Druidský (stromový) horoskop

menu.png, 2,2kB

Dub

Líska

Jeřáb

Javor

Ořešák

Topol

Kaštan

Jasan

Habr

Fíkovník

Bříza

Buk

Jabloň

Jedle

Jilm

Cypřiš

Cedr

Borovice

Vrba

Lípa

Olivovník

TisJAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte den a měsíc narození ve formě DD/MM:
/    


narození v cedru

NAROZENÍ V CEDRU

(14. AŽ Ž3. SRPEN A 9. AŽ 18. ÚNOR)

Stručná charakteristika: Majestátní, pozitivní, činorodí, milující konfrontace, úspěšní. Jejich motto: Stále vpřed!

SILNÉ STRÁNKY

Cedry udávají tón a dokážou veliké věci. Jsou to skutečné osobnosti a rození vůdci. Zvládají život, srší optimismem a sebedůvěrou, dosahují velkých cílů a milují silné smyslové podněty. Lidé zrození v cedru jsou přirozené veličiny ve svém oboru, majestátní, bojovní, otevření a přímí. Z dobrého chtějí jen to nejlepší. Jejich charakter a osobnost jsou zkrátka imponující. A nikoho nepřekvapí, že všude tam, kde se ukážou, udávají, jak už jsme řekli, tón. Stojí zkrátka ve středu dění a již od počátku jsou na sluneční straně života.

Navíc mají vysloveně dobrý vkus. Jejich smysl pro ladné tvary a bezpečné vycítění stylu z nich dělá umělce nebo přinejmenším znalce a milovníky umění.

SLABÉ STRÁNKY

Cedry se o sobě domnívají, že jsou nedotknutelné autority. Přitom ostatní zkrátka přehlížejí. Odpor ani nevnímají. Jestliže se je někdo přece jen odváží otevřeně kritizovat, naběhne si na nůž. Cedry vidí v jakékoli kritice ohrožení svého sebevědomí a své důležitosti. Kritika se zkrátka rovná urážce majestátu. Sebekritika - co to je?

Lidé zrození v cedru jsou bezuzdní, mají nesmírný (i erotický) hlad po životě a sklony k prostopášnosti.

LÁSKA

Statné zjevy tohoto znamení chtějí být prostě zbožňovány. Nejvíce jim vyhovuje, když jsou nepopiratelnými jedničkami. Sebevědomý, nezávislý partner je sice vzrušuje, ale většinou jen z radosti z dobývání. Běda, pokud má jiný názor než ony, staví se na odpor nebo si chce žít po svém. Cedry v podstatě potřebují někoho, kdo se nechá ochraňovat.

ZDRAVOTNÍ SLABINY

Srdce, krevní oběh, páteř, cévy, svaly, oči

LÉČIVÉ ROSTLINY

Psí víno, jalovec, vavřín, rozmarýn lékařský, bedrník větší, třezalka tečkovaná, heřmánek lékařský

NA CO BY SI MĚLY DÁT CEDRY POZOR

Cedry zpravidla nemívají problémy - a proč taky? Život se musí hezky řídit podle nich, neboť jen ony nejlépe vědí co a jak. I Keltové považovali osoby narozené v tomto speciálním čase za obdivuhodné, nedotknutelné světlé. K tomu není co dodat.

I když... a tím začíná ono dilema. Jestli cedry něco nesnášejí, pak jsou to pochyby. Buď je překonáš, nebo se v nich budeš zmítat!

Jistě, stává se to jen zřídka. Ale když se pozorněji podíváme na botaniku tohoto stromu, uvědomíme si, že tito báječní hrdinové potřebují mírné klima a příznivé prostředí. Jenže v dnešní době už skoro nikdo neví, co je to respekt. A to dává cedrům zabrat. Protože střední cestu nalézají stěží. Buď jsou něco (a to skutečně něco!), anebo silně znejistí. A pak trpí víc, než je třeba. Když přijde na věc, nejsou totiž tak psychicky odolní, jak předstírají.

A proto bychom měli mladým cedrům zavčas vysvětlit, že časy králů a císařů už definitivně pominuly. Mnohem lepší je přirozená autorita, ta však z nebe nepadá, člověk se k ní musí dopracovat. Ale předpoklady tu jsou.