Druidský (stromový) horoskop

menu.png, 2,2kB

Dub

Líska

Jeřáb

Javor

Ořešák

Topol

Kaštan

Jasan

Habr

Fíkovník

Bříza

Buk

Jabloň

Jedle

Jilm

Cypřiš

Cedr

Borovice

Vrba

Lípa

Olivovník

TisJAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte den a měsíc narození ve formě DD/MM:
/    


narození v jedli

NAROZENÍ V JEDLI

(5. AŽ 14. ČERVENEC A 2. AŽ 11. LEDEN)

Stručná charakteristika: Účastní, zranitelní, kreativní, excesivní, excentričtí, ochraňující. Jejich motto: Chci cítit!

SILNÉ STRÁNKY

Lidé zrození v jedli jsou velice uzavření, působí nepřístupně a pohroužené do sebe. Ale za odmítavým zevnějškem se skrývá velmi citlivý vnitřek. Jedle si utváří spontánní, emocionální, ba intuitivní prožívání. City jim ukazují cestu, na níž vyrůstají v neobvyklé osobnosti, vybočující z běžných norem. Aby přečkaly i nepříznivé poměry, nepotřebují mnoho - stačí jim naděje a láska.

Lidé jedle jsou velice citliví i na ty sebemenší mezilidské vibrace, takříkajíc slyší růst trávu. Jsou chytří a nelekají se žádného duchovního dobrodružství. Své skutečné kořeny hledají v duchovních výšinách, ale i v erotických dobrodružstvích a duševních extrémech. Chtějí žít naplno - bez zatažené ruční brzdy. Jedle jsou otevřené všemu, chtějí vše zažít a zároveň dávají teplo, lásku a pocit bezpečí.

Tito lidé jsou díky svému vysokému vnitřnímu pnutí schopni nesmírných kreativních výkonů. Jsou to umělci, dokážou myslet jinak než ostatní, nahlížet na problémy z nečekaných úhlů, stále znovu nastavují zrcadlo těm, kdo se příliš přizpůsobili a kdo jsou údajně normální. Jedle jsou nevypočitatelné, ale vždy mohou dát směrodatný impulz.

SLABÉ STRÁNKY

Jejich hluboká zranitelnost je v příkrém rozporu s navenek tvrdým image. Lidé jedle občas podléhají silně nevědomým vlivům a duševní rozervanosti - nechtějí si to však přiznat, naopak se spíš snaží potlačovat protiklady, jež v sobě cítí. V jádru jsou dobromyslní a mírní. Pokud se je však někomu podaří pořádně vytočit, jednají v afektu - tvrdě, vztekle, někdy i brutálně. Jedle navíc občas rychle upadne do deprese anebo zdánlivě bezdůvodně vybuchne.

LÁSKA

Jedle jsou ve skutečnosti zrozeny pro lásku - nedávají to však najevo. Naopak. Tváří se odmítavě, introvertně, přehnaně zdrženlivě a mají sklony k výbuchům vzteku, což z nich dělá obtížné životní partnery. Potřebují proto chápavé, tolerantní a silné partnery, kteří stojí oběma nohama na zemi, budou jim emocionální podporou, dají jim teplo a bezpečí domova. Teprve pak lidé zrození v jedli projeví svůj ve skutečnosti milý charakter a touhu po pěkném domově a bezpečí. Jakmile začnou plně důvěřovat, vzplane v nich plamen erotiky.

ZDRAVOTNÍ SLABINY

Dýchací cesty, žaludek, střeva, dutina hrudní, psychika, srdce a krevní oběh

LÉČIVÉ ROSTLINY

Měsíček, pelyněk, fenykl obecný, meduňka lékařská, baldrián, třezalka tečkovaná

NA CO BY SI MĚLY DÁT JEDLE POZOR

Jedle by se především neměly vzpírat své senzibilitě a srdci překypujícímu láskou. Sice dokážou svou zranitelnost skrýt, ale i kdyby dělaly, co chtěly, budou tím trpět stále. Jejich pravou povahou je otevřenost, dobrotivost a altruismus - i když se z obavy, že takový styl života je nereálný, často přetvařují, což někdy vede až k tomu, že se obětují.

Ale něco takového nemají vůbec zapotřebí, vždyť dokážou přestát nepředstavitelná protivenství. Jedle často silně trpí jako žádné jiné znamení, jsou však přesto tak robustní, že přežijí i v nehostinných životních podmínkách. Tento domnělý rozpor je pro ně charakteristický. Navenek nedávají na sobě nic znát, uvnitř jim necitlivost tohoto světa rve srdce - a přesto si nedají vzít radost ze života. Musí být přece lepší svět než tento – a jedle dokáže všechno skrýt, jen když smí k takovému světu aspoň někdy přičichnout. Jedle nepotřebují naprosto ideální poměry. Když vědí, co chtějí, jsou houževnaté a mají silnou vůli. Potřebují však v životě směřovat k něčemu pozitivnímu, jinak jejich životaschopnost zakrní v pouhou strategii přežívání. S přibývajícím věkem potřebují bezprostřední kontakt s přírodou. V betonových džunglích, sídlištních králíkárnách a jiných nepřirozených životních prostorech doslova chřadnou.