Druidský (stromový) horoskop

Dub

Líska

Jeřáb

Javor

Ořešák

Topol

Kaštan

Jasan

Habr

Fíkovník

Bříza

Buk

Jabloň

Jedle

Jilm

Cypřiš

Cedr

Borovice

Vrba

Lípa

Olivovník

Tis


JAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte den a měsíc narození ve formě DD/MM: /    


narození v jedli

NAROZENÍ V JEDLI

(5. AŽ 14. ČERVENEC A 2. AŽ 11. LEDEN)

Stručná charakteristika: Účastní, zranitelní, kreativní, excesivní, excentričtí, ochraňující. Jejich motto: Chci cítit!

SILNÉ STRÁNKY

Lidé zrození v jedli jsou velice uzavření, působí nepřístupně a pohroužené do sebe. Ale za odmítavým zevnějškem se skrývá velmi citlivý vnitřek. Jedle si utváří spontánní, emocionální, ba intuitivní prožívání. City jim ukazují cestu, na níž vyrůstají v neobvyklé osobnosti, vybočující z běžných norem. Aby přečkaly i nepříznivé poměry, nepotřebují mnoho - stačí jim naděje a láska.

Lidé jedle jsou velice citliví i na ty sebemenší mezilidské vibrace, takříkajíc slyší růst trávu. Jsou chytří a nelekají se žádného duchovního dobrodružství. Své skutečné kořeny hledají v duchovních výšinách, ale i v erotických dobrodružstvích a duševních extrémech. Chtějí žít naplno - bez zatažené ruční brzdy. Jedle jsou otevřené všemu, chtějí vše zažít a zároveň dávají teplo, lásku a pocit bezpečí.

Tito lidé jsou díky svému vysokému vnitřnímu pnutí schopni nesmírných kreativních výkonů. Jsou to umělci, dokážou myslet jinak než ostatní, nahlížet na problémy z nečekaných úhlů, stále znovu nastavují zrcadlo těm, kdo se příliš přizpůsobili a kdo jsou údajně normální. Jedle jsou nevypočitatelné, ale vždy mohou dát směrodatný impulz.

SLABÉ STRÁNKY

Jejich hluboká zranitelnost je v příkrém rozporu s navenek tvrdým image. Lidé jedle občas podléhají silně nevědomým vlivům a duševní rozervanosti - nechtějí si to však přiznat, naopak se spíš snaží potlačovat protiklady, jež v sobě cítí. V jádru jsou dobromyslní a mírní. Pokud se je však někomu podaří pořádně vytočit, jednají v afektu - tvrdě, vztekle, někdy i brutálně. Jedle navíc občas rychle upadne do deprese anebo zdánlivě bezdůvodně vybuchne.

LÁSKA

Jedle jsou ve skutečnosti zrozeny pro lásku - nedávají to však najevo. Naopak. Tváří se odmítavě, introvertně, přehnaně zdrženlivě a mají sklony k výbuchům vzteku, což z nich dělá obtížné životní partnery. Potřebují proto chápavé, tolerantní a silné partnery, kteří stojí oběma nohama na zemi, budou jim emocionální podporou, dají jim teplo a bezpečí domova. Teprve pak lidé zrození v jedli projeví svůj ve skutečnosti milý charakter a touhu po pěkném domově a bezpečí. Jakmile začnou plně důvěřovat, vzplane v nich plamen erotiky.

ZDRAVOTNÍ SLABINY

Dýchací cesty, žaludek, střeva, dutina hrudní, psychika, srdce a krevní oběh

LÉČIVÉ ROSTLINY

Měsíček, pelyněk, fenykl obecný, meduňka lékařská, baldrián, třezalka tečkovaná

NA CO BY SI MĚLY DÁT JEDLE POZOR

Jedle by se především neměly vzpírat své senzibilitě a srdci překypujícímu láskou. Sice dokážou svou zranitelnost skrýt, ale i kdyby dělaly, co chtěly, budou tím trpět stále. Jejich pravou povahou je otevřenost, dobrotivost a altruismus - i když se z obavy, že takový styl života je nereálný, často přetvařují, což někdy vede až k tomu, že se obětují.

Ale něco takového nemají vůbec zapotřebí, vždyť dokážou přestát nepředstavitelná protivenství. Jedle často silně trpí jako žádné jiné znamení, jsou však přesto tak robustní, že přežijí i v nehostinných životních podmínkách. Tento domnělý rozpor je pro ně charakteristický. Navenek nedávají na sobě nic znát, uvnitř jim necitlivost tohoto světa rve srdce - a přesto si nedají vzít radost ze života. Musí být přece lepší svět než tento – a jedle dokáže všechno skrýt, jen když smí k takovému světu aspoň někdy přičichnout. Jedle nepotřebují naprosto ideální poměry. Když vědí, co chtějí, jsou houževnaté a mají silnou vůli. Potřebují však v životě směřovat k něčemu pozitivnímu, jinak jejich životaschopnost zakrní v pouhou strategii přežívání. S přibývajícím věkem potřebují bezprostřední kontakt s přírodou. V betonových džunglích, sídlištních králíkárnách a jiných nepřirozených životních prostorech doslova chřadnou.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich