Druidský (stromový) horoskop

Dub

Líska

Jeřáb

Javor

Ořešák

Topol

Kaštan

Jasan

Habr

Fíkovník

Bříza

Buk

Jabloň

Jedle

Jilm

Cypřiš

Cedr

Borovice

Vrba

Lípa

Olivovník

Tis


JAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte den a měsíc narození ve formě DD/MM: /    


narození ve lípě

NAROZENÍ V LÍPĚ

(13. AŽ 22. ZÁŘÍ A 11. AŽ 20. BŘEZEN)

Stručná charakteristika: Chytří, dobromyslní, nápomocní, ochotní, plni fantazie, citliví, milí, něžní. Jejich motto: Věřím v lidské dobro!

SILNÉ STRÁNKY

Lípy jsou citlivé, vnímavé charaktery, svým bližním nezištně pomáhají a ochraňují je. Umějí chápat a odpouštět.

Realita, která nebývá vždy hezká, je příliš nezajímá, zato však ideál mírumilovnosti, ten jim ukazuje cestu do lepší budoucnosti, v níž má cenu žít.

SLABÉ STRÁNKY

Lípy mají sice značně precizní uvažování, ale i potíže, aby se prosadily. Jejich největší hrozbou je útěk před životem. Jsou to dobrotiví, introvertní lidé, a proto značně zranitelní - především v emotivní oblasti.

Jejich slabá agresivita (brání se jen ve chvíli nejvyšší nouze) může vést až k sebeobětování. Ve fyzické rovině jsou zase náchylné na infekce a potíže s ledvinami. Je jim zatěžko vytyčovat někomu hranice, neboť jsou toho názoru, že každý musí sám poznat své meze a teprve pak může vyzrát do opravdové velikosti.

LÁSKA

Lidé tohoto znamení v sobě spojují pochopení a dobrotivost a jsou schopni velice hlubokých citů - přímo vzor manželského nebo rodinného souladu. Hledají souznění duší a v partnerském vztahu vzkvétají. Když se však uvážou na sobce, trpí. Lidé zrození v lípě potřebují partnery, kteří je v žádném případě nechtějí ovládat, jinak jejich kreativita a senzibilita zakrní.

ZDRAVOTNÍ SLABINY

Imunita, dýchací cesty, kůže, duše, krev, nohy, chodidla

LÉČIVÉ ROSTLINY

Šťovík, koniklec luční, potměchuť, rdest, blín černý, baldrián, třezalka tečkovaná

NA CO BY SI MĚLY DÁT LÍPY POZOR

U těch nejhodnějších lidí keltského stromokruhu není skoro nikdy vyvážený poměr mezi dáváním a braním. V partnerství, v rodině, v kolektivu dávají vždy celou sílu, všechny své schopnosti a celou svou lásku a nemyslí přitom na protislužby, natož aby si je vyžadovali. Není divu, že Keltové tento strom vysazovali jako chůvu pro duby. Lípy jsou těmi nejlepšími rodiči a vychovateli, jaké si lze představit. A proto by se měly zavčas naučit, aby se nenechávaly zneužívat. Musíme je k tomu ustavičně nabádat.

Na první pohled se zdá, že právě tito lidé jsou přímo předurčeni pro sociální povolání, ale zdání klame. Lípy jsou sice veskrze chápavé a nápomocné, zřídka však natolik silné, aby „zpracovaly utrpení", se kterým se setkají. Příliš trpí s trpícími a nechápou, proč se něco takového může člověku stát. A jestliže jsou ustavičně konfrontovány s temnými, kalnými, bolestnými stránkami lidského života, život se jim zvrtne, neboť nemají potřebné ochranné mechanismy. Jejich duše je nesmírně zranitelná. Pro lípu se spíše hodí nějaké filozofické nebo umělecky zaměřené povolání. V lípě zrozený Albert Einstein (o němž se ví, že nebyl zrovna nejvzornějším žákem) je toho nejlepším příkladem: Lípy se nesmějí k ničemu nutit, jinak plně nerozvinou své schopnosti. To je třeba mít na paměti především při volbě partnera a povolání. Jestliže se spoléhají na to, že osud to s nimi myslí dobře, pak bohužel často - s prominutím - utřou hubu.

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain