Druidský (stromový) horoskop

menu.png, 2,2kB

Dub

Líska

Jeřáb

Javor

Ořešák

Topol

Kaštan

Jasan

Habr

Fíkovník

Bříza

Buk

Jabloň

Jedle

Jilm

Cypřiš

Cedr

Borovice

Vrba

Lípa

Olivovník

TisJAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte den a měsíc narození ve formě DD/MM:
/    


narození v habru

NAROZENÍ V HABRU

(4. AŽ 13. ČERVEN A 2. AŽ 11. PROSINEC)

Stručná charakteristika: Disciplinovaní, odolní, energičtí, spravedliví, pilní, spolehliví. Jejich motto: Mne nic nezdolá!

SILNÉ STRÁNKY

Lidé, kteří se narodili ve znamení habru, jsou pragmatičtí realisté a usilují o spolehlivý, přirozený řád. Habr symbolizuje u všech přírodních národů pevnost, stálost, odpovědnost, sebekázeň, píli a nesmírné výkony.

Lidé zrození v habru se zcela jasně zavazují, kladou si vysoké, ale dosažitelné cíle a radši jednají, než mluví. Jejich houževnatosti se jen tak někdo nevyrovná. Životně důležitý je pro ně základní konsensus, jakási elementární pravidla, jež jsou stanovena skoro vždy po vzoru přírody a jež akceptují všichni členové společenství. Najde-li se takový společný jmenovatel, vzdorují nesmírnou silou všem obtížím.

SLABÉ STRÁNKY

Lidé zrození v habru se podřizují přírodě a totéž vyžadují od ostatních. Překypující radost ze života, ryzí potěšení z radosti dokážou dát najevo jen těžko. Podobně je to u nich i s láskou, především s vášní a nezkrotnou erotikou. Jestliže vybočí ze své střízlivé linie, jsou úzkoprsí, mrzutí, náladoví a nesmiřitelní. Velice přísně posuzují nedostatek disciplíny a nespolehlivost. A pozor! Zaútočíte-li na ně nebo na jejich měřítka, reagují pružně a nadmíru bojovně. S takovým základním postojem se často stává, že těmto lidem vše přeroste přes hlavu.

LÁSKA

Láska je pro habry něco naprosto přirozeného - nesmíte však o tom příliš a zbytečně mluvit, nic nevyžadovat, jinak se tento ve všech existenciálních otázkách velice svéhlavý, ba zarputilý člověk bude s velkou pravděpodobností bránit. Příroda a sexualita nejsou v rozporu!

Habry nemají v podstatě na mysli nic jiného než dobro společenství nebo partnerství. Dokážou být milí, starostliví a nápomocní, potřebují však hodného partnera s diplomatickými vlohami a pokud možno s nekonečně dlouhým dechem. Jiného jejich přirozeně dominantní povaha dříve či později jednoduše rozdrtí.

ZDRAVOTNÍ SLABINY

Čelní dutiny, šíje, cévy, kosti, žaludek, svaly, kolena

LÉČIVÉ ROSTLINY

Řeřicha, heřmánek lékařský, meduňka lékařská, třezalka tečkovaná, jalovec, lněné semínko, blín, jitrocel, netýkavka, routa vonná

NA CO BY SI MĚLY DÁT HABRY POZOR

Přirozenou tvrdost tohoto znamení nesmíme zaměňovat s nedostatkem citů. Říká-li se habru „železné dřevo", myslí se tím spíš jeho neuvěřitelná odolnost, robustnost (i psychická) a bojovnost, již nesmíme podceňovat.

Strom a člověk tohoto znamení se na rozdíl od ostatních v žádném případě nespokojí s danými fakty. Nějaké nárokování je jim cizí a nedají se tak snadno zlomit. Obtíže a zvraty nejsou pro ně zdaleka důvodem, aby klesali na mysli, pokud je za tím vším nějaký smysl, řád - anebo rodina, pro kterou tu jsou a jíž mohou být oporou. Právě na tyto lidi je absolutní spolehnutí i ve zlých časech. Slovo kapitulace prakticky neznají.

Skutečně se stává jen zřídka, že by toto znamení něco vykolejilo – je velice fyzicky i psychicky odolné. Ale když habr skutečně trpí, pak je to nedostatkem přirozenosti v jeho okolí. Například z moderní techniky a ze všelijakých novinek, které jiným zpříjemňují život, má přímo hrůzu, a protože příroda je stále více zatlačována do pozadí, dostává se toto znamení stále častěji do existenčního konfliktu. Nedokáže trvale snášet život, kterému chybí vztah k přirozenosti, obsažené v našich genech.