Čínský horoskop

Krysa

Buvol

Tygr

Zajíc

Drak

Had

Kůň

Koza

Opice

Kohout

Pes

Vepř


JAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte datum narození ve formě DD/MM/RRRR:     / /    


ŠU – KRYSA

Kameny:

růženín, diamant, křišťál, ametyst, rubín

Kov:

zlato, cín

Byliny:

jarní kopřivy, lipový květ, heřmánek, meduňka

Rostliny:

růže, pivoňka, mák, vavřín, jabloň, třešeň, jasan

Živočichové:

pes, páv, slon, srna, koroptev

Barvy:

béžová, růžová, indigo, modrá

Silná stránka:

aktivita, svůdnost

Slabá stránka:

nervozita, úzkostlivost

Charakter:

cholericko-sangvinisťický

Láska:

žhavá, spalující i zraňující (v případě neúspěchu řádí)

Ideální spojení:

Drak, Opice, Vepř

Negativní spojení:

Kůň, Koza, Kohout

Ostatní spojení:

neutrální či průměrná

Humor:

peprný dvojsmyslný, směje se všemu a ráda

Čísla:

1, 9,14, 37, 48

Příznivé dny:

středa, pátek, neděle

Nepříznivý den:

pondělí

Příznivé měsíce:

březen, duben, srpen, prosinec

Příznivé roky:

2008, 2009, 2012, 2016, 2018, 2020,2024, 2028

Talisman pro štěstí:

ametyst, který posiluje organismus a mírní stres

Heslo:

„Co na srdci, to na jazyku."

Základní rysy člověka narozeného v roce Krysy

Krysa jde na všecko zchytra. Neužívá násilí, protože není žádný silák. Raději se uchýlí k chytrosti a třebas i k troše lsti. U lidí zrozených v tomto znamení lze hlavní vlastnosti (klady i nedostatky) shrnout asi takto: v jednání dovedou plně uplatnit svůj vnější šarm. Obvykle získají výhodu prvního dojmu, ale pak už sledují jen a jen svůj prospěch -útočně, bojechtivě. Jejich agresivita je nespoutatelná, jejich chuť po zisku nenasytná.

Lidé zrození v tomto znamení, jsou si proto vědomi každého ze svých vrozených půvabů a dovedou ho velmi dobře využít. Něco občas doplní i “divadýlkem”. - Nelze jim každopádně upřít elegantní projev, uhlazenost a schopnost vlichotit se do přízně.

Trvalým krysím rysem je, že je znervózňuje strach, aby náhodou něco nezmeškaly. A tak občas usilují o zisk i tehdy, když je jejich záležitost ztracená.

Lidé zrození v tomto znamení mají řadu nedostatků. Jsou to však jen logické důsledky toho, že chtějí sebe i své blízké zabezpečit, a to za každou cenu. Neodsuzujte je tedy. Jejich činorodost způsobuje, že kolem sebe vytvářejí zmatek a napětí - tím kalí vodu, v které pak loví. Jdou za svým cílem s neuvěřitelnou tvrdohlavostí. Ze všeho chtějí něco vyzískat. Zajímá je proto, co se kde šustne, každá pravda i každý drb. Do všeho se musí zapojit, a tak mají sice mnoho známých, ale málo přátel.

Lidé zrození ve znamení Krysy hromadí a hromadí. Muži především majetek a jídlo. Ženy obvykle oblečení a šperky. Oba trpí shromažďovací mánií. Jakmile dost nahromadí, dovedou se toho, co získali, až s neuvěřitelnou lehkostí zbavit. Jsou tedy štědrými sponzory a dárci. To však neznamená, že by maximálně nevyužili všeho, co se naskytne. Jsou labužníky a elegány, ale někdy také škudlily. Pokud žijí v dostatku, dovedou za materiální statky nakupovat bez jakýchkoliv zábran lásku i jiné požitky.

Lidé zrození ve znamení Krysy mají tedy samozřejmě krysí bytostné vlastnosti. Jsou chytře zvídaví. Vyznají se, neboť dovedou vše co se dozvědí plodně využít. Víc poslouchají než mluví a když mluví tak proto, aby víc a lépe věděli. Rozhodně však nejsou drbny. Spíš jsou životními kronikáři. Je jim téměř vždy blízká užitná psychologie. - Z jejich řad proto pochopitelně rostou diplomaté a politici.

Jak se Krysa uplatní v pracovní oblasti?

Využijte co nejvíce svůj vrozený půvab. Můžete si partnery, které potřebujete, snadno získat. Stačí uplatnit ve všech směrech svůj elegantní projev, svou uhlazenost, vlichotit se do jejich přízně. Máte na to.

Přidáte-li ke svému líbivému vzhledu také svou zdatnost a umění využít svých organizačních schopností, dosáhnete úspěchu.

A pak... máte ještě jednu velikou výhodu: dar výřečnosti. Pěstujte si ji. Vždyť výřečnost je v naší společnosti nad zlato. Je lépe své společníky umluvit, než na ně cenit ostré zuby nebo se jimi dokonce zakousnout. V soužití i v podnikání jsou otevřené rvačky k ničemu. Vždycky je výhodnější nahradit sílu mazaností.

Zásluhy svých partnerů hodnotí Krysa podle vlastních měřítek. Výjimečné nároky byť i výjimečného spolupracovníka akceptuje jen velmi a velmi neochotně.

Nejvíce ji dráždí zahálka a plýtvání.

Pocity nedává normálně najevo. Pokud je však někdy uvedena z míry, naprosto se změní. Začne být kousavá, úsečná, útočná - zkrátka ztratí glanc.

Je úspěšnější když svou zbrklost podřídí perlustraci toho podstatného. - Měla by se vyvarovat zbytečného chvatu.

Ohrožuje-li vás však záplava potíží, plavte za Krysou. Ta dovede bezpečně najít zcela spolehlivou cestu úniku.

Hodí se Krysa za šéfa?

Pokud jste řadovým pracovníkem, máte všechny předpoklady, abyste s vedoucím dobře vycházeli. Jevíte se mu jako velmi spolehlivý a snaživý spolupracovník. Divíte se? Vaše snaha získat, co se dá, k tomu samozřejmě vede. Nic vám tedy nebrání v trvalém postupu. Ani vaši spolupracovníci vám nebudou stát v cestě. Budou sice někdy bezradní, když budou hodnotit vaši snahu jít bezohledně vpřed, ale na druhé straně ocení, že se nesesypete před každou překážkou.

Pro Krysu muže je nejvhodnější pokusit se o samostatné podnikání, a tato eventualita není zanedbatelná ani pro ženu. Žena Krysa má všechny předpoklady pro úspěšné získávání zákazníků i pro prosazení se v konkurenčním boji.

Jako řadový spolupracovník se Krysa dovede vlichotit každému kolem sebe - ať je na stejném nebo nižším či vyšším stupínku. Běda však, do-sáhne-li místa nadřízeného, otočí se jako pravá korouhvička a snaží se urvat, co se dá. Podřízené přehlíží, nebo na ně dokonce cení zuby - jen aby o něco nepřišla. Jedině vyšší nadřízený žádnou změnu na Kryse nepozoruje.

O jeho sexu a lásce

Pro obohacení života na tomto poli má člověk zrozený ve znamení Krysy dobré předpoklady. Je smyslný a dovede s partnerem velmi přitažlivě zacházet. Jeho hlavní předností je, že umí v lásce využít všechny nástroje, i výmluvnost při únavě věku. Udělá si vždycky čas na pozornost vůči partnerovi, a když má patřičnou náladu, projeví dravost. Je sice labužník, ale nikdy neztrácí nad sebou kontrolu a směřuje k cíli.

Žena Krysa spoléhá na svou uhlazenou eleganci, i v posteli rozhodně jí nepůsobí potíže, když je to třeba, zahrát neodolatelnou hru vášně. A to v každé vhodné chvíli - ať má náladu či nemá. V podstatě však veškerá její snaha směřuje k oltáři. Vždyť to je ta nejvhodnější forma, jak k sobě partnera připoutat. A sokyně? Ty dovede velmi rychle odehnat, a neváhá použít svých ostrých zubů.

Muž Krysa bere lásku flegmatičtěji. Rád ochutná co nejvíce kuchyní. Dobře ví, že když projeví své umění, odolá jen málokterá.

Vzorná je u lidí, zrozených ve znamení Krysy, láska rodinná. Zvláště u ženy. Partnerovi podchystává, za děti dýchá a je schopna za ně vycedit i poslední kapku krve. - Ať uznává moc, majetek a lásku je pro ni plně přijatelný jen takový partner, který je platný její rodině.

Jak se máte chovat k člověku zrozenému ve znamení Krysy?

Člověka zrozeného ve znamení Krysy si nejvíce získáte láskou. Silnou smyslností a silným milováním. Láska je to, k čemu potřebuje partnera.

Urvat v materiálním životě, co se dá, na to si stačí sám.

Není však příliš obtížné si takového útočného člověka podmanit. Hlavně ho v jeho dobyvačnosti podněcujte. A co je důležité - za každý lov, kterým se mu podařilo získat, co chtěl, mu nepokrytě dejte najevo svůj obdiv a uznání.

Nikdy mu nesahejte na kořist, nebo bude reagovat jako každá šelma: kousnutím.

Jaké výchovné postupy je vhodné zvolit při výchově dítěte zrozeného ve znamení Krysy?

Jsou líbezné. Možná trochu plaché, ale niterně aktivní. Vynucují si pozornost jak se dá. Nakonec třebas i hysterickým pláčem.

Nerozptylují svou pozornost. Jejich přilnavost dovede získat buď jeden nebo maximálně dva lidé. Ty ostatní chce krysátko jen okouzlit a sobecky získat.

Když se vyvíjí, chce se učit to, co mu dělá blaho. Shánět něco na zub, jen tak volně si šmejdit a pak techniku milování.

Vše co dělá, nedělá rád osamoceně, ale ve stádu.

Jak dospívá, vynucuje si větší a větší podíl na všem co bylo rodinou získáno. Chamtivost, povolená z uzdy, v něm rychle roste. Roste do mistrnosti ve vynalézavosti, jak chtěné získat.

Kladem je, že se k mladším spolužákům chová mateřsky.

Přitom všem co bylo uvedeno velice potřebují lásku. Jsou něžnější a cituplnější než ostatní. Projevíte-li jim nadmíru lásky a citlivosti, nemáte s jejich výchovou sebemenší potíže.

Za pochvalu a uznání se překonají: v poslušnosti, ve škole i v uznávání rodinné autority.

Běda však, použijete-li tvrdosti! Mláďata se stáhnou a zatvrdí se. Jsou rázem docela jiná. Ve škole se stanou postrachem třídy.

Pamatujte, že každou ránu, kterou doma utrží, vrátí svým kamarádům desetkrát. A tak není divu, že se stávají pro své prostředí naprosto nepřijatelnými.

Klid, pohoda ve vztazích a projev velkorysosti ke každému zbrklému činu - a dítě, ať je v jakémkoliv věku, vám to oplatí v patřičné míře.

Jaký vztah mívá člověk zrozený ve znamení Krysy ke svým partnerům?

Jen velmi těžko přilne k druhému. Největším pojítkem je vzájemné porozumění v sexu. A pak hned v tom, když mu partner nadhání kořist, zisk, prospěch. Nemá rád, když mu někdo chce cokoliv odtrhnout “od úst”.

I zde může partner zlepšit vzájemné vztahy, když je buduje promyšleně.

Krysa s Krysou je společenství intenzívní lásky. Láska je tak úspěšná, že přechází do něhy. Málokdy si tito dva ublíží, ale někdy jejich vzájemná láska překypí tak, že je pro oba nesnesitelná a že některý z partnerů raději hledá uklidnění jinde.

Krysa s Buvolem jsou ti nejlepší partneři. Krysa je v tomto vztahu silnější. Poskytne Buvolovi sílu a záštitu v životě i v podnikání. Někdy je Krysa tak chtivá, že dovede být Buvolovi ve všem silným vzněcovadlem.

Krysa s Tygrem jsou velmi nevyvážené společenství dvou podobně založených, ale nic naplat, přece jen velikostí odlišných tvorů. Tygr sice dovede Krysu získat svou kočkovitou hrou na dobrosrdečnost, záhy však přijde na to, že Krysa je pro něj malá a nedostačující. Málo toho uloví, málo reprezentuje ve společnosti a konečně na velkou lásku je pro Tygra malá - psychicky i fyzicky.

Krysa se Zajícem si notují v tom, jak mají rádi rodinu. Rodina je v pozdějším soužití také to jediné, co je udrží pohromadě. V době, kdy prudkost milování už vyprchá, kdy začnou neshody pro peníze a kdy se ukáže, jak je Zajíc klidný, ba až flegmatický.

Krysa s Drakem je to nejlepší partnerství. Především zásluhou Draka, který dovede partnera uklidňovat svým příkladem. Drakovi se výborně daří na tvora zrozeného ve znamení Krysy blahodárné působit. V oblasti uváženého podnikání, v potlačení primitivní dravosti, ve zkulturnění po všech stránkách. Většinou se vztah těchto dvou vyvine v dobré přátelství a v pevné spojenectví v podnikání.

Krysa s Hadem jsou pro sebe vždy zahaleni trochou tajemství. Zejména Krysa nikdy Hada plně nepochopí. Vadí to především tehdy, ne-ní-li jejich vztah vybudován na jiných pevných základech. Nejpříhodnější je, když společně podnikají. Je to jeden z mála párů, u kterého téměř vždy vyhovuje, že mají oba stejnou profesi.

Krysa s Koněm - to není nijak zvlášť dobré. Kůň je zbrklý a dává často přednost riziku před zaručeným ziskem. A to není nic pro Krysu, která nepouští to, do čeho jednou zatne zuby. Pár takových ztrát, a Krysa rychle pošle ztepilého Koně ke všem čertům.

Krysa a Koza jsou zajímavý pár. Mají leccos společného. Mnoho toho nenamluví a věnují se raději bez ustání shánění svých potřeb. Jenže to k udržení vztahu nestačí. Jejich společenství není tím, čím by mělo být.

Krysa a Opice jsou dobrý pár. Pro Krysu je Opice ideálním partnerem. Ve všech směrech. Při podnikání je ideálním agitátorem zájmu zákazníků, hýří nápady v reklamě, oslňuje všude tam, kde lze něco získat či někoho připoutat. Krysa musí opici chtě nechtě obdivovat: její životní styl, neúnavnost, ale i v milování. Přesto však velmi často nastává okamžik, kdy Krysa řekne “tak dost”, kdy má dost opičích šaškáren a kdy pozná, že ji Opice nebere vážně, a kdy je jenom otázkou příležitosti, aby jí něco ošklivého vyvedla.

Krysa a Kohout spolu rádi žijí. Všechno ve svém spolužití dělají zaujatě a vášnivě. Kohout požaduje od Krysy příliš mnoho. A tak jejich vztah vede často k prudkým a vášnivým třenicím. Je však třeba vědět, že bouře se vybije blesky a téměř všechno skončí vyjasněním. Avšak ouha - aby to po chvíli začalo znova.

Krysa a Pes - to je dobré společenství, pokud je vzájemně vyrovnané. Kiyse je vhodné doporučit: žádej od psa jen tolik, kolik mu sama nabídneš. Pes pak přinese do společenství klid, vyrovnanost a věrnost. Pokud se dělíte fifty fifty, vzniknou mezi vámi jen málokdy vážné třenice.

Krysa a Vepř se k sobě fyzicky sice nehodí, ale v duchovní a materiální oblasti mají k sobě neuvěřitelně blízko. Problém je v tom, že to jen málokdy odhalí. A tak společenství zbytečně naruší třeba i nepodstatné problémy, jako je například nedůtklivost.

Co čeká a nemine člověka Krysu?

Krysa je šťastné znamení.

Dětství stráví obvykle poměrně v klidu. Je to věk, kdy se o něho stará rodič zrozený v jeho, ale i ve většině jiných znamení. Krysa je v této době malá hravá myška.

Sotva však dětství pomine, zvítězí v tomto tvorovi snaha pobíhat z místa na místo a hledat ve všem, s čím se setkává, nějakou hodnotu. Přitom pojem hodnoty se u něho stále vyvíjí.

Teprve po čtyřicítce se uklidní. Potom nastává čas vyzrálosti. Člověk Krysa se uklidní a dokonce může i šťastně žít.

„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich