Druidský (stromový) horoskop

menu.png, 2,2kB

Dub

Líska

Jeřáb

Javor

Ořešák

Topol

Kaštan

Jasan

Habr

Fíkovník

Bříza

Buk

Jabloň

Jedle

Jilm

Cypřiš

Cedr

Borovice

Vrba

Lípa

Olivovník

TisJAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte den a měsíc narození ve formě DD/MM:
/    


narození v borovici

NAROZENÍ V BOROVICI

(24. SRPEN AŽ 2. ZÁŘÍ A 19. AŽ 29. ÚNOR)

Stručná charakteristika: Spolehliví, přizpůsobiví, opatrní, hospodární, sebejistí, citliví a chápaví. Jejich motto: Přežiji!

SILNÉ STRÁNKY

Borovice naprosto přesně vědí, co chtějí. Stojí oběma nohama na zemi faktů, nebudují vzdušné zámky. Potřebují především bezpečný životní základ. Usilují o to, aby svůj život uspořádali rozumně, zpřehlednili jej a vyhýbali se co nejvíce nejistotám. Borovice si jsou vědomy odpovědnosti, jsou svědomité, snaživé, přičinlivé a uvažují velice prakticky. Ostře pozorují, citlivě vnímají i sebemenší detaily a chytře se přizpůsobují. Jednají vždy uvážlivě, opatrně a hospodárně. A v neposlední řadě mají i značný organizační talent.

SLABÉ STRÁNKY

Jestliže svědomitost a přesnost borovic přejde v pedantství, dokážou vyvolat v ostatních pořádně prudké reakce. Jejich citlivost se někdy může zvrátit i ve zjemnělost. A nerady snášejí uvolněnost, humor a radost.

Borovice se vyhýbají dobrodružství a riziku, což bohužel mívá za následek smutný všední život a nudu. Zároveň však žijí ve strachu, že svým přemocným rozumem něco zmeškají. Další problém je rozhodování - chtějí totiž vždy udělat to, co je správné, a proto se mnohdy nekonečně dlouho rozmýšlejí.

LÁSKA

Tito spíš na rozum orientovaní lidé potřebují sebevědomé partnery, kteří při sebemenší kritice nevyletí hned z kůže. Tu kůži musí mít spíš hroší a nesmí jim chybět smysl pro humor. Navíc se musí vyrovnat s tím, že borovice velice často bývají úspěšné. Ideální partner musí být navíc mistrem erotického svádění, neboť borovicím někdy trvá neuvěřitelně dlouho, než se rozpálí.

ZDRAVOTNÍ SLABINY

Žaludek, střeva, srdce, uši, oči, žlučník, látková výměna

LÉČIVÉ ROSTLINY

Majoránka, lnice obecná, rozrazil lékařský, kopr vonný, fenykl obecný, baldrián, mandragora, levandule a kaprad samec

NA CO BY SI MĚLY DÁT BOROVICE POZOR

S rozumem, plánováním života a péčí se to dá i přehnat. Jestliže už máme schopnost, že k sobě nepustíme psychickou zátěž, pak bychom si mohli dovolit i trochu víc radosti ze života -propánakrále, přece nemůžeme být pořád jen užiteční!

Právě v lásce je třeba neomezovat se jen na strategie přežití. Není totiž zas tolik partnerů, kteří si dokážou s takovým postojem poradit. Za takovou emocionální věcnost si borovice v lepším případě vyslouží nechápavý úsměv, ale spíš pořádné mrzutosti.

Goethův Faust například poznal, že život v čirém rozumu brzy naráží na jednoznačné meze. A hned vyvstává otázka: Že by to bylo všechno?

A protože borovice bývají zpravidla skuteční umělci ve shromažďování hmotných statků, nemělo by jim přece být zatěžko dát si něco stranou a občas si dopřát. Něco zdánlivě neužitečného a zbytečného.

Ale při vší kritice - borovice se prosadily. Což je důkaz toho, že jejich životní styl funguje. Ale trošku víc radosti přece nikomu neublíží, či snad ano?