Čínský horoskop. Kůň

menu.png, 2,2kB

Krysa

Buvol

Tygr

Zajíc

Drak

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

VepřJAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte datum narození ve formě DD/MM/RRRR:
    / /    


MA – KŮŇ

Kameny:

achát, malachit, chryzoberyl, opál, safír

Kovy:

rtuť, zlato

Byliny:

heřmánek, máta peprná, chmel, jarní kopřivy

Rostliny:

hyacint, chrpa, pomněnka, modřín, palma

Živočichové:

kůň, zebra, liška, vlk, vlaštovka, pěnkava

Barvy:

šedá, béžová, duhová, tmavě modrá, vínová

Silná stránka:

nadšenost, přizpůsobivost

Slabá stránka:

nespoutanost, útočnost

Charakter:

melancholicko-flegmatický

Láska:

fantastická i přelétavá (při neúspěchu odcválá v dál)

Ideální spojení:

Tygr, Koza, Pes

Negativní spojení:

Myš, Buvol

Ostatní spojení:

neutrální či průměrná

Humor:

osobitý, směje se věcem, které druzí nechápou

Čísla:

3, 7,13, 34, 48

Příznivé dny:

čtvrtek, pátek, sobota

Nepříznivý den:

středa

Příznivé měsíce:

červen, srpen, říjen

Příznivé roky:

2006, 2010, 2014,2015, 2018, 2022,2026,2027...

Talisman pro štěstí:

symbol jin-jang (jako štít proti disharmonii nitra)

Heslo:

„Usiluji o nedosažitelné, chci vyzkoušet nevyzkoušené."

Koně nejvíc formuje element ohně. Ten vnáší v běžném životě běžného koně například tyto vlastnosti:

• Horkokrevnost. Z ní pak vyplyne mnohdy popudlivost a výbušnost.

• Nestálost. Nejraději by naráz zvládal co nejvíce. Nejraději by byl doma ale i na všech dalších stranách světa.

• Marnivost. Rád se líbí a to i za cenu toho, že chce být třeba i tím, čím není.

• Tvrdohlavost. Rychle odhadne situaci, bez velkého váhání se rozhodne a pak na rozhodnutí skálopevně trvá.

Základní rysy člověka narozeného v roce Koně

Člověk zrozený ve znamení Koně je si proto docela přirozeně vědom svého celkového elegantního zjevu. Má vytříbený vkus a dobré vystupování. Tento dar ho vede k tomu, aby vystupoval tak, že je svým okolím považován za elegána. A k tomu už samozřejmé patří nutnost udržovat se celkově na jisté úrovni. Proto se vášnivě rád zúčastňuje všech společenských a kulturních i sportovních příležitostí. Ne aby znal, z vnitřní potřeby, ale aby ukázal, že zná.

Je šťastný, když může svou dokonalost předvést anebo o ní alespoň donekonečna vyprávět. A pokud za to sklidí pochvalu a obdiv, byť jen licoměrný, dovede své uspokojení projevovat všemi způsoby.

Z toho také vyplývá, že ve snaze získat obdiv ochotně, dlouze a rád mluví s lidmi, jimž se chce zalíbit. Dovede jim přitom velmi obratně zalichotit. Kdo by se pak divil, že je svému okolí sympatický? Kůň ví, co kdo chce slyšet.

Ne nadarmo se říká ‘'netrpělivý kůň”. Jedná netrpělivě, často až zbrkle. Už mnohem dřív, než jednu věc dokončí, žije věcmi dalšími. A to mu

často působí ztráty, přestože je ve své podstatě hospodárný, šetrný a dovede se získanými penězi dohře zacházet.

Za svým vytyčeným cílem jde s vypětím všech sil. Běda tomu, kdo se mu připlete pod kopyta. Obvykle nesnáší rady ostatních a cválá nejraději podle své hlavy, i když je to někdy v jeho neprospěch.

Každý Kůň je více či méně cirkusák. - Zbožňuje okázalost, fanfáry a někdy až kýčovitě okázalé postoje. - Potrpí si na jasné a zářivé barvy, zejména svých jokejů.

Rád do všeho strká svůj, čenich. Někdy je až nemocný z toho jak se touží předvést.

A jeho hlavní zdravotní rys? Nedovede plodně relaxovat. Proto jeho, stálé vypětí vede velmi často k spánkovým poruchám y z toho vyplývajícím psychickým poruchám. - Navenek hýří akceschopností (zvláště když má diváky) . Až když je sám schoulí se do sebe únavou a vyčerpáním.

Nejvhodnější období pro narození Koně je léto. Jeho suchý vzduch vychutnávají Koňovy nozdry jako rozehřívací pohon. Zima mu zdaleka tak nesvědčí. Ta silně krátí koňskou aktivní povahu. Zimní Kůň je sice klidnější než letní, ale zato je noblesnější a stálejší.

A charakter Koňových životních období? Nejideálnější je věk ranné zralosti. Ten mu přináší krásu a schopnost tuto krásu života rozumně vychutnat.

Má rád společnost, široširý svět a pocit volnosti a pocit, že vede své stádečko či stádo.

Rád přináší jiným radost a ještě radši je, když někdo udělá radost jemu.

Miluje malebné okolí. Obvykle obdivuje orientální rostliny jako palmy, oranžovníky, citronovníky a jižní květy.

Zdá se být velký, zdatný a silný a přesto je v hloubi duše neklidný, bázlivý a zranitelný. Sebemenší kritika ho hněvá a podlamuje jeho sebe; důvěru. - Největší strach má z porážky. Při ní se často docela zhroutí a muže dokonce sáhnout k sebevraždě nebo pro něj musí sáhnout blázince.

Platí na něho nenásilné vedení, ale rozhodně ne bičík a ostruhy.

Klisna se od hřebce obvykle liší. Pokud, jak již bylo řečeno, se u klisny zvýrazní, má klisna řadu mužských vlastností, hlavně být v čele.

Kůň-muž je nejraděj i stále v poklusu. Vše vyřizuje obvykle na poslední chvíli a přesto rychle a dobře. Zlobně frká při pomalejší reakci těch druhých.

Pokud nezíská užitek úměrný své vynaložené snaze, začne se chovat agresivně, Zlost a nelibost se může projevit i kopáním.

Snadno dosahuje majetkové jistoty. Zajímavé je že je akurátní v malých částkách, ale ve velkých položkách je značně benevolentní.

Kůň-žena. - Pro unikátní jednoduchý půvab si získává široký okruh přátel. Život ji však stále víc učí, že se musí spoléhat jen na sebe.

Je obvykle ladně krásná, ale to by ani nebyla ženou, aby se ještě všemožně nesnažila být stále zajímavější. Ve společnosti i v rodině. Závodnickým stylem se snaží vyniknout ve všech aktivitách.

Zajímavé je, že je v celku tichá. Když však není ve svých snahách uspokojena, patří mezi nejupovídanější tvory zvěrokruhu.

Dovede zahrát nerozeznatelně zrovna tak dobře vichrnou vášeň jako něžnost. - Obětavost projevuje až otrockou jen aby si vysloužila pochvalu. A to ji ještě dovede markantně předvést.

Země a příroda, to je její. Hlavně však když je arénou, v níž sé může předvádět. Ale miluje ji konzumně a esteticky. Lesy, hory, zahrady, ale i jejich plody. Mísy zeleniny, ovoce, houby.

Má vnitřní fantazii. Prosní snad víc, než prožije. Žel však, že ty sny nejsou někdy úměrné prožitkům.

Muž i žena znamení Koně mají tuto základní charakteristiku:

• Sám se sebou spokojený.

• Šťastný tím čím je.

• Oblíbený tím, že dovede přizpůsobit krok.

• Bystrý při klusu za svým cílem. To už je to s ním sakramentsky zlé, když ulehne.

Jak se Kůň uplatní v pracovní oblasti?

Kůň má víc obratnosti než inteligence. Proto nejvíce vyniká tam, kde pracovní výsledky nezáleží jen na něm osobně, ale kde k nim mohou přispívat i jeho spolupracovníci. To však neznamená nic záporného. Je přitom tak snaživý a svědomitý jako málokdo jiný,

Je celkem dost oblastí, v nichž může Kůň vzhledem ke svým vrozeným vlastnostem vyniknout. Záleží jen na tom, jak jeho podstatu ovlivňují jiné komponenty. Pro Koně jsou vhodná zaměstnání sportovního zaměření a zaměstnání, kde je třeba výmluvnost.

Kůň muž mívá úspěch i v politice, žena spíš na určitém konkrétním pracovním úseku.

Pracovní vlastnosti?

Kůň je hrdý, a proto je rád nezávislý. Jakoukoliv porážku sice těžko snáší, ale jeho předností je, že dovede ihned po prohře nastartovat do nového začátku.

Kůň by měl vykonávat taková zaměstnání, kde lze využít jeho vlohy k neustálému pohybu, ke změně a k cestování.

V pracovní oblasti se Kůň může zachvátit, aby byl jedničkou. I když to někdy nestojí za to. U svých pracovníků bývá víc ctěn než oblíben. Kdopak má rád, když někdo jejich stádo stále žene do poklusu?

Posiluje ho, když může po náročném zaměstnání hledat odpočinek v pěkném rodinném zázemí.

Z jeho aktivity vyplývá také smysl pro všechno nové. Bere to jako dobrodružství. Jeho ctižádost a pracovní úsilí podnítí nejvíc pochvala. Jeho nejlepší pracovní klima je, když mu okolí důvěřuje a obdivuje ho. Pak se jeho pracovní aktivita vypne k maximu a - kupodivu - získává úspěch za úspěchem. Při každé cestě k úspěchu je však, jak nás buddhismus učí, nutno projít těžkostmi.

Odměna za práci? Je úměrná vynaložené snaze. A úměrné je i její využití. Jen výjimečně nahromadí Kůň velký majetek. Proč? - Chybí mu vytrvalost. Nedovede o majetek bojovat za každou cenu, na to je příliš hrdý. Je rád, když mají jiní radost. Při výdajích pro ty, které miluje, nezná hra-nic. Zkrátka je hospodárný odtud až potud, Peníze mu na srdci neleží tak, aby si odpíral, nač má chuť. Rozhodne peníze nestrká do pytle.

Hodí se Kůň za šéfa?

Jako podřízený se Kůň může uštvat, aby první dosáhl každého třebas i nesmyslného cíle. Má radost, když své kolegy předběhne. Ani mu nevadí, když ho jeho nadřízený sem tam pobídne bičem. Nijak se se spolupracovníky nesblíží a číhá jen, jak se od nich utrhnout. Jak potom může být oblíben?

A co Kůň jako šéf? - Trvá na klusu všech podřízených, a to na pěkně ostrém klusu. Až do zpěnění. Slouží mu však ke cti, že klusá s sebou a vždycky vpředu. Své spolupracovníky pobízí slovy, finančním nátlakem, ale i osobním příkladem. A tak se nelze divit, že má dobré výsledky. Ale u spolupracovníku není nijak zvlášť oblíben. To už dřív uznáván.

Jak se máme tedy chovat k člověku zrozenému ve znamení Koně?

Co se dá dělat? I s člověkem zrozeným ve znamení Koně je nutno žít. Poslechněte si několik dobrých rad.

Už když s ním navazujete známost, nezapomeňte, že Kůň je od první chvíle netrpělivý. V rozvášnění je schopen všeho, jen aby dosáhl cíle. Dovede zahrát divadlo, a především umí přednést vyznání lásky, které je těžko oslyšet. Kůň žena dá muži velmi zřetelně najevo, že je pro, že se jí muž líbí, ale že v zájmu hry ho musí trochu napínat. Při vzájemném seznámení však neklaďte volnému průběhu zbytečně mnoho překážek.

Kůň od vás očekává, že ho budete obdivovat a s radostí ho provázet po životních cestách. Čiňte to ochotně v duševní i tělesné oblasti.

Pokud si chcete Koně udržet, tvařte se, že mu věříte, když spustí se svými přísahami, sliby a zaručenými pracovními a finančními plány.

Když už jeden druhého podvedete a vyjde to najevo, je dobré reagovat takto: Pokud vás podvede on, uznejte mu po chvíli domluv, že to udělal ze slabosti, jinak by přece nebyl schopen vás v podstatě oklamat. Pokud vás podvede ona, vyříkejte si to otevřeně s tím, že zůstanete přáteli a čas vše zahojí. Ovšem jen tehdy, když ve vás vášeň již dohořívá. Jste-li doposud vášně plní, dělejte, jako byste nic nezpozorovali.

V manželství dopřejte Koni, aby měl dominující postavení. Vyhnete se tak stálým připomínkám, které dovedou jít pěkně na nervy. Kůň od vás vyžaduje, abyste mu byli stále k dispozici, abyste o něj měli vždy obavy a aby vás všecko, co se ho týká, zajímalo.

Dopřejte koni, aby byl bezustání zahrnován péčí a posluhováním. Když se Kůň cítí bůhví proč dotčen a má chuť ve své rozmrzelosti kolem i ňafnout, raději to přehlédněte.

Jinak Koni ponechte výběh a dostatek volnosti. Bude to kvitovat s povděkem a oplatí vám to.

V lásce se mu snažte přizpůsobit. A pokud vás to někdy nebaví, doporučujeme vám, abyste sehráli divadlo. To nikdy nezklame.

Jaké výchovné postupy je vhodné zvolit při výchově dítěte zrozeného ve znamení Koně?

Dá se říct, že všech dvanáct typů lidí se už od narození 'od sebe tak liší, že každý z nich vyžaduje jiné výchovné metody.

Pro skotačivé hříbě nemůže být doba dětství a mládí nikdy věkem naprosté bezstarostnosti. Více než u kteréhokoliv jiného tvora je u něho nutné začít včas s výchovou. Vždyť od dobře vychovaného koně lze v životě očekávat víc než od jiných. Jeho podstatou je noblesa, získaná důslednou výchovou. Má to proto Kůň v mládí těžké. Tím těžší, že je velmi často rozený rošťák a má pocit, že se mu musí automaticky ve všem vyhovět.

A tak pro obtížnou vychovatelskou práci alespoň několik rad:

• Vaše hříbě dovede být tak milé, srdečné a spontánní, že těžko přenesete přes srdce, abyste na ně byli přísní. Zkuste všechno, čeho od něho chcete dosáhnout, formovat jako hru - jako závod s pevným cílem. Čím víc se bude cítit nedosažením cílové pásky rozlítostněné, tím lépe.

• Pěstujte v něm, aby uznávalo autoritu. Nikdy nezapomeňte zdůraznit to, co je obdivuhodné na vašem manželském partnerovi, na učiteli, na profesorech, na představených v jakémkoli zaměstnání.

• Využijte toho, že se učí lehce, že má dobrou paměť. Veďte je nenápadně k učení se řečem, k získání všeobecného přehledu. Buďte vytrvalí - vždyť jemu obvykle chybí vytrvalost a disciplína. I těm je třeba je učit.

• Nezapomeňte je často pochválit. Kůň se za dobrý výkon přece odměňuje kostkou cukru. Už i ve škole může být vaše hříbě zrovna tak nejlepší jako nejhorší.

