Druidský (stromový) horoskop

menu.png, 2,2kB

Dub

Líska

Jeřáb

Javor

Ořešák

Topol

Kaštan

Jasan

Habr

Fíkovník

Bříza

Buk

Jabloň

Jedle

Jilm

Cypřiš

Cedr

Borovice

Vrba

Lípa

Olivovník

TisJAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte den a měsíc narození ve formě DD/MM:
/    


narození v ořešáku

NAROZENÍ V OŘEŠÁKU

(21. AŽ 30. DUBEN A 24. ŘÍJEN AŽ 2. LISTOPAD)

Stručná charakteristika: Familiární, trvalí, houževnatí, milující jistotu, věrní, požitkářští. Jejich motto: Chci bezpečí!

SILNÉ STRÁNKY

Osoby zrozené v ořešáku vysloveně potřebují stabilní poměry - a proto si je také vytvoří. Domov a rodina znamenají pro ně rozhodující oporu, neboť jsou výkonní a tvůrčí, jedině když cítí pevnou půdu pod nohama. Mají-li se rozhodnout, volí vždy tu trvalejší možnost. A jakmile se jednou k něčemu upnou, je i jejich konání vytrvalé a neuvěřitelně tvrdošíjné. Když se jim ostatní přizpůsobí, jsou něžní a dobromyslní.

Pro ořešáky je navíc velice důležitý hmotný majetek, který tvrdě hájí před ohrožením zvnějšku, neboť uspokojuje jejich vyhraněnou potřebu bezpečí. Tito lidé mají navíc hodně smyslu pro krásné stránky života, pro kulturu, požitky i pro erotiku.

SLABÉ STRÁNKY

Lidé narození v ořešáku mají pevné zásady, a proto se o nich často říká, že jsou nepružní, umínění a občas i leniví. Jakmile si jednou utvoří názor, chovají se skutečně dost svéhlavě a sobecky. Veškeré novinky vnímají zpočátku jako ohrožení.

Když otřesete základy člověka narozeného v ořešáku a narušíte mu jeho posvátný svět, připravte se na agresivní reakci a silnou sebeobranu. Kdo raní jejich city, pozná, jak se dovedou bránit. A kdo vzbudí jejich žárlivost, měl by počítat se vším.

LÁSKA

Ořešáky jsou velice emocionální a temperamentní. Dovedou se vcítit do druhého, jsou chápaví, a především věrní a bezpodmínečnou věrnost vyžadují i po partnerovi. Navíc je tu bezpodmínečně nutná určitá základní shoda v zásadních otázkách, jisté spříznění duší, neboť osoby narozené v ořešáku potřebují stálé souznění a disharmonie ve vztahu snášejí jen těžko. Jsou to spolehliví partneři, kteří pro vyvoleného (nebo vyvolenou) a pro rodinu udělají vše. A v prostředí, jež jim dává oporu, bezpéčí a jistotu, se mění v erotický ohňostroj a jejich emocionální síly se roznítí.

ZDRAVOTNÍ SLABINY

Šíje, nos, ramena, ústa, krk, jícen

LÉČIVÉ ROSTLINY

Mařinka vonná, laskavec ocasatý, pablen odlišný, mateřídouška, řebříček, světlík lékařský, lopuch a máta peprná

NA CO BY SI MĚLY DÁT OŘEŠÁKY POZOR

Jako strom potřebuje slunce, tak člověk narozený v ořešáku musí mít především emocionální teplo a silnou oporu v malém společenství, nejlépe v rodině. Na nejisté půdě se toto znamení nerozvine. Potřebuje bezpečí a aspoň víru, že navzdory všem světským protivenstvím dál žije ideál zdravého světa.

Velice důležité je, aby se harmonie, bezpečí a důvěra v bezprostředním okolí tohoto člověka nepředstíraly, aby se ten zdravý svět, o nějž se usiluje, nehrál. Neboť dříve či později to ořešáku dojde - intuitivně vycítí, že jeho základy stojí na písku. Měl by zbystřit pozornost, zejména když hodlá vstoupit do manželství. Neboť jakmile se jednou zaváže, drží se pevně svého rozhodnutí. I když je tento typ za optimálních podmínek spíše robustní, rozchod může vést k dramatu, k hlubokým duševním otřesům.

Jestliže tento jinak veselý člověk cítí žal, znamená to, že mu někdo sebral půdu pod nohama. A daří-li se mu dobře, vnímá to celé jeho okolí.

U mladých lidí tohoto znamení je důležité, aby vyrůstali v dobrém a rozumném prostředí a aby nebyli připraveni o iluze už v raných letech. Základem jakékoli seberealizace zde musí být především citová pevnost. Neboť jedině tak si může mladý člověk vypěstovat zdravé sebevědomí. Má-li být ořešák šťasten, musí ladit i materiální poměry. Dluhy ho tíží jako cent!

Ořešák strom potřebuje mírné klima a člověk zrozený v jeho znamení zase bezpečí, jedině tak se bude optimálně vyvíjet. Jakmile se takový člověk usadí a někde zdomácní, je přímo zločin jej z takového prostředí „přesadit".