Druidský (stromový) horoskop

menu.png, 2,2kB

Dub

Líska

Jeřáb

Javor

Ořešák

Topol

Kaštan

Jasan

Habr

Fíkovník

Bříza

Buk

Jabloň

Jedle

Jilm

Cypřiš

Cedr

Borovice

Vrba

Lípa

Olivovník

TisJAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte den a měsíc narození ve formě DD/MM:
/    


narození v lísce

NAROZENÍ V LÍSCE

(22. AŽ 31. BŘEZEN A 24. ZÁŘÍ AŽ 3. ŘÍJEN)

Stručná charakteristika: Bojovní, houževnatí, energičtí, sobečtí, úspěšní, smyslní. Jejich motto: Jít až na samou mez!

SILNÉ STRÁNKY

Lidé lísky jsou typičtí průkopníci, dynamičtí dříči, jejichž vůle jim umožňuje mimořádné výkony, a to jak fyzické, tak psychické. Jejich hnací silou je radost a rozkoš z mnohotvárnosti života. Potřebují konfrontaci a výzvu a ve střetu si nacházejí svou cestu. Jejich životním principem je prosazení vlastních zájmů a dobytí nových území.

SLABÉ STRÁNKY

Energie osob zrozených v lísce se druží s paličatostí a netrpělivostí. Dokážou být svéhlaví a značně sobečtí. Svobody a přání druhých? Co to je? Mentalita ve stylu „Koukejte, tady jsem!" je často přivádí do složitých situací. K tomu se ještě přidává až přehnaná ochota riskovat, která hraničí s lehkomyslností.

LÁSKA

Lidé zrození v lísce mají na partnera vysoké nároky. Měla by to být působivá osobnost, na kterou by mohli být pyšní. Lísky potřebují silné erotické impulzy, jinak je vztah brzy znudí. Samy jsou také značně smyslné a vášnivé. Ale pozor! Žárlivost je dokáže pěkně rozběsnit!

ZDRAVOTNÍ SLABINY

Hlava, nos, čelní a vedlejší dutiny, kůže, ledviny, játra, žlučník, srdce a krevní oběh

LÉČIVÉ ROSTLINY

Pelyněk, pablen odlišný, bazalka, kopřiva, koriandr setý, kopr vonný, bodlák, šťovík, rozmarýn lékařský, máta a starček přímětník

NA CO BY Sl MĚLY DÁT LÍSKY POZOR

Jak už růst nízkého, ale odolného stromu naznačuje, potřebují osoby zrozené v tomto znamení mít před očima konkrétní cíl a smysl života. Pokud jde o potřeby, pak se srovnají prakticky se vším a občas mívají dokonce i zvláštní zálibu ve složitých poměrech. Skoro vždy dokážou vytvořit domov i z nehostinného prostředí anebo aspoň položit základy lepší budoucnosti pro další generaci.

Osoby zrozené v lísce jsou ti nejlepší průkopníci dobré věci; když je třeba prozkoumat nový terén, lze se na ně bezvýhradně spolehnout. Jsou to totiž rození pionýři a na tomto poli nejlépe rozvinou své četné schopnosti. Vecpete-li je však do předepsaného rámce, přežijí, ale stěží vystoupí ze stínu ostatních.

Stejně jako jsou plody lísky turecké chutné a bohaté, stejně tak úspěšná a výnosná bývá práce osob, které se narodily v jejím znamení. Není-li tomu tak, musíme v tom vidět neklamné znamení, že jsou špatně vytyčeny životní cíle.

Zvláštní vlastností lísky i jejího znamení je to, že v mládí je hodně ohebná, tedy flexibilní. Lidé zrození v lísce přijímají neměnné skutečnosti - a na nich si budují svůj systém. Nejsou to však tradicionalisté, ale vždy tak trochu vyhlížejí za humna. S přibývajícím věkem vědí, co chtějí, jsou v každodenním boji stále tvrdší a houževnatější a prosazují své představy. To nejhorší, co se může lísce stát, je permanentní nevytížení. Žít v ulitě jí nesvědčí.