Druidský (stromový) horoskop

menu.png, 2,2kB

Dub

Líska

Jeřáb

Javor

Ořešák

Topol

Kaštanovník

Jasan

Habr

Fíkovník

Bříza

Buk

Jabloň

Jedle

Jilm

Cypřiš

Cedr

Borovice

Vrba

Lípa

Olivovník

TisJAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Zadejte den a měsíc narození ve formě DD/MM:
/    


narození v kaštanovníku

NAROZENÍ V KAŠTANOVNÍKU

(15. AŽ 24. KVETEN A 12. AŽ 21. LISTOPAD)

Stručná charakteristika: Důslední, přímočaří, přizpůsobiví, trpěliví, nápomocní, spolehliví. Jejich motto: Potřebuji ideál!

SILNÉ STRÁNKY

Kaštanovníky potřebují jasný vzor chování, podle něhož se mohou v životě řídit. Ve své snaze být užiteční jsou neúnavní, tím i ziskem pro každý kolektiv. Napětí a nevraživosti čelí bystrou přizpůsobivostí, ale vždy dokážou mít na zřeteli i své blaho. Jde jim o život, který má smysl pro všechny, nikoli o pouhé „vegetování". Jakmile jednou naleznou svůj ideál, jednají důsledně a odpovědně. Prokazují při tom neobyčejně mnoho činorodosti a podřizují jí celý svůj život. To, co je staré a překonané, musí ustoupit lepšímu.

SLABÉ STRÁNKY

Lidé zrození v kaštanovníku bývají někdy příliš radikální, když se všechno, i city, pokoušejí podřídit ideálu, který si už jednou vytyčili. Jejich největším problémem bývají „klapky na očích". Dokážou se tak bezvýhradně podřídit cíli, který často ani nemusí být jejich, že v tom druzí vidí obyčejnou poslušnost. Jsou--li o něčem přesvědčeni, často vykonávají tlak nejen na sebe, ale i na druhé. Nebojí se střetů. Když jim jde o vysoký cíl, střety mnohdy přímo vyhledávají a dokážou jednat velice kategoricky a netolerantně.

LÁSKA

Láska u kaštanovníků musí být více než jen nějaké sympatie anebo erotika. Kaštanovníky potřebují pochopení, citlivou harmonii a společného jmenovatele. Ale jakmile se jednou rozhodnou, můžete s nimi třeba krást koně. Překonají sami sebe a vyklubou se z nich dokonce vášniví umělci lásky. Lidé zrození v kaštanovníku bývají však velice přímočaří - což si od partnerů žádá notnou dávku pochopení a tolerance.

ZDRAVOTNÍ SLABINY

Duše, cévy, lymfa, záda, látková výměna, krevní oběh a pohlavní orgány

LÉČIVÉ ROSTLINY

Třezalka tečkovaná, čemeřice, laskavec ocasatý, hořčice, dřín, kopr vonný, koriandr setý, kuklík, kontryhel, pelyněk a aloe

NA CO BY SI MĚLY DÁT KAŠTANOVNÍKY POZOR

Kaštanovník jako snad žádné jiné znamení rád na sebe bere užitečné služby pro společnost. Nalezne-li tento člověk někoho na stejné vlně, pak přímo rozkvétá. Ale i když život není zrovna ideální, nedá se toto znamení jen tak srazit na kolena; přežije i v nouzi, zvládne i sebedelší pochod pouští. Je pouze jediná základní podmínka, aby se cítil dobře: Tento člověk musí vědět, proč to všechno dělá. Není to kouzelník přežití jen pro přežití samo, potřebuje ideál, se kterým se identifikuje a kterého se může držet. Právě u mladších osob zrozených v tomto znamení je důležité, aby při svém hledání pravdy nenarazily na špatné vůdce nebo sektáře. Neboť ona již zmíněná schopnost poslušnosti, nekritického podřízení vlastních zájmů většímu celku není vždy užitečná ctnost. Může kaštanovníkům a jejich blízkým přinést i žal. Proto je třeba kaštanovník naučit co nejdříve kritičnosti a vlastní vůli - anebo mu pomoci najít skutečně rozumný ideál.

Při veškeré skepsi nesmíme pominout to, co je na tomto znamení vskutku lidské a ušlechtilé: Kaštanovník se totiž cítí velice dobře, když může pro druhé konat dobro, a to je dnes bohužel řídký jev. Tito lidé si však musí dávat pozor, aby jejich dobrotivosti někdo nezneužil.