• Chce být stále předmětem obdivu. A nezíská-li obdiv za správné činy, sklouzne velmi lehce ke špatnostem. Jen aby bylo uznáváno. Pamatujte, že je to ještě citlivé hříbě. A snad nejtěžší pro ně je porážka. Neztrpčujte mu ji. Vždyť vám buddhistická nauka již několikrát připomněla, že cesta k dokonalosti nemůže vést jinudy než přes problémy, zklamání a utrpení. Hříbě první porážku bez pomoci těžko překoná.

• A závěrem této kapitoly: Ti, co jsou zrození ve znamení Koně, se rádi velmi brzy osamostatňují. Nebraňte jim v tom. Ono jim prospěje i to, že si občas natlučou.

O jeho sexu a lásce

Kůň se v lásce snaží, ale pro svou malou vytrvalost není zcela spolehlivý. Je velmi dobrý, pokud jde všecko podle něho. Pokud ne, přináší soužití s ním víc strastí než slastí. Nedovede své vrozené sobectví překonat, a to všecko ještě zmnožuje jeho vrtkavost a zbrklost. O milostné oblasti to platí v plné míře.

Je horkokrevný, .temperamentní, ale ztrácí lehce trpělivost. Vznlane-li láskou, zapomene na celý svět.

Při milování jde Kůň až na doraz. Obvykle má tolik temperamentu a tělesně síly, že ho milování vysiluje až k umdlení. A pokud se setkají partneři nesourodí, může být jejich láska víc trápením než uspokojením.

Lásku dovede Kůň prožívat se všemi průvodními jevy extáze. Od zrychlení srdečního tepu přes nechutenství až k pomíjení povinností.

Žení se obvykle velice mladý, hned při prvním sexuálním vzplanutí. A to má pochopitelně své důsledky ve vztahu k rodině, ale i k velmi časté rozvodovosti. Podstatně lepší by bylo, kdyby si Kůň volil partnera opatrně. Nejraději Tygra, Draka či Kozu. Přinejhorším Psa nebo dalšího Koně. Rozhodné ne Buvola nebo Krysu.

A ještě k tomu mixování. Kůň platí za nejrazantnějšího milovníka, vybaveného tak přírodou. A tak se nelze divit, že si občas s tímto údělem odskočí. Jednoduše, neromanticky.

Jaký vztah mívá člověk Kůň ke svým partnerům?

Kůň rád přilne k tornu, kdo mu neubližuje. K někomu víc, k někomu méně. Intenzita těchto vztahu je do značné míry ovlivněna tím, v jakém znamení je partner zrozen.

To se obvykle tyká všech typu lidských vztahů: přátelství, podnikání, zaměstnaneckého společenství i manželství. Toho snad nejvíc, protože tam je vztah nejdlouhodobější a nejhlubší.

Ale i zde platí: Medituj, jak předurčení Koně ovlivnit kladným směrem.

Kůň s Krysou nevytváří zrovna nejlepší společenství. Ba naopak. Oba jsou na to příliš sobečtí a oba mají sklon dělat hlouposti, když jim život komplikuje sexuální vášeň. Rozum do vzájemných vztahů musí jako pivní vnést Krysa. A tak jeden druhému vyčítají: Krysa Koni, že je příliš povrchní ve své snaze se líbit. Kůň Kryse, že všecko bere z té špatné stránky. A oba mají v něčem pravdu. Přitom by se mohli jeden od druhého učit. Kůň od Krysy, jak se dá využít života. Krysa od Koně, jak lze životem kráčet s elegancí.

Kůň s Buvolem nejsou příliš sehraný pár. Každý z nich se stará především o sebe a málo o to, aby vyhověl tomu druhému. A tak se na každém kroku projevují rozdíly v temperamentu, které se snad ani nedají vyrovnat. Pomalá vytrvalost Buvola a zbrklost Koně. - Vydrží-li vztah, záleží především na dobré vůli Buvola. Sice se společenství jakž takž udrží, ale Kůň není nikdy zcela šťastný. Potřebuje cit, dusí se nenaplněnou touhou. Narážejí tu na sebe dva životní styly. Buvol je poživačný, ale chce mít svůj klid a chvíle samoty. Kůň chce silné city, a to neustále.

Kůň s Tygrem - to slibuje žhavé a úspěšné partnerství. Zkrátka hodí se k sobě. Jeden druhého dovede obdivovat. - Je dobře, když nemají čas přemýšlet o žárlivosti a o důvodech, proč je jejich vztah takový a ne jiný. Pokud si svou odlišnost připustí, je to tragédie. Harmonický pár se naráz promění. Kůň začne násilnicky vyskakovat. Tygr začne být neúnosné panovačný. - Ještě, že různice nejsou časté.

Kůň se Zajícem - jejich partnerství se vydaří jen tehdy, je-li Zajíc přímo nezřízeně zamilován. V tom případě ledacos přehlédne a nedá se zcela zaslepit projevenou pozorností, péčí a hlavně něhou Koně. Kůň všechno dovede projevit jen tak mimoděk, aby měl ve svém klusu partnera, což ho uklidňuje. Jen aby Kůň Zajíce moc očividně nepřehlížel! A ono se to dost často děje.

Kůň s Drakem. To je čestné plnohodnotné partnerství dvou soutěžících partnerů. Obvykle však oba sledují stejný cíl, a tak si i v soupeření dobře rozumějí. Pokud však vznikají nějaké problémy, je vhodné, aby Kůň vyšel vstříc Drakovi. Hlavně pokud je Kůň muž a Drak žena. Nejúčinnějšími nástroji je obdivování, lichocení, mazlení a zřetelné přiznání pravdy. Kůň musí moc a moc překonávat svůj vrozený egoismus. Pokud je ve znamení Koně žena, je všecko snazší - zejména když jí Drak poskytne prostor k volnému výběhu. Kůň je pak spokojený a nechá Draka zářit. Je to obvykle velmi úspěšné přátelství.

Kůň s Hadem má pocit volnosti, i když je to ve skutečnosti trochu jinak. To Had Koně svede a ovine ho tak šikovně, že jeho nadvláda není téměř vůbec pozorovatelná. Had je velice chytrý, stačí mu faktická nadvláda a nevadí mu, že není pro vnějšek okázalá. Běda však, když se Koni podaří získat nadvládu. Kůň sice získá svobodu, ale ztratí Hada jako nepřekážejícího partnera. Celkem se dá říct, že toto spojení není dobré. Vzrušující je, pokud Kůň zcela podléhá Hadovu plíživému kouzlu.

Kůň s Koněm je obapolně dobrý svazek. Zvlášť pro ty, kdo mají rádi oboustranně vyrovnanou vášeň. Vždyť dva Koně pohromadě - to je nějaká síla milování! A toto silné milování často vydrží až do pozdního věku. Vadí jen, když partner na tom druhém objeví závažné nedostatky. Žádný Kůň nemá totiž trpělivost čekat, až se jeho partner zbaví chyb, až vyspěje, až se v lásce uklidní. Pak se myslí svoje, potají si žije po svém -a přesto odvádí svému partnerovi kus silné koňské lásky.

Kůň s Kozou - to je velmi dobré a vzrušující partnerství. Koza dovede poskytnout Koni to, co potřebuje: stálou zamilovanost a stálé vzrušení. Kůň s Kozou cítí trvalé napětí a nemá ani dostatek času k tomu, aby se uklidnil či nudil. Ale i Koza je spokojená. Kůň ji zahrnuje dostatečným množstvím vášně, a tak nemá důvod cítit se zanedbaná a opuštěná. Samozřejmě je lepší, když je v tomto partnerství zrozen ve znamení Koně muž. Ten se pak stará nejen o tělesné, ale i o materiální zabezpečení Kozy. Když je tomu naopak, má Koza se zabezpečením rodiny problémy. Pokud je fyzicky spojená, udře se raději, než by to připustila.

Kůň s Opicí není zrovna lehké partnerství. Kůň zná svou cestu a se vší vervou po ní kluše. Vášeň bere jako fyzickou záležitost. Opice je ovládána nahodilými city. Své vášně prožívá bouřlivě. Na jedné straně chladný rozum, na druhé straně až šaškovitá povrchnost, využívající nálady okamžiku. Čestnost a rozšafnost Koně může Opici dopomoci vyrovnat její těkavost. Rozdílnost povahového založení vede také k tomu, že se tito dva tvorové jen velmi těžko sbližují. A když už se dají dohromady, získá obvykle “vrch” Opice. Kůň s Opicí se milují, škádlí se a vedou bujný život - zkrátka žádné vážné spojení.

Kůň s Kohoutem obvykle nevytvoří ideální dvojici. Oba totiž vyžadují uznání, a to velmi důrazně. Jsou značně citliví na to, když ten druhý projevuje jiný názor. Zvlášť Kůň. Naléhavě potřebuje, aby mu Kohout dával vždycky za pravdu. Pokud se tyto otázky priority mezi nimi vyřeší, nemusí to být špatný pár. Kůň se dokonce dovede s reprezentativním Kohoutem chlubit. Oba pak rádi spolu táhnou světem a nepanuje mezi nimi nuda. Jen někdy třenice.

Kůň se Psem, to je pár, který se k sobě náramně hodí, i když se to na první pohled nezdá. Kůň je sebevědomý, egocentrický, rád se nechá obdivovat. Pes je naopak skeptický a má rád, když je přesvědčován o tom, že je dobrý. Jejich partnerství přispívá, že se žádný z nich nesnaží získat nadvládu nad tím druhým. Každý si žije po svém a nenechá se partnerem zbytečně omezovat. A co narušuje jejich soužití? Když se Kůň nudí a odběhne si proto na jinou louku. To citlivý Pes těžko snáší a velmi dlouho se z toho vzpamatovává.

Kůň s Vepřem se v ledasčem shodnou. Hlavně v touze po pohodlném životě. Oba jsou však také čestní a cení si přátelství. Narušení vede k rozluce. Kůň naruší společenství obyčejně tehdy, když mu kyne vzrušení někde jinde. - Vepře velmi zlobí výbuchy Koně. Zamilovaný Kůň má rád, když se mu Vepř plně věnuje, když ne, je netrpělivý, žárlivý a často odkluše na jinou pastvinu. - Povšechně však dobré.

Co čeká a nemine člověka Koně?

Kůň si chce žít co nejdříve zcela po svém. Často se utrhne tak, že si tím až ublíží. - V jeho budoucích dnech budou úspěchy a prohry vyrovnané. Největší rovnováha nastává u lidí zrozených ve znamení Koně kolem 45. roku věku.

Má takový mimořádný tvor, jako je Kůň, nějaké osudové mimořádnosti?

Bohužel má. Negativně se projeví, kdykoliv se spojí Kůň s ohněm. Katastrofy se dají do úprku. - Jednou za šedesát let se totiž v tomto znamení rodí lidé, v nichž jsou všechny rodové vlastnosti a předpoklady v nejvyšší míře zkoncentrovány. Toto neobyčejné vybočení z obvyklého horoskopického dvanáctidílného cyklu si ověřují kněží a astrologové již po několik století. Zjistili, že rok “ohnivého Koně” panoval například v roce 1906. Pak v roce 1966. Opět se vrátí v roce 2026.

Katastrofické vlastnosti Koně jsou mnohonásobně zmnožené. Číňané říkají: “Ohnivý Kůň na své cestě všechno sežere a co nemůže sežrat to zničí. “ Zkrátka pohroma.

Děti, na které připadne zrození v roce 2026 tj. v dalším roce ohnivého Koně raději nepřivádějte na svět.