všechny radioaktivní prvky

Byliny:

jarní kopřivy, meduňka, přeslička, heřmánek

Rostliny:

narcis, kosatec, rozmarýn, mimóza, švestka, jabloň

Živočichové:

lasička, kočka, vepř, medvěd, slavík, papoušek

Barvy:

bílá, béžová, bledě a tmavě modrá, khaki, hnědá

Silná stránka:

dynamičnost, nekonvenčnost

Slabá stránka:

agresivita, sebeničení

Charakter:

sangvinistický

Láska:

horoucí i záletná (v případě neúspěchu je nevraživý)

Ideální spojení:

Kůň, Pes, Vepř

Negativní spojení:

Buvol, Had

Ostatní spojení:

neutrální či průměrná

Humor:

inteligentní, originální a neotřelý

Čísla:

1,3,21,39,51

Příznivé dny:

čtvrtek, pátek, sobota

Nepříznivý den:

pondělí

Příznivé měsíce:

únor, květen, říjen, prosinec

Příznivé roky:

2006, 2007, 2012,2014,2018, 2019, 2024,2026...

Talisman pro štěstí:

Oko proroka (chrání a pozitivně naladí mysl)

Heslo:

„Hranice mezi přátelstvím a láskou bývá často neviditelná."

Základní rysy člověka narozeného v roce Tygra

Lidé zrození ve znamení Tygra mají řadu dobrých vlastností. Především působí sympaticky. O svou líbivost přepečlivě dbají. Tygr chce být obdivován. Ale pozor! Jakmile mu to dovolí prostředí, může se stát i domýšlivým - obdiv totiž přijímá jako samozřejmost. Potlesk ho každopádně povzbuzuje k dalším smělým činům. Sebemenší výtka ho zraní, víc než jakákoliv finanční ztráta.

A to, že je téměř vždycky proti všemu? I to můžeme Tygrovi přičíst k dobru. Díky této vlastnosti se mu sem tam podaří napravit některé křivdy světa. Nepříjemné je, že Tygrova dvojakost nočního i denního tvora může vést k dvojakosti celého jeho života. Třeba k tomu, že na jedné straně bojuje proti mamonu, a na druhé straně hamouní, jak může.

Tygr je skutečně statečný tvor a vyhledává docela rád riskantní situace - na rozdíl od většiny opatrníků. Partner by mu měl poradit, aby riziko zvážil a nevrhal se do nebezpečí bez rozmyslu. Jenže to má beztak marné. Uznejte, který Tygr může v tomto neklidném světě zůstat klidný?

Tygr jde do každého potřebného boje. Je odvážlivec, je bojovník, ale nebývá revolucionář, který by bojoval za všeobecnou nekonkrétní reformu.

Bohužel mu nelze vždy plně důvěřovat. Touha po dobrodružství ho totiž často zavede k ztřeštěnostem.

Neumí poslouchat, dělá všecko podle vlastní hlavy.

Když se do nějakého problému zakousne, paličatě se snaží dovést ho až do konce. Jenže právě tato paličatost vede někdy k tomu, že zklame.

Jeho povaha ho již předem určuje k tomu, že si obyčejně zvolí správné zaměstnání.

Muž Tygr je dobrým vedoucím výzkumných pracovišť, závodníkem, ale i vojákem z povolání. Může se stát podnikatelem stejně jako ekonomem, který zorganizuje a do konce dovede to, co vymyslel. I jako spisovatel dovede výborně ztvárnit své postavy a vyřešit dílo do konce.

Žena Tygr je dobrá ekonomia a dosáhne úspěchu. V jakékoliv profesi, kde je třeba něco prosadit, se překvapivě dobře uplatní. A tak může být zrovna tak dobrou majitelkou podniku služeb jako architektkou.

Tak si to shrňme!

Od přirozenosti bezstarostný a přitom neklidný a neukázněný tvor se do všeho vrhá s vehemencí a odvahou. Proto jsou jeho rozhodnutí někdy emotivní a zbrklá. Když je rozrušený potřebuje se vypovídat, ale i ulevit si tím, že se pohaštěří.

Jak se Tygr uplatní v pracovní oblasti?

Tygr má vrozenou snahu stoupat výš a výš. Proto jde vždycky vědomě za svým cílem, ať pracuje v jakékoliv oblasti. To už je dáno jeho povahou, že v každém počinu hledá více či méně dobrodružství. - Jde-li za svým cílem, nedívá se ani vlevo, ani vpravo. Nevyhýbá se boji, nevyhýbá se šarvátkám, klidně snáší šrámy.

S odvahou se vrhá do všeho, kde je nutné nalézt a probojovávat nové. Nezná polovičatost.

Hodí se Tygr za šéfa?

V takových mezních situacích se naráz projevují skutečné charaktery. U Tygra ne zrovna špatně.

Pokud je v podřízeném postavení, vrčí, kritizuje, vysvětluje lidem kolem sebe, že je nutné všechno razantně změnit. Poučuje je a vede, vytváří kolem sebe plno vzruchu. Dovede své spolupracovníky osobním příkladem strhnout. Tygr je typický podřízený buřič.

Každý líc má svůj rub. A kupodivu je Tygr jeden z mála, kteří jsou i na rubu kladní. Stane-li se šéfem, vrhá se do svého nového postavení s plnou vervou. Spolupracovníci obdivují jeho výraznou osobnost. Pokud je oceněn, dovede na místě šéfa dělat zázraky. Hlavně proto, že dovede bojovat. 1 na vedoucím místě si zachovává sílu obhajovat, co on a jeho podřízení považují za nutné. Je však třeba říct, že na místě vedoucího už bojuje podstatně taktičtěji.

O jeho sexu a lásce

Tygr má při lovu partnera notnou dávku umíněnosti. Štve svou kořist tak dlouho, až se mu vyčerpaná vzdá na milost a nemilost. Je vytrvalý a hlavně dovede přesvědčovat. - Bohužel získaná kořist ho velmi brzo přestane bavit. Vždyť pro Tygra je vlastně největším potěšením samo lovení.

Partner se do Tygra obvykle nadobro zblázní. Co na něm vlastně tolik miluje? Je unesen tím, jak naplno se Tygr do všeho vrhá. Jaký má temperament. Ale zcela ho konsternuje, jak se partner, zrozený ve znamení Tygra, dovede vžít do pocitů a přání jiných. Jak přesně dovede vystihnout, co se od něj chce, co partner postrádá a po čem touží.

Podstatou Tygrova života je změna: v zaměstnání, v ideálech, ale bohužel v největší míře i v lásce. A tak vyhledává velmi často rozvodového soudce a hned po ukončení jedné kapitoly načíná druhou.

Jeho kladem je, že nedovede žít dlouho ani v nenávisti, ani v rozmrzelosti. Vůbec mu nevadí za vším přibouchnout dveře a zcela volně vykročit dál. Není pro něho problém, aby s minulým partnerem udržel dobré vztahy i nadále. Beze všeho vždy a všude přizná vinu na roztržce. Zkrátka nepůsobí mu potíže zrušit manželství a nahradit je mileneckým či přátelským vztahem.

Tygr je chytrý. Velmi dobře si uvědomuje, že je na pováženou, když se na něho partner příliš těsně a rafinovaně upne. Taková forma vášnivosti ho obvykle upoutává jen na chvíli. Brzy se mu zdá, že kdesi blízko je bytost, která mu může nabídnout mnohem víc. A tak Tygr přechází od jednoho milostného dobrodružství k druhému. Často přitom zničí i krásné spojení, protože se mu zdá, že to příští může být ještě krásnější.

Jen někteří Tygři si počínají vyrovnaněji. Až získají dostatek zkušeností, dají si pokoj a nechají se zcela vědomě ochočit. Avšak pozor! Jen někteří. A to až po dosažení středu života. Mnozí vůbec nikdy.

Při všech těchto vlastnostech je Tygr docela dobrý rodič. Vždyť jeho láska k dětem - to je docela jiná kapitola.

Jaké výchovné postupy je vhodné zvolit při výchově dítěte zrozeného ve znamení Tygra?

Děti Tygři jsou již při zrození obdařeny nadáním. Proto jim stačí jen naznačit, aby pochopily. I když se moc neučí, nosí celkem dobré vysvědčení.

Velmi rychle se vyvíjejí, což u jejich kamarádů budí přirozený obdiv a vede k tomu, že jsou uznáváni jako vůdci. Jsou chytré až vychytralé.

Snad nejhorší vlastností Tygrů je, že se nedovedou ovládnout, když jim je něco proti srsti.

Nikdy to nedají najevo, ale vždy se řídí příkladem svých rodičů.

Také ony jsou krásné velké kočky. Takové tygřátko si hraje, hýří ospalou mazlivostí a pak skok a je z něj lovec z potěšení.

A co rodiče? Učí je tvrdě tvrdým způsobům. Jen snad Tygřice od tvrdosti umí slevit. A děti k ní pro její hravost, dospěláckou nepovýšenost inklinují. A to je u Tygra vlastnost zlatém k nevyvážení.

Jak s ním?

Nezapomeňte na čínské přísloví, které jsme již uvedli: “Tygr se nehladí, ten se obdivuje. Raději na dálku.”

Bohužel Tygr chce mít vždycky pravdu. A chcete-li s ním žít v klidu, musíte mu ji přiznat a sám sebe přesvědčit, že Tygr pravdu má. Říct mu do očí, že je pravda docela jiná, je nerozumné. Je mnohem výhodnější jednat s ním tak, aby změnu názoru považoval za svůj objev.

Nezapomeňte, že jediná forma přístupu k Tygrovi je obdiv!

Jak s kým?

Tygr je Tygr. Vždy individualita. Sblíží se jen s tím, s nímž se blahosklonně spojí. Spojení však mnoho neznamená. Co se spojí, dá se přece zrovna tak snadno rozpojit. Takže najít pro Tygra dobrého partnera není nijak lehké.

Tygr a Krysa je partnerství dvou docela rozdílných charakterů. Tygr všeho v životě dociluje elegancí, šarmem, kvalitou. Krysa rafinovaností. A tak je to spojení partnerů, u nichž lehce dochází ke střetu dvou rozdílných názorů. Rozdíly lze sice překonat, ale přesto toto partnerství nelze příliš doporučovat.

Tygr a Buvol. A opět přísloví: “Jestliže Buvol a Tygr bydlí pod jednou střechou, je to pohroma v domě.” - Buvol má loudavý a přitom prchlivý charakter. Tygr se sice plíží, ale je přitom hbitý. Bylo by proto divné, kdyby často přirozenost jednoho nerozzuřila toho druhého.

Tygr a Tygr. To je vlastně pár dvou velkých mazlivých koček. Oba si sice dovedou hrát, ale tiba mají sakramentsky ostré drápy. Problém je v tom, že oba chtějí v soužití určovat tón. A tak kupodivu i v tomto sou-rodém společenství nastávají problémy, které vedou k roztržce.

Tygr a Zajíc. Tento pár se může dát dohromady jen podle pravidla, že “protivy se přitahují”. Zajíc je naprosto měkká povaha, která se přizpůsobí a vlichotí. I takovému tvorovi, jako je aktivní a v případě potřeby razantní Tygr. Tygr běží, aby lovil. Zajíc běží, aby utekl. A tak toto spojení nelze s velkým nadšením doporučit. Uspěje jen když Tygr celkem dost sleví.

Tygr a Drak mohou sdílet vzájemný osud docela dobře. Vždyť mohou spojit to, čím oba oplývají: sílu, moudrost a prozíravost. Jsou to vyrovnané povahy. Běda však, když jeden druhému dá na vědomí svou duševní či tělesnou sílu! Má-li být klid, musí hlavně Drak uznávat Tygra.

Tygr a Had si nerozumějí. Především Tygr se raději Hadovi vyhne, neboť je to on, kdo Hadovy cesty nechápe a nemá dost trpělivosti, aby je luštil. Had tady prokazuje, že dovede Tygrovu sílu vyrovnat a někdy i překonat značnou dávkou chytrosti a mazanosti. Je přece jasné, že to nemůže dělat v partnerství dobrotu a že to zákonitě vede k různicím. Jeden nemůže spolehnout na druhého.

Tygr a Kůň. To může být vztah vedoucí k dobrému společenství plnému napětí a milého vzruchu. Kůň zatouží po úchvatném temperamentu, který sálá z nádherného Tygra. Tygr se tím cítí tak polichocen, že Koně vyslyší. Tygr Koně dokonce respektuje jako žádného jiného tvora ze zvířecí říše. A tak vznikne svazek, který docela dobře využívá sílu a předpoklady toho druhého pro vzájemný prospěch.

Tygr a Koza spolu mívají ostré výměny názorů. Jak by také ne. Tygr je razantní. Mírná, všemu přizpůsobivá Koza nad tím nechápavě žasne. Jediné, na co se zmůže, je protest, když Tygr divoce odmítá. Není proto dobré slučovat něžnou váhavost s uhlazenou razancí.

Tygr a Opice - to není vyvážený pár. Opět přísloví: “Opice vyšplhá obvykle na strom, když ji Tygr sleduje. Tím ho zesměšní, neboť ví, že ji nemůže do větví následovat. A zesměšněný Tygr je nebezpečný celému okolí.” Opice na počátku společenství provozuje své legrácky s Tygrem. Ten se napřed baví a všecko snáší. Jakmile to však Opice přežene, utne Tygr velmi radikálně jakoukoliv zábavu a basta fidli.

Tygr a Kohout. To je těžké. Oba jsou stejně hrdí a stejně ješitní na svůj vzhled. Vznešený Tygr toho začne mít dost, jakmile Kohout příliš zvedne svůj hřebínek. Nepochybně dojde ke sporu. Tygr s Kohoutem by se těžko snesli.

Tygr a Pes. Po boku oddaného Psa se Tygr obvykle uklidní a stane se vyrovnanější. Snad proto, že věrný Pes stojí svému druhovi vždy věrně po boku. A taky proto, že Pes Tygra vždycky uznává. Konečně tedy pár, který může spokojeně žít.

Tygr a Vepř. Pokud projeví vzájemné porozumění, může se vytvořit docela hezký vztah. Tygr se velmi obtížně přizpůsobuje, a tak nezbývá nic jiného, než aby dobrou vůli projevil Divočák. Je však otázka, zda takové vynucené vztahy Tygrovi postačí. Někdy ano, někdy ne. Někdy vztahy vydrží, někdy ne.

Co ho čeká a nemine?

Mládí si prožije celkem klidně.

Ve středním věku však brzy zabředne do životních problémů. Většinou vyplývají z jeho temperamentu. A to ho naučí držet se stále ve stínu.

Ale i celá Tygrova dospělost až do pozdního věku je poznamenána bojem a rizikem.

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich