Druidský (stromový) horoskop

menu.png, 2,2kB

Dub

Líska

Jeřáb

Javor

Ořešák

Topol

Kaštan

Jasan

Habr

Fíkovník

Bříza

Buk

Jabloň

Jedle

Jilm

Cypřiš

Cedr

Borovice

Vrba

Lípa

Olivovník

TisJAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte den a měsíc narození ve formě DD/MM:
/    


narození v olivovníku

NAROZENÍ V OLIVOVNÍKU

(23. ZÁŘÍ)

Stručná charakteristika: Moudří, úspěšní, svědomití, spolehliví, rozumní, odpovědní. Jejich motto: Hledej bezpečnou cestu!

SILNÉ STRÁNKY

Lidé zrození v olivovníku vědí naprosto přesně, co chtějí a jak toho dosáhnout. Mají vysoké nároky, ale zůstávají přitom oběma nohama na zemi. Jejich životní potřebou je bezpečná základna. Ustavičně usilují o to, aby si život rozumně uspořádali, zpřehlednili a vyloučili pokud možno všechny nejistoty. Olivovníky bývají rády ve službě kolektivu nebo nějaké dobré věci, mají velice vyvinuté účelové myšlení a ze situace vytěží skoro vždy to nejlepší. Bystře pozorují, citlivě si uvědomují i zdánlivé podružnosti a mimořádně pružně se přizpůsobují. Jejich konání je takřka vždy uvážené, cílené, hospodárné a prospěšné.

SLABÉ STRÁNKY

Jejich mimořádně vyvinutá svědomitost a přesnost se může změnit v pedantství; nesmírná kritičnost olivovníků je proslulá a obávaná. Jemnocitnost může přejít až v přecitlivělost. Jen těžko se dokážou uvolnit a obyčejně se radovat ze života. Lehkost bytí, nějaké denní snění, to je pro ně přímo zločin a rouhání. Tito lidé zkrátka ve všem hledají nějaký smysl.

Vyhýbají se nevypočitatelným nebezpečím a riziku. Rovněž nechápou, když tak činí jiní, a reagují na to značně podrážděně.

LÁSKA

Olivovník a láska - to je spíš takové manželství z rozumu. Ale zas tak smutné to není. Tito lidé totiž velice dobře vědí, že deficity v emocionální oblasti jim mohou hodně uškodit.

Pro šťastné partnerství potřebují proto vyrovnané, sebevědomé a otrlé protipóly s hroší kůží. Partneři navíc musí snášet, že osoby zrozené v olivovníku jsou vždy „až" na předním místě a váží si blahobytu. Pokud jde o erotiku, ideální partner musí mít nezvyklé nápady, neboť olivovník se nedá jen tak svést. Ale když se to už jednou podaří, pak se dějí věci!

ZDRAVOTNÍ SLABINY

Žaludek, střeva, srdce, uši, žlučník, látková výměna LÉČIVÉ ROSTLINY

Majoránka, len luční, rozrazil lékařský, kopr, fenykl obecný, baldrián, mandragora, levandule a kapraď samec

NA CO BY SI MĚLY DÁT OLIVOVNÍKY POZOR

Jedná se o nejživotnější znamení keltského horoskopu. To, co ostatní lidé považují za obtíže, není pro olivovníky nic jiného než prkotina. Život je prostě takový, jaký je, a proto počítají se všemi eventualitami. Duši mají robustní - a tu a tam zranitelnou jedině ve věcech milostných.

Olivovníkům většinou trvá dost dlouho, než vyzrají a rozvinou svou pozoruhodnou osobnost. Na to je třeba dbát především v mládí a v době vzdělávání.

Lidé tohoto znamení zpravidla špatně vycházejí s autoritami, protože většinou jsou autoritami i oni. Pouze když jim někdo stojí v cestě k soukromému štěstí, kariéře nebo prospěchu společenství, může dojít ke střetu - a olivovníky jsou problematické. Neboť jestliže chtějí bezpodmínečně dosáhnout nějakého cíle, pak nejsou při volbě prostředků vybíravé. Tady potřebují někoho, kdo jim poradí, a mnohdy i někoho, kdo je citlivě zbrzdí. Osoby zrozené v olivovníku jsou, jak jsme již řekli, úspěšné a většinou zámožné. Zpravidla je ani nenapadne, že tak vyvolávají závist - dojde jim to, až když vězí až po krk v parádní intrice. Na závěr se musíme zmínit ještě o jedné důležité věci. V dnešní chladné a racionální době žijí až příliš často nepřirozeně. Musí si to uvědomit a nemávat nad tím rukou, protože si tak vážně ohrožují jinak solidní zdraví.