Druidský (stromový) horoskop

menu.png, 2,2kB

Dub

Líska

Jeřáb

Javor

Ořešák

Topol

Kaštan

Jasan

Habr

Fíkovník

Bříza

Buk

Jabloň

Jedle

Jilm

Cypřiš

Cedr

Borovice

Vrba

Lípa

Olivovník

TisJAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte den a měsíc narození ve formě DD/MM:
/    


narození v jilmu

NAROZENÍ V JILMU

(15. AŽ 25. ČERVENEC A 12. AŽ 24. LEDEN)

Stručná charakteristika: Spravedliví, rovní, tolerantní, velkorysí, ochotní, individualističtí. Jejich motto: Žít a nechat žít!

SILNÉ STRÁNKY

Radost ze života, přitakání životu a optimismus, to jsou základní povahové rysy osob zrozených v jilmu. Nejsou to dominující, egoistické bytosti, ale zcela naopak zosobnění altruisté. Mnohdy se k tomu druží i velké osobní kouzlo a nápadně pozitivní vyzařování. Jejich hlavním rysem je tolerance. Chtějí svobodný svět plný stylu a činorodě za něj přejímají odpovědnost. Smysl jejich života není v budoucnosti - dobro chtějí konat především teď a tady. K tomu je jim zapotřebí uznání, ba obdivu - pak jsou velkorysí, srdeční, zábavní a v lásce nepřekonatelní.

SLABÉ STRÁNKY

Do největších problémů se zaručeně dostanou, když se musí ustavičně prosazovat: jilmy nejsou velcí bojovníci, odporuje to jejich povaze. Mají věčný strach, že je někdo nespravedlivě nebo nesmyslně napadne. Když se tak stane, reagují naprosto zmateně. S tak nízkým chováním si absolutně nevědí rady, ale bohužel se mu ani nedokážou kloudně bránit. Proto se jilm z bezpečnostních důvodů chová spíš arogantně - jenže tím si dělá další nepřátele.

Vše, co zpochybňuje tolerantní soužití, bere jilm za existenční ohrožení. Dalším zdrojem problémů je vyslovená nápomocnost a skutečný soucit, který je mocnou hnací silou jeho altruistického přístupu k životu. Jilmy občas mívají navíc osudný sklon pohrávat si s ohněm, který je ničí.

LÁSKA

Jilmy a láska, to je plodné spojení. Láska a důvěra jsou pro ně počátkem všeho dobrého. Tito lidé obdivují velkorysost a sami jí překypují. Kdo opětuje jejich velké city, nachází spolehlivého partnera pro život. A když jilmy mají navíc pocit, že jsou pro svou nezištnost milováni, zobou doslova z ruky a berou na sebe i ty nejobtížnější úkoly. Pak jsou zkrátka k pomilování - a tak dokonalí, jak jen člověk může být.

ZDRAVOTNÍ SLABINY

Srdce, krevní tlak, oči, žlázy

LÉČIVÉ ROSTLINY

Rozmarýn lékařský, vavřín, jalovec, bedrník větší, heřmánek lékařský, třezalka tečkovaná

NA CO BY SI MĚLY DÁT JILMY POZOR

Oběti jsou občas nutné, ale neměly by být samoúčelné. Ne každý jilm musí být Albertem Schweitzerem. To by světu nepomohlo - pouze by to jilmy zničilo. Není dobré, když celý život více dáváme, než bereme. Jilmy by měly zvlášť pozorně dbát na rovnováhu mezi těmito póly, jinak si zaručeně zkomplikují život.

Lidé zrození v tomto znamení by se zejména měli naučit vzdorovat lidem, kteří se je snaží využívat. Mají dost silnou osobnost na to, aby jim čelili. A stále si musí uvědomovat, že ne vždy se vyplatí nebo je vhodné pomáhat druhým nebo jim dávat přednost. V dnešní době vás velice rychle budou považovat za idealistu či blouda, když myslíte na blaho druhých, a ne jen na sebe. Citově chladní egoisté si takové chování často mylně vykládají jako obyčejnou hloupost.

Stejně to vede k zamyšlení, když se dozvídáme, že strom altruistů je dnes postižen tajemnou nemocí, a navíc vymírá i tím, že ziskuchtiví stavební podnikatelé stále více snižují hladinu spodních vod. Jilmy si to však nesmějí nechat jen tak líbit; musí se bránit - i když jim to stále ještě nejde pod vousy.