Druidský (stromový) horoskop

menu.png, 2,2kB

Dub

Líska

Jeřáb

Javor

Ořešák

Topol

Kaštan

Jasan

Habr

Fíkovník

Bříza

Buk

Jabloň

Jedle

Jilm

Cypřiš

Cedr

Borovice

Vrba

Lípa

Olivovník

TisJAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte den a měsíc narození ve formě DD/MM:
/    


narození v buku

NAROZENÍ V BUKU

(22. PROSINEC)

Stručná charakteristika: Realističtí, silní, odpovědní, disciplinovaní, ctižádostiví, panovační. Jejich motto: Prosadím se!

SILNÉ STRÁNKY

Buky jsou vítězné typy. Mají jasné, konkrétní představy o životě, jsou cílevědomí, věcní, střízliví a skoro v každém prostředí si vytvoří pevné a jisté základy. Kdyby jen to! Prosazují se.

Nebojí se úkolů a výzev, neznají neřešitelné problémy. Neúspěchy je neodrazují, prostě patří k životu, a proto je třeba jim rázně čelit. Lidé narození v buku dokážou velice moc a rádi přejímají velkou odpovědnost. Úspěch je náplní jejich života; rozumné společenství je jim nade vše.

Jejich přímočaré a praktické uvažování jim přináší uznání, přirozená dominance jim dává osobnost a průraznost. K jejich ctnostem patří i spolehlivost, přátelství a věrnost; když cítí důvěru a spojenectví, jsou rovněž schopni velké smyslnosti a vroucí lásky.

SLABÉ STRÁNKY

V hájemství emocí a intuice je bukům často na překážku vážný charakter a sebekázeň. Tito lidé jsou považováni za chladné a tvrdé. Jsou-li svedeni k věcem, jež nemohou kontrolovat, velice je to znejistí. Instinktivně se už preventivně brání všemu, co nemohou ovládat logikou a rozumem nebo co neslouží prospěchu společenství. Jejich přirozená síla se pak mění v posedlost disciplínou. Povolnost a tolerantnost nepatří právě k jejich ctnostem. Buky mají sklony k tomu, aby udávaly tón, mnohdy bohužel i k tomu, aby kázeňsky zakročovaly proti ostatním.

Jejich pohled na svět je spíše zkostnatělý, změny považují často za zbytečné a urputně se jim brání. A protože jsou navíc velice svéhlaví, střety s nimi bývají dost ostré.

LÁSKA

Buky touží po hlubokém, zásadním souladu bez mnoha slov, jedině pak jsou schopny vášnivé erotiky. Překypují sexuální energií a mají o vztahu naprosto jasné představy. Druhé pohlaví je vnímá jako dominantní. Co jednou mají, chtějí si podržet a jsou ve vztazích a partnerství velice vytrvalí.

V lásce si občas pohrávají s ohněm, ale ve skutečnosti nemají dobrodružství rádi - radši se vážou napořád. Bezpodmínečně potřebují partnera, který bude stálý jako oni.

ZDRAVOTNÍ SLABINY

Kůže, krevní oběh, kosti, ramena, psychika

LÉČIVÉ ROSTLINY

Měsíček, trnka, fenykl obecný, rojovník, rozmarýn lékařský, pelyněk, heřmánek lékařský, arnika, řeřicha

NA CO BY SI MĚLY DÁT BUKY POZOR

Buky jsou silné a vyhraněné osobnosti s aurou síly. Udávají tón, ale nechávají vedle sebe místo i jiným veličinám, neboť to nejsou žádní samotáři a sólisté, naopak - váží si bezpečného a obranyschopného kolektivu. Osoby zrozené v buku vyžadují hodně, zato si však dopřávají všechno. Aby vás braly vážně, musíte vystupovat sebejistě. Potíže jim činí styk s citlivými lidmi. V kolektivu by si měly dát pozor, aby neovládaly slabší osobnosti. Neuváženě dávají svou sílu příliš na odiv a potom je překvapuje nevraživost okolí. Je třeba jim jasně stanovit meze, které nesmějí překročit. A to od prvopočátku. Jinak se dostáváte do obtížného postavení a jen s velkým úsilím jste vyslyšeni. Právě mladé lidi tohoto znamení je třeba naučit, že právo silnějšího není v lidské společnosti zrovna nejvhodnější.

Buky jsou spíš tradicionalisté a těžko mění názory. Přebírají jedině osvědčené. Třebaže disponují neuvěřitelnou fyzickou a psychickou silou, nerady riskují. Jsou to lidé, jakým se říká „staří poctivci". Ale už to nasvědčuje tomu, že jejich druh je v dnešní době ohrožen. Trápí je, když svůj názor musí přizpůsobit módě. A právě to se od nich žádá stále častěji. Pravé buky by si měly zajistit co nejrychleji útočiště, v němž ještě mohou žít podle své (staré) „nátury